DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 62     <-- 62 -->        PDF

4. dan: Plitvice—Gospić—Z a d a r
— razgledanje Plitvičkih jezera i poseta muzeju Nikole Tesle u Gospiću.
5. dan: Zadar—Kornati—Zadar
— izlet (brodom) u Nacionalni park »KORNATI«, razgledanje kultur.
istor. znamenitosti Zadra.
6. dan: Zadar—Šibenik—Split
— pogled na slapove Krke kod Šibenika i ostale usputne turističke
atraktivnosti.
7. dan: Split — razgledanje kulturnih i istorijskih znamenitosti grada: Odlazak
(avionom do aerodroma za međunarodni saobraćaj).
(Moguć poseban turistički program, uz produžetak boravka).


Ekskurzija br. 19.


Tema : Korekture tradicionalnog gospodarenja sa šumama
Polazak : Ljubljana; završetak: Zagreb; trajanje 6 + 1 dan.
Broj učesnika: 45; prevoz: autobusom.
Maršruta i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—Radije ob Dravi—Topolščica
— »LESNA« — Slovenj Gradec: gospodarenje sa šumama gde posto i i
dugogodišnja tradicija nege šuma; razgledanje drvne industrije u Radij
ama ob Dravi.
2. dan: Topolščica—Mislinja—Slovenj Gradec—Ljubljana
— gospodarenje četinarskim šumama na staništima mešovitih šuma; posetu
RO »LESNA« Slovenj Gradec sa temom: Povezivanje šumarstva
i drvne industrije i vrednovanje kvalitetnog drveta; priredba Amaterskog
kino kluba SI. Gradec.
3. dan: Ljubljana—Trnovska šuma—N. Gorica—Ljubljana
— razvoj jelovo-bukove šume na trnovskoj površini; razgledanje Dl
»MEBLO« N. Gorica.
4. dan: Ljubljana—Snežnik—Cerknica—Opatija
— gospodarenje sa šumama u kojima je prisutna velika populacija
divljači, usklađivanje odnosa šuma—divljač; poseta grada Snežnik; kratak
pogled na mehanizovano centralno stovarište Stari Trg.
5. dan: Opatija—Rijeka—Delnice
— turistički program: razgledanje Opatije i Rijeke; poseta nacionalnom
parku »RISNJAK«;
6. dan: Delnice—Zagreb
— poseta nastavnom i istraživačkom centru Zalesina i Dl Ravna Gora
(finalna prerada drveta); popodne razgledanje grada Zagreba.
7. dan: Odlazak (avionom).
Ekskurzija br. 20.


Rezervirana za eventualno naknadno ukazane potrebe.


Mr. S. Orlić


Šumarski institut. Jastrebarsko