DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 67     <-- 67 -->        PDF

SI. 1. Pogled na seminarsku dvoranu i predavače (u prvom redu).


Foto: LACI MOLNAR


»Kako smo naveli šuma značajno djeluje na svoj okoliš. Ona spriječava
akvaltičnu i eolsku eroziju tla, regulira vodni režim (tranispiracija, intercepcija,
smanjenje površinskog otjecanja, zadržavanje vode u speoifiiičnom šumskom
tlu, ravnomjerno napajanje izvora i bazena podzemne vode) i filtrira vodu čineći
je pitkom.


U fotoisjntetsikoim procesu proizvodi šuma kisik . Jedan ha srednjedobne bukove
šume proizvede godišnje cea 21 t kisika. Ova količina zad´O´VOljava potrebe
oko 80 ljudi, ali toliko kisika potroši svega sedam automobila uz pretpostavku da
su prešli prosječno 15.000 km godišnje.


Suma filtrira nečisti zrak (imiisije) ublažuje klimatske ekstreme, povećava poljoprivrednu
proizvodnju (do 300%), ima vrlo značajnu ulogu u općenarodnoj obrani
(zeleni pokrov, zaštita od rad jaciije) te sportu i retoreadiji.


U našoj zemlji, a posebno u SR Hrvatskoj šuma ima značajnu ulogu u razvoju
turizma.


U ovome stoljeću, a naročito zadnjih deset godina, sve češćće je pojava ugdbanja
i sušenja šuma u svjetskim razmjenkna (C´SSR, Zapadna Njemačka, DDR,
Skandinavija, Kanada, Austrija). Samo u Zapadnoj Njemačkoj ovom pojavoim agroženo
je oiko 2,000.000 ha šuma (šumski fond SRH). Uzroci ove pojave su nekontrolirano
ispuštanje Sl02 i teških metala (Pb, Zn, CU, Cd i dr.) od strane industrije
te f o t o ok si d anti (dušičn´ oksid + ugljikovodici + ultravioletne zrake
= ozon i PAN) otrovnj za biljke i životinje kao i čovjeka, a potječu od benzinskih
motora.