DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Pretpostavljamo da su naše šume, s obzirom na svoj prirodni sastav, nešto
otpornije na ovu pojavu. I kod nas ima sušenja šuma (hrast lužnjak, jela, poljski
jasen, nizinski brijest, srefcrodisna lipa, pitomi kesten, obična bukva) ali bez katastrofalnih
posljedica kao u ČSSR i Zapadnoj Njemačkoj gdje su staništa radi
kiselih kiša pretvorena iz šum jkih u kiselu stepu.«


3.
Mr. J. G r ačan :
ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI RAD U ŠUMARSKOM INSTITUTU


JASTREBABSKO


Saida već doktor, JOGO Gračan, direktor Šumarskog instituta Jastreba/usko pretstavio
je historijat, organizaciju način rada, zaposlene, financiranje i druge činjenice
o Institutu, a posebno je istakao projekte i zadatke kojima se Institut bavi:


»Zakladi a teme iz programa znanstveno istraživačkog rada uključeni su u ove
projekte:


1.
Projekti financirani od Općeg udruženja šumarstva
— Proučavanje strukture funkcioniranja i proizvodnje šumskih ekosistema
<1 tema)
— Istraživanje tipova šuma i šumskih staništa (3 zadatka, 9 tema),

Unapređenje sjemenarstva, rasadničke proizvodnje i uzgoja šumskih kultura
(5 zadataka, 5 tema),
— Zaštitu šuma (2 zadatka, 4 leme),
— Istraživanje organizacije i ekonomike u šumarstvu (1 zadatak, 2 teme),

Istraživanje na području krša (2 zadatka, 2 teme)
2.
SlZ-a IV
— Pedološko karti ran je
— Vegetaeijskio kartiramje
— Čovjek i biosfera
— Gospodarski i ekološki učinci uzgoja šuma
— Zaštita šuma

Druš.veno ekonomski i tehnološki činioci gospodarenja u šumsko-prerađivačkoim
kompleksu.«
4.
Mr. B. Tomičić:
MOGUĆNOSTI I ZAPREKE DALJNJEM RAZVITKU TEHNOLOGIJE,
ORGANIZACIJE RADA U ISKORlSClVANJU SUMA U SG »MOJICA
BIRTA« BJELOVAR


Predavač je izložio značajke etata, razvoj metoda rada iskarišćivanja šuma, mehanizaciju
radova, unapređivanja tehnologije u iskorilšćivanjiu šuma, nabrojio zapreke
daljnjem razvitku iskor.šćivanja te predložio konkretne mjere, potrebne za
daljnji razvoj iskorišćivanja Suma:


«U cilju sređivanja stanja opskrbljivanja industrije i potrošača ogrijevnog drva,
kao i nesmetanog razvitka SG-a, predlažu se slijedeće mjere:


— zajedno sa DPZ naprav.ii energetsku bilancu područja SG-a, koja će osim
ogrjevnoig drva, režijskih otpadaika i granjeviine društvenih šuma obuhvatiti i drvo
fiz privatnih šuma, zatim ugljen, plin, struju, naftu i industrijske otpatke;