DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 73     <-- 73 -->        PDF

OBLJETNICE


U POVODU 20-GODIŠNJICE EDICIJE »POSEBNA IZDANJA«
I
PREDSTAVLJANJA KNJIGE EKOLOŠKO-VEGETACIJSKA
REJONIZACIJA BOSNE I HERCEGOVINE


Godine 1956. počeli su izlaziti »RADOVI POLJOPRIVREDNO-SUMARSKOG FAKULTETA
U SARAJEVU«, kao časopis za poljoprivredu i šumarstvo. Nekoliko godina
kasnije naziv je edicije promijenjen u »RADOVI ŠUMARSKOG FAKULTETA I
INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO I DRVNU INDUSTRIJU U SARAJEVU«, a zatim
u »RADOVI ŠUMARSKOG FAKULTETA I INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO U SARAJEVU
«. Kao redovnoj periodičnoj ediciji u »Radovima« se objavljuju rezultati
istraživanja nastavnika Fakulteta, a izuzetno i drugih naučnih radnika i stručnjaka.


Osim časopisa »Radovi . . .« Šumarski fakultet u Sarajevu izdaje i povremenu
periodičnu ediciju »POSEBNA IZDANJA«, u kojoj se publiciraju stručni radovi i
rezultati znanstvenih istraživanja namijenjeni praksi. Do danas je, u 20-godišnjem
razdoblju izlaženja (1963—1983. g.), objavljeno 17 knjiga različitih autora i tematika.
Budući da o njima nije bilo spomena u Šumarskom listu, a od znatnoga su
teorijskog i praktičnog interesa za šumarstvo´, navodimo ih u slijedećem popisu.


1. Matić V., Vukmirović V., Drinić P. i Stojanović O.: Tablice taksaoionih elemenata
visokih šuma jele, smrče, bukve, bijelog bora, crnog bora i hrasta kitnjaka na
području Bosne, Sarajevo 1963.
2. Đikić S., Kolaković R.: Osnovi za proizvodno ekološku klasifikaciju zapuštenih
i degradiranih panjača u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1965.
3. Đikić S., Jovančević M., Panov A.: Principi i perspektive unapređenja proizvodnje
sjemena u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1965.
4. Matić V.: O planiranjima i snimanjima u okviru uređivanja šuma, Sarajevo
1965.
5. Kapetanović N.: Orijentacija samostalnog premjera, Sarajevo 1966.
6. Terzić D.: Proučavanje hemijskog sastava zelenila šumskog drveća — sirovine
za proizvodnju koncentrata stočne hrane, Sarajevo1 1970.
7. Matić V., Drinić P., Stefanović V., Čirić M.: Stanje šuma u SR Bosni i Hercegovini
prema inventuri šurma na velikim površinama u 1964—1968. godini, Sarajevo
1971.
8. Cirić M., Stefanović V., Drinić P.: Tipovi bukovih šuma bukve, jele i smrče u
Borni i Hercegovini, Sarajevo 1971.
9. Terzić D.: Proučavanje hemijskog sastava zelenila šumskog drveća — sirovine
za proizvodnju koncentrata stočne hrane, Sarajevo 1973.
10. Georgijević E., Luteršek D., Gavrilović D., Jarebica M.: Prilog poznavanju
entomofaune šuma Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1976.