DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Poslije Oslobođenja šumarstvo i drvna industrija odigrali su važnu ulogu
u obnovi naše zemlje, opustošene ratnim razaranjima. Razvoj poljoprivrede,
šumarstva, a naročito drvne industrije tražio je daljnje napore u oblasti obrazovanja
i znanosti, pa se osjetila potreba da se poljoprivreda odvoji od šumarstva
u nastavnom i znanstvenom pogledu s tim da se organiziraju dva
posebna samostalna fakulteta: Poljoprivredni i Šumarski.


Nakon velikih predradnji, dugih obrazloženja i diskusija, konačno se
uspjelo u tome. te je pred 25 godina — 1. I. 1960. godine počeo funkcionirati
samostalni Šumarski i samostalni Poljoprivredni fakultet u Zagrebu. I tako
slaveći ovu našu obljetnicu — dvadesetpetogodišnjicu djelovanja i rada Šumarskog
fakuUeta u Zagrebu — pitamo se što smo učinili tijekom proteklih
25 godina.


U novo osnovanom Šumarskom fakultetu bila su dva odsjeka: Sumskogospodarski
i drvno-industrijski (sada drvno-tehnološki) sa 12 Katedara na
prvom i 8 Katedara na drugom odsjeku; pored toga postoje i 4 zajednička
kabineta.


Godine 1973. otvoren je na Šumarskom fakultetu Studij višeg obrazovanja
za proizvodnju namještaja.


Posebna karakteristika novog Šumarskog fakulteta leži u tome, što je
teoretska nastava nadopunjena praktičnom (terenskom) nastavom na fakultetskim
nastavno-pokusnim šumskim objektima i to: na području 5 organizacijskih
jedinica (Zagreb — 900 ha; Zalesina — 718 ha; Lipovljani — 1031
ha; Požega — 729 ha; Rab — 105 ha) s Izvršnim odborom na čelu. Nastavno


— pokusni objekti predstavljaju gotovo sve tipove šuma i zauzimaju površinu
od 3.483 ha pokusnih površina u SR Hrvatskoj. Na spomenutim objektima
izgrađene su nastambe za nastavnike i studente pa se osim nastave tamo
vrše i znanstvena istraživanja. Šumarski fakultet duguje za to veliku zahvalnost
ing. Franji Kneblu, bivšem sekretaru Sekretarijata za šumarstvo
NR Hrvatske.
Praktična nastava izvodi se i u mnogim pogonima drvne industrije.
Pored redovite nastave Šumarski fakultet održava postdiplomsku nastavu
i specijalizaciju iz različitih oblasti, a povremeno organizira seminare, predavanja,
ekskurzije itd. i na različite načine tijesno surađuje s operativnom
šumarsko i drvno-industrijskom praksom.
Znanstveno-istraživački rad Šumarskog fakulteta odvija se putem dviju
organizacijskih jedinica: Zavoda za istraživanja u šumarstvu (ZIŠ) i Zavoda
za istraživanja u drvnoj industriji (Z1DI). Rezultati znanstveno-istraživačkcg
rada objelodanjeni su uglavnom u glasilima Fakulteta i drugih glasilima. Od
1960. do 1984. godine izašlo je tijekom 25 godina 10 knjiga »Glasnika za šumske
pokuse« na preko 2.600 stranica. U istom vremenu izišlo je 46 »Biltena« glasila
Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji na 2.861 stranici. Izdan je Zbornik
radova Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji na 1.050 stranica. Uz mnoga
savjetovanja objavljeni su zbornici referata.


Tijekom 25 godina, tj. od 1960. do 1984. godine, diplomiralo je:


— na Šumsko gospodarskom odjelu 938 studenata,
— na Drvno tehnološkom odjelu 983 studenta.
Stupanj magistra znanosti postiglo je ukupno 124 inženjera;
Stupanj doktora postiglo je ukupno 83 inženjera.
5