DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 74     <-- 74 -->        PDF

11. Stefanović V., Burlica C, Dizdarević H., Fabijanić B., Prolić N.: Tipovi nekih
degradiranih šuma submediteranskog područja Hercegovine, Sarajevo 1977.
12. Matić V.: Metodika izrade šumskoprivrednih osnova za šume u društvenoj
svojini na području SR BIH, Sarajevo 1977.
13. Drinić P., Matić V., Pavlić J., Prolić N., Stojanović O., Vukmirović V.: Tablice
taksacionih elemenata visokih i izdanačkih šuma u SR Bosni i Hercegovini, Sarajevo
1980.
14. Stefanović V., Milanović S„ Međeđović S., Pintarić K., Rončević S. i Sisojević
D.: Ekotipovi bijelog bora (Pinus silvestris L.) u Bosni, Sarajevo 1980.
15. Mihać B .i Jeličić V.: Istraži%7anja sredstava i metoda pri utovaru i istovaru
drveta, Sarajevo 1980.
16. Stefanović V., Beus V., Bozalo G., Pavlić J., Vukorep I.: Tipovi šuma smrče i
bijelog bora, jele i smrče i smrče u Bosni, Sarajevo 1983.
17. Stefanović V., Beus V., Burlica C, Dizdarević H., Vukorep I.: Ekološko-
vegetacijska rejonizacija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1983.
Zadnje spomenuta, 17. publikacija, obilježava 20-godišnjicu edicije »Posebna
izdanja«. Koristeći se rezultatima i spoznajama dugogodišnjih istraživanja, izrada te
studije bila je usmjerena na rješavanje problema sjemenarstva i rasadničarstva u
BiH-i. Zapažena po sadržaju, opsegu i mogućnostima korištenja te vrlo povoljno
ocijenjena (Dr Doti Manuševa 1981., Dr Nešad Bojadžić 1981., Dipl. inž. Branibor
Fabijanić 1983.), studija je tiskana 1983. godine.


Imajući na umu osobitost knjige i njezinu širu važnost za šumarstvo; ne samo
u Bosni i Hercegoivini već u cijeloj našoj zemlji, za tu je publikaciju .priređeno posebno
predstavljanje (»promocija«), koje su organizirali SIZ nauke SR BiH, SOUR
ŠIPAD i Šumarski fakultet u Sarajevu. Predstavljanje je održano 9. studenog 1984.
godine u sali SlPAD — IRC-a (Omladinsko šetalište, Sarajevo), uz sudjelovanje
mnogobrojnih znanstvenih, stručnih, kulturnih i javnih radnika. U povodu objavljivanja
ove studije govorili su: prođi, dr Mitar Bašević, sekretar SlZ-a za nauke SR
BiH, prof. dr Božidar Kulušić, dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu, prof. dr Mijat
Backović i Pero Glavaš, članovi Poslovodnog odbora SlPAD-a i prof. dr Stjepan
Bertović, koji je predstavio publikaciju referatom u kojem je rekao:


U nizu stručnih radova i rezultata znanstvenih istraživanja namijenjenih šumarskoj
praksi, objavljenih u periodičnoj ediciji »Posebna izdanja« Šumarskog
fakulteta u Sarajevu — tiskana je u 17. svesku, godine 1983. studija pod naslovom
EKOLOŠKO-VEGETACIJSKA REJONIZACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, autori
koje su: Dr Vitomir Stefanović, Mr Vladimir Beus. Dr Čedomir Burlica, Dr Hamza
Dizdarević i Dr Ivan Vukorep, nastavnici i suradnici u Katedri za ekologiju šuma
i Katedri za uzgajanje i zaštitu šuma, Šumarskog fakulteta u Sarajevu.


Osobita mi je čast i zadovoljstvo da ovom skupu uglednih i cijenjenih šumarskih
znanstvenika i stručnjaka, društveno-političkih i kulturno prosvjetnih radnika, a
posredno i stručnoj javnosti SR Bosne i Hercegovine predstavim ovo sadržajno i
vrijedno djelo poznatih istraživača u biološkom i ekološkom području naše šumarske
struke u SFR Jugoslaviji.


Inicijativa za istraživanja i izradu spomenute studije bile su prvenstveno namijenjene
unapređenju sjemenarstva i rasadničarstva, odnosno za uzgojno-sjemenarsku
rajonizaciju i praktičnu realizaciju u rješavanju problema sjemenarstva i proizvodnje
sadnog materijala.


72