DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 66     <-- 66 -->        PDF

SEMINAR »AKTUALNO U ŠUMARSTVU 84«


DIT — Šumarsko društvo Bjelovar za svoje članove organiziralo je i održalo
jednodnevni stručni seminar pod motom »AKTUALNO U ŠUMARSTVU 84«.
Cilj seminara bio je proširenje znanja članstva informiranjem o nekim aktualnostima
iz šumarstva.


Seminar je održan 22. studenog 1984. godine u Lipiku, u kongresnoj dvorani
Turističkog rekreacionog centra. Seminaru je prisustvovalo 115 članova DIT-a,
zatim predstavnici DIT-a Virovitice, predsjednik Saveza ITSDI Hrvatske dr Nikola
Komlenović , cjenjeni predavači, predsjednik i tajnik Hrvatskog ekološkog
društva, predstavnik »Tehnoimehanike« te još neki drugi gosti.


Pokrovitelj seminara bio je Ing. Z em čak, direktor Šumskog gospodarstva
»MOJICA BIRTA« Bjelovar, koji je j održao pozdravnu riječ.
Na seminaru obrađeno je šest tema, koje prikazujemo^ u sažetcima:.


1. Prof. dr S. Tom a n i ć :
PRIPREME ZA XVIII SVJETSKI KONGRES IUFRO


Predavač je izložio historijat, organizaciju i način rada IUFRO, te pripreme u
našoj zemlji za Kongres 1986. godine. Posetono je naglasio zadatke šumara u Hrvatskoj
: >#4Mfll


»U SR Hrvatskoj postoji Republički odbor za pripreme XVIII kongresa s komisijama
za znanstveni rad, za unapređenje proizvodnje i za ekskurzije. U tim
tijelima angažirano je oko 70 znanstvenih radnika, stručnjaka i rukovodilaca iz
cijele Republike. Republički odbor i njegove komisije imaju svoj program rada,
koji je objavljen u Šumarskom listu 3—4/1984.


S obzorom na razvijenost šumarstva j prerade drva u SR Hrvatskoj, broj znanstvenih
i stručnih kadrova, geografski položaj i prirodne znamenitosti — očekuje
se veliki doprinos SR Hrvatske u pripremama i organizaciji Koingresa. S tim u
vezi mogu se očekivati i značajne koristi od Kongresa,. Te koristi toit će srazmjerne
uloženom radu. Naša je prvenstvena zadaća da iskoristimo XVIII svjetski konigres
IUFRO kao povod za unapređenje proizvodnje, znanstvenog rada i obrazovanja
u šumarstvu i preradi drva. Pored toga, mi trebamo, putem referata na Kongresu
i ekskurzija, prezentirati naša dostignuća učesnicima Kongresa i time svoj
znanstveni, obrazovni i proizvodni rad izložiti kritici svjetske znanosti i stručne
javnosti. Time ćemo pridonijeti unapređenju naših struka i njihovu ugledu u našoj
zemlji i inozemstvu. Bit će to značajan prilog šumarstva i prerade drva afirmaciji
i ugledu Jugoslavije u svijetu«.


2. Prof. dr B. Prpić:
UTJECAJ ŠUME NA OKOLIŠ


Nakon naglaska o utjecaju šume na kvalitetu čovjekova življenja, važnost zdravog
šumskog ekosistema, predavač navodi 1 slijedeće: