DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 76     <-- 76 -->        PDF

3.3.
Izbor i metod obrade klimatskih podataka 10


3.4.
Metod izrade Pedološke karte Bosne i Hercegovine (R 1:200.000) . . 10


3.5.
Metod izrade Karte realne šumske vegetacije Bosne i Hercegovine (R
1:200.000) 10


3.6.
Metod izrade Karte potencijalne vegetacije Bosne i Hercegovine (R
1:200.000) 10


4.
FITOGEOGRAFSKE I EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE BOSNE I HERCEGOVINE
11


4.1.
EUROSIBIRSKA-SJEVEROAMERICKA REGIJA 11


4.1.1.
Pojas hrastovih šuma nizijskog i brdskog područja ilirske i prelazno
ilirsko-mezijske provincije 11


4.1.2.
Gorski pojas bukve, bukve i jele, bukve i jele sa smrčom i subalpinski
pojas bukve (Fagetalia) 11


4.2.
MEDITERANSKA REGIJA 12


4.2.1.
Eumediteranska zona zimzelene vegetacije sveze Quercion ilicis . 12


4.2.2.
Submeđiteranska zona i mediteransko montani pojas listopadne vegetacije
sveze Ostrvo-Carpinion 12


POSEBNI DIO


PREGLED EKOLOSKO-VEGETACIJSKIH REJONA BOSNE I HERCEGOVINE 15


1.
PRIPANONSKA OBLAST 16


1.1.
Sjeverobosansko područje 16


1.2.
Sjeverozapadnobosansko područje 16


2.
PRELAZNO ILIRSKO-MEZIJSKA OBLAST 16


2.1.
Donje drinsko> područje 20


2.1.1.
Semberijsko-posavski rejon 20


2.1.2.
Majevički rejon 21


2.1.3.
Srebrenički rejon 21


2.2.
Gornje drinsko područje 21


2.2.1.
Višegradski rejon 22


2.2.2.
Rogatički rejon 22


2.2.3.
Goraždansko-fočanski rejon 22


2.2.4.
Cajničko-meštrovački rejon 23


3.
OBLAST UNUTRAŠNJIH DINARIDA 23


3.1.
Područje Cazinske krajine 26


3.2.
Zapađnobosansko krečnjačko-dolomitno područje 26


3.2.1.
Ključno-petrovački rejon 27


3.2.2.
Skender vakufski rejon 27


3.2.3.
Glamočko-kupreški rejon 29


3.2.4.
Koprivnički rejon 29


3.3.
Srednjobosansko područje 30


3.3.1.
Vrandučki rejon 30


3.3.2.
Vranički rejon 31


3.3.3.
Sarajevsko-zenički rejon 31


3.4.
Zavidovičko-tesličko područje 32


74