DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Radovi na rajonizaciji obavljeni su u razdoblju 1979—1980. godine pod rukovodstvom
Dr V. Stefanovića. Veliku podršku i tehničku pomoć u izradi studije pružio
je obrađivačima Odjel za šumska staništa OOUR-a »Silva«, Instituta za šumarstvo


— Šipad, a kartografski materijal za neka šumska područja BiH-e ustupio je ekipi
Institut za šumarstvo u Beogradu. Tisak ove publikacije novčano su omogućili: SIZ
za nauke SR BiH-e, SOUR »Šipad«, IK »Krivaja« s njihovim OOUR-ima šumarstva.
Studija »Ekološko-vegetacijska rejonizacija Bosne i Hercegovine« tiskana je u
reprezentativnom formatu B—4, u Zaštitnoj organizaciji »DES« — Sarajevo, u nakladi
od 500 primjeraka. Publikacija ima 51 stranicu teksta, unutar kojega su 4
fotografije šuma, 8 grafikona i 6 tablica s brojčanim podacima o klimi i vodnom
bilansu te 2 višebojne karte u mjerilu 1:1,000.000 i to:Trajanje vegetacijskog perioda (prema Atlasu klime SFRJ) i

Potencijalna evapotranspiracija po Thornthwaite-u, za razdoblje IV — IX
mjeseca (autor C. Burlica).
Na kraju publikacije, u džepu kartonskih koraca, priložene su ove višebojne karte
u mjerilu 1:500.000:Pedološka karta SR Bosne i Hercegovine (autori: Cedomir Burlica i Ivan
Vukorep),

Karta realne šumske vegetacije SR Bosne i Hercegovine (autori: Vitomir
Stefanović i Vladimir Beus),

Karta potencijalne vegetacije SR Bosne i Hercegovine (autori: Vitomir Stefanović
i Vladimir Beus) i

Karta ekološko-vegetacijski rejona SR Bosne i Hercegovine (autori: svi navedeni
istraživači i Hamza Dizdarevič).
Tehničku kartografsku obradu svih karata obavio je Geodetski zavod u Sarajevu,
a tisak Geokarta u Beogradu.


Realan uvid u polazišta j znanstvene osnove ekološko-vegetacijske rajonizacije
Bosne i Hercegovine te u njezinu raščlanjenost na niže prostorne jedinice — oblasti,
područja i rejone — daje iscrpan sadržaj publikacije.


SADRŽAJ


PREDGOVOR
Str.


OPŠTI DIO


1.
UVOD
2.
OSNOVE EKOLOSKO-VEGETACIJSKE REJONIZACIJE BOSNE
HERCEGOVINE
2.1. Klima
2.2. Pedološka istraživanja
2.3. Fitocenološka i tipološka istraživanja
3.
METODOLOŠKI PRISTUP
3.1. Kriterij ekološko-vegetacijske rejonizacije
3.2. Terminološko značenje vegetacijskih jedinica