DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 60     <-- 60 -->        PDF

6. dan: Zabljak—Mojkovac—Kolašin — T i t o g r a d
— Nacionalni park »DURMITOR«; izuzetno kvalitetna sastojina c. bora
»Crna Poda«; Nacionalni park »BIOGRADSKA GORA«.
7. dan: Titograd—Cetinje—Budva—Tivat
— kult. istor. spomenici Cetinja i Budve; Odlazak (avionom do aerodroma
za međunarodni saobraćaj).
(Po želji moguć turistički program i razgledanje Boke Kotorske i eventualno
Dubrovnika).


Ekskurzija br. 16.


Tema : Bukove šume. drvna industrija i pošumljavanje istočne Srbi;e


— Nacionalni parkovi i pošumljavanje aridnih terena Makedonije.
Početak : Beograd: završetak: Skoplje; trajanje 7 dana.
Bro j učesnika : 45; prevoz: avionom do Beograda, hidrogliserom
do Tekije, dalje autobusom.
Marš ruta i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—Beograd (jutarnji let)
— poseta S. fakultetu i Institutu za šumarstvo, turistički program
2. dan: Beograd—Tekija—D. Milanovac—Eorsko Jezer o
— razgledanje HE »ĐERDAP« Trajanove table, tesnaca »KAZAN« i praistorijskog
arheološkog nalazišta »LEPENSKI VIR«; kratak pregled na
bukove šume Severnog Kučaja.
3. dan: Borsko Jezero—Dubašnica—Resavica—Despotovac—Niš
— SlK »JUŽNI KUCAJ« Zaječar i S.G. »MORAVA« Svetozarevo;
ekosistemi bukovih šuma, prevođenje bukovih prašuma u privredne šušume,
rezervat-bukova prašuma »VINATOVAČA«; srednjevekovni manastir
Manasija.
4. dan: Niš—Kuršumlija—Doljevac—Vranjska Banja—Vranje
— ŠIK »KOPAONIK« Kuršumlija: prerada bukovog drveta (proizvodnja
rezane građe, parketa, šper ploča, lesonita, laminata i kuhinjskog
nameštaja); regulacija bujičkih tokova u Grdeličkoj klisuri; pošumljavanja
erodiranih terena na obodu Vranjske kotline.
5. dan: Vranje—T. Veles—Bitola—Ohrid
— »SIMPO« Vranje: Industrija nameštaja, tapetarija, dušeka i dekor,
tkanina;
— pošumljavanje degradiranih zemljišta u aridnim uslovima (T. Veles
i Kažani); arheološke iskopine antičkog grada Stobi.
6. dan: Ohrid sa okolinom
Nacionalni park »GALlClCA« ili »PELISTER«; kultur. istor. i turist.
znamenitosti Ohrida i Ohridskog jezera.


7. dan: Ohrid—Debar—Tetovo—S k o p j e
— Manastir S. Jovan Bigarski (duborez mijačkih majstora); Nacionalni
park »MAVROVO«; Odlazak (avionom do aerodroma za međ. saobraćaj).
(Moguć turist, program 8. dana kult. istor. i turist, znamen. Skoplja).