DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 79     <-- 79 -->        PDF

po utvrđenim teritorijalnim jedinicama. Te jedinice (kategorije), tj. 4 oblasti, njihovih
14 područja i 20 rejona zapravo predstavljaju objekte od praktične važnosti za
uzgojno-sjemenarsku rajonizaeiju Bosne i Hercegovine.


Za sve te kategorije dat je u studiji jednoobrazno komentar navodeći najvažnije
pokazatelje, a ti su: položaj, klima, geomorfologija i geološka građa, zemljišta (tla),
fitogeografska pripadnost, kada su u pitanju oblasti, odnosno karakteristike realne
i potencijalne šumske vegetacije, kada su u pitanju područja i rajoni.


Osobitu teorijsku i praktičnu vrijednost i vrlo vrijedan doprinos cjelovitoj koncepciji,
utvrđenim ekološko-vegetacijskim spoznajama i rajonizaciji, daju znanstveno
OTiginalni i tehnički vrlo kvalitetni kartografski prilozi studije. Šest sadržajno
različitih karata svojevrsna su dokumentacija i sinteza, koje daju nenadoim jestiv
uvid u mnogolikost ekološko-vegetacijskih karakteristika i njihove prostorne rajonizacije
na teritoriju Bosne i Hercegovine.Karta trajanja vegetacijskog perioda upućuje na poznatu i praktično vrlo
važnu različitost ovoga ekološkog čimbenika. Prikazano je 6 zona s rasponom
između < 100 i > 240 dana trajanja vegetacijskog razdoblja u BiH-i.

Karta potencijalne evapotranspiracije po Thornthwaite-u za period od IV
do IX mjeseca uključivo, važan je pokazatelj utjecaja klime na potrošnju vode
i upućuje na 8 zona, s rasponom između < 300 i > 700 mm PET, na
teritoriju BiH-e.

Pedološka karta SR BiH-e prikazuje tipove i rasprostranjenost tala, prema
najnovijim shvaćanjima, klasifikaciji i nomenklaturi, a obuhvaća ih u 38
kartografskih jedinica i 4 posebne oznake.

Karta realne šumske vegetacije SR Bosne i Hercegovine prikazuje postojeće
(aktualne) šumske fitocenoze (23 kartografske jedinice), vegetacijske komplekse
(3 jedinice), nešumske površine (sve u 1 jedinici) i nalazišta reliktnih vrsta
drveća (5 oznaka).

Karta potencijalne vegetacije Bosne i Hercegovine prikazuje pretpostavljenu
vegetaciju, koja bi se razvila nakon eliminacije ili znatnog ublažavanja
antropozoogenih faktora. Pretpostavlja 23 vegetacijska tipa, 1 vegetacijski
kompleks i 5 šuma disjunktnog areala.

Karta ekološko-vegetacijskih rejona SR Bosne i Hercegovine prikazuje prostorni
raspored izlućenih i opisanih oblasti, područja i rejona.
Na kraju publikacije dalo je 112 naslova aktualne literature, sažetak studije na
njemačkom jeziku i popis svih 17 dosad objavljenih brojeva edicije »Posebna izdanja
« Šumarskog fakulteta u Sarajevu, u 20-godišnjem razdoblju izlaženja (1963—
1983. godine).


Na osnovi ukratko opi;anih koncepcija, obrade i sadržaja predstavljene publikacije,
može se sa sigurnošću ustvrditi, da su istraživači i autori publikacije EKOLOŠKO-
VEGETACIJSKA REJONIZACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. Dr Vitomir Stefanović,
Mr Vladimir Beus, Dr Cedomir Burlica, Dr Hamza Dizdarević i Dr Ivan
Vukorep kolektivno obavili vrlo kvalitetan znanstveno istraživalački zadatak i dali
stručnoj javnosti zapaženu studiju, koja svojom multidisciplinarnošću i aktualnom
tematikom prelazi granice šumarske struke i šireg je društvenoga značenja i vrijednosti.


Objavljena publikacija ispunila je svoju primarnu namjenu, da bude znanstveno
polazište i osnova za uzgojno-sjemenarsku rajonizaeiju i rješavanje problema


77