DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 81     <-- 81 -->        PDF

cijenjenom Šumarskom fakultetu u Sarajevu, koji je jubilarnu 20-godišnjicu edicije
»Posebna izdanja« obilježio ovim vrlo uspjelim radom.


Uzaludni su znanje, stvaralaštvo i napori istraživača, ako ih ne shvaća i ne potpomogne
struka i društvo. Zato, uz čestitke, treba izraziti osobito priznanje šumarskim
institucijama, cijeloj šumarskoj struci i Samoupravnoj interesnoj zajednici za
nauke SR Bosne i Hercegovine na podršci i pomoći, bez kojih bi se teško ostvarilo
ovo vrijedno djelo, koje Vam je predstavljeno i daje se s iskrenom željom za daljnji
uspješan rad. Sretno!


Dr Inž. Stjepan Bertović


Katedra za uzgajanje šuma


Šumarskog fakuleteta Sveučili


šta u Zagrebu


REKLI SV ...


Prigodom stote godišnjice početka rada drvne industrije S. H. Gutmann u Belišću
(1884. godine), prethodnika današnjeg SOUR-a »KOMBINAT BELIŠĆE«, direktor
SOUR-a Gojko Slijepčevi ć u intervjuu »Drvnoj industriji«, objavljenog
u br. 11—12/1984., između ostalog rekao je:


»S obzirom na potrebe naše proizvodnje — mehaničke prerade drva, spaljivanja
za retortni ugljen i octenu kiselinu, te celulozno drvo za papir — u situaciji smo da
praktički možemo zakupljivati i upotrebljavati kompletno drvo iz šume. Ono što se
ne može iskoristiti u pilani ide za polucelulozu, bilo kao pilanski otpadak, bilo kao
prostorno drvo ili neko drugo, a ostalo ide u destilaciju. Od prošle godine iskorišćujemo
čak i koru i piljevinu u proizvodnji briketa za ogrjev. Imamo dakle potpuno,
optimalno iskorišćenje drvne mase, praktički bez otpada. A sa šumarstvom idemo u
što čvršće zajedništvo. Još 1974. sklopili smo ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji
nji koji podrazumijeva naša ulaganja u proširenu proizvodnju drva, otvaranje šuma,
mehanizaciju i šumske prometnice, pa čak i u biološke investicije, ide se u zajednička
tehnološka rješenja. Ili, višemetarsko prostorno drvo sada se skraćuje u
Belišću, što podiže produktivnost šumara, i tako dalje. Ove godine ovaj ugovor ističe,
i već smo se počeli dogovarati o novom samoupravnom obliku dugoročnog povezivanja
na bazi zajedničkog prihoda i dohotka, zašto postoji obostrana i dobra volja i
interesi. Nešto od toga imali smo i do sada, kao na primjer reguliranje cijena — ide
li gore cijena našeg finalnog proizvoda, priznaje se automatski povećanje cijena u
šumarstvu. To zajedništvo mora dobivati i nove kvalitete.«