DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Danas je zaposleno na Šumarskom fakultetu u stalnom radnom odnosu:


— 18 redovnih profesora,
— 12 izvanrednih profesora,
— 8 viših predavača,
— 4 predavača,
— 3 docenta,
— 10 znanstvenih asistenata.
— 13 asistenata,
— 9 stručnih suradnika,
— 9 tehničara i laboranata,
— 24 administrativna radnika.
— 40 ostalih radnika,
— 36 radnika na nastavno-pokusnim šumarskim objektima izvan Zagreba.
U ugovornom radnom odnosu u nastavi sudjeluju 3 asistenta i 10 predavača.


Eto, kako se je tijekom zadnjih 25 godina Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu lijepo razvio i svrstao po svojem stručnom i znanstvenom potencijalu,
te svom nastavnom i znanstvenom radu među najjače nastavno-znanstvene
organizacije u našoj zemlji."


Srdačne čestitke Šumarskom fakultetu i dobre želje za još bolji i uspješniji
razvoj na polju nastave i znanosti" u šumarstvu i drvnoj industriji!


Prof. đr Dušan Klepac


*) Dvije napomene:


1. Do 1919. godine pod državnom službom u Hrvatskoj smatrala se ona u upravi
državnih šuma, jer je ta uprava (ravnateljstva šuma) bila neposredno pod Ministarstvom
financija u Budim Pešti, pod zemaljskom službom smatrala se ona u sklopu
Zemaljske vlasti tj. šumarski referenti pri vladi i u kotarevima.
2. Šumarskom fakultetu, kako zagrebačkom tako i beogradskom, prijetilo je ukidanje
1928. godine i o tome nalazimo podatke u Šumarskom listu 1928. i 1929. godine.