DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 82     <-- 82 -->        PDF

O VISINOMJERU »SUUNTO«


Nikola LUKIC*


U šumarskoj praksi i na tržištu zapadnih zemalja zadnjih godina, a zatim I u
našoj praksi pojavio se u upotrebi visinom jer SUUNTO.


»SUUNTO« visinomjer pripada grupi visinoimjera koji imaju skale za očitavanje
visina konstruirane ina trigonometrijskom principu — H = D (tga + tg[3);
gdje je visina stabla (H) jednaka umnošku horizontalne udaljenosti od stabla (D), te
sumi tangesa kuta vizure na žilište (a) i tangesa kuta na vrh stabla ((3).


»SUUNTO« visinomjer model PM-5/1520 P, je prizmatfičnog oblika veličine
(75 X 52 X 15 mm) te izgleda kao busola (Slika 1).


Slika 1.
Slika 1. »SUUNTO« visinomjer model PM-5/1520 P


Kućište mu je od legure aluminija otporne na koroziju. U (priboru se nalazi
bakelitna letva za određivanje udaljenosti i nomograrni za korekciju Visina prilikom
izmjere na kosom terenu. Skale za očitavanje visina se nalaze na valjku koji je


* Mr Nikola Lukiiić, di.pl. inž šumarstva. Šumarski fakultet Zagreb, Katedra
za dendrometriju, Simunska cesta 25.