DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 83     <-- 83 -->        PDF

ekscentrično opterećen i nalazi se u plastičnom valjku. Plastični valjak je ispunjen
tekućinom koja se ne smrzava, ali koja djeluje na valjak na .kojem se nalaze skale
da se skoro trenutačno zaustavlja kada se instrument postavlja u određeni položaj.
Skale za očitavanje visina nalaze se jedna kraj druge na plastu valjka i to za 20
i 15 metara udaljenosti. Kada želimo oč.tati visine sa 30 i 40 metara udaljenosti
koristimo skale za 15 i 20 rnetara samo onda očitane vrijednosti množimo sa 2. Na
bazi valjka koja ise vidi sa lijeve strane instrumenta imamo podjelu u stupnjevima
na kojoj možemo očitati kut nagiba terena.


Visinom.jer ima ugrađen prirodni kristal pomoću kojeg određujemo udaljenost
opažača od stabla. Prirodni kristal — islandski dvolomac, ima svojstvo da zraku
svjetlosti rastavlja u dvije zrake koje međusobno čine kut od 30 hiljada ili 1°44´.
Kao što je već napomenuto u priboru se nalazi letva od bakelita (crne boje) na
kojoj su signali bijele boje: 0, 15, 20, 30 i 40. Razmaci stgnala na letvi od signala
označenog sa 0), odgovaraju standardnim udaljenostima stabala od 15, 20, 30 i 40 m


0,45 0,60 0,90 1,20
tg 10 44´).
15 20 30 40


<
z


<


> li


C/5


20


I z


m -19


r20


-18
-17´
& l-o 15 -16


4-1


-15


Sj 2
´6;


3 14


7


-4


13

-5


-12


9-
6


10


-11


10
-7


11-10
-8


1213--
9
-8


14--10
15


-11
16--5


12
17-1


Slika 2. Nomogram za udaljenost 15 m i visine stabala do 20 m


»1