DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 63     <-- 63 -->        PDF

STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI


O SUŠENJU NAŠIH ŠUMA


(Diskusija Dušana Klepca u povodu predavanja Zvonimira Devide-a
»Biljnofiziološki pogledi na odumiranje šuma« u Jugoslavenskoj Akademiji
znanosti i umjetnosti dne 23. listopada 1984.)


Sušenje naših šuma vrlo je aktuelan i teški problem. Da je lome tako, pokušat
ću objasniti. Znanstveno je dokazano (FAO) da potrošnja drva stalno raste. Prosječno
godišnje povećanje potrošnje drva iznosi oko 2% (svjetski prosjek!). Sto više,
krivulja potrošnje papira i kartona paralelna je s krivuljom rasta nacionalnog dohotka.
Ta zakonitost vrijedi uglavnom i za našu zemlju — za SFR Jugoslaviju u cjelini
pa i za SR Hrvatsku.


Nije teško prema tome izračunati da će Jugoslavija trošiti oko 27 milijuna m;! a
Hrvatska oko 6,5 milijuna m:> drvne mase u 2.000 godini, dok danas trošimo u Jugoslaviji
oko 21 a u Hrvatskoj oko 5 milijuna m:i drvne mase. To je ekonomski
ef´ekat šuma. No ekološka i socijalna uloga šuma također su u stalnom porastu.


Evidentno je — prema tome — da su zahtjevi društva na šume sve veći. Vrlo je
vjerojatno — gotovo sigurno — da će ti zahtjevi svakog dana biti sve veći.


A što se događa s našim šumama? Šume se suše; taj prirodni resurs, takozvani
šumski ekosistem više ne funkcionara kako treba: pojedina stabla hrasta lužnjaka
(Cjuercus robur, L.), poljskog jasena (Fraxinus angustifolia, L.) i nekih drugih vrsta
u nizinama suše se a nedavno se počela sušiti i jela (Abies alba, Mili.) u planinskim
šumama.


Nije prema tome čudno da je prihodna sposobnost naših šuma smanjena o čemu
je objelodanjeno mnogo dokumentarnih radova među kojima sam slobodan spomenuti
svoju noviju studiju* u Analima za šumarstvo JAZU br. 10/5—1984, koja je ovih
dana izašla iz tiska.


Evo težine problema: društvo traži od šuma sve više i više a one prirašćuju sve
manje.
Gdje je rješenje tog problema?
Izlaz vidim u intenzivnim šumarskim akcijama uglavnom u dva pravca:


— konsolidiranje narušenih šumskih ekosistema i opreznije postupanje s njima;
— povećanje jednostavne i proširene šumske reprodukcije što je sve do nedavno
bilo prilično zanemareno u Hrvatskoj.
To je moja poruka!


A sad nešto o problemu sušenja sa šumarskog gledišta.


* Klepac , D,: Some results from the inerement measurement in the pedunculate
oak (Cjuercus robur L.) forest in Slavonia during the last 30 years (1950—1981). (Neki
rezultati mjerenja prirasta u šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Slavoniji
tijekom zadnjih 30 godina (1950—1981).
(il