DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 70     <-- 70 -->        PDF

5. Prof. dr S. Sevet:
AKTUALNOSTI MEHANIZACIJE U ŠUMARSTVU


Nakon kratke povijesti uvođenja mehanizacije u šumarstvo, predavač se
zadržao na ocjeni dostignuća i sutrašnjim zadacima. To siu:


a) U radovima sječe i izrade


— Tempo poboljšanja ergonomskih i tehničkih karakteristika motornih pila
(MP) je takav, da proizvođači katkada ne uspiju promijeniti oznake tipa MP;
— traže se rješenja za daljnje smanjenje mase MP Ono se postiže zamjenom
kovinskih legura plastičnim materijalima. Cesto ovakva rješenja skraćuju realni
amortizacijski vijek MP, na što zaboravljamo u praksi;
— održavanje pogonskog motora doživljava novi uspon;


— rasite korisnost pogonskog motora MP i približava se vrijednsti od 0,20;
— iza nastanka wankelovog motora kao pogonskog, protumasa u karteru
motora i si., novi značajni pokušaj za smanjenje Vibracija motora nazire se u dvocilindričnotm
motoru;
— izvode se prvi pokusi s vodilicama bez podmazivanja, čime otpada zagađenje
okoliša uljem za podmazivanje lanca;
— linitenzirvno se traže nova rješenja za unapređenje reznog zuba, Pomalo iščezava
već klasični grpaisti zub—
standardizacija je najdalje došla na području MP. Nažalost, moram konstatirati
da su Pravilnik za MP i JUS za njihovo ispitivanje daleko zaostali za
saznanjima na navedenom području u svijetu.
b) N a području privlačenja drva:


— Stvaranje domaće mehanizacije za navedenu fazu. Posebni je zadatak gradnja
ergonomski, tehnološki j tehnički zadovoljavajućeg traktora koji će se uspješno
koristi ti i u komercijalni.m proredama;
— za sve korišćene s´. rojeve i načine rada treba ustanoviti energetske normative
(specifični utrošak goriva),. S tim u vezi moraju se poduzimati određene mjere
pri izboru strojeva, njihovoj eksploataciji, obrazovanju rukovalaca, organizaciji
i provođenja održavanja te drugim radnjama koje omogućuju smanjenje potrošnje
fosilnih goriva;
— dalje -rađitii na pretvorbi radnog mjesta vozača, dizaličara i si. u sredinu
ravnu onoj koju ima industrijski radnik;
— rad u produžen m smjenama u oiilju rasta korištenja strojnog parka;
— unapređenje metoda ispitivanja strojeva koji »vuku« ili »voze«.
c) Prijevo z je faza rada s najmanje problema. Ipak oistaje i na navedenom
području da se ´unaprijede neki parametri eksploatacije;


— Bitno treba smanjiti specifičnu porošnju goriva;
— racionalnije koristiti vozni park;
— podignuti razinu održavanja uvođenja suvremenih metoda dijagnosticiranja
vozila, predviđanjem kvarova, praćenjem rada i dr.
— Podići razinu redovnog i naknadnog obrazovanja ruikovalaca vozilima.
d) Uto va nni-i s to v ar n;i radovi u šumarstvu, izvodili se oni na forvaderu,
kamionskoj kompoziciji ili pretovaru, uhrpavanje i si., danas se bore za s-manjene


68