DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 58     <-- 58 -->        PDF

6.
dan: Odlazak (avionom do aerodroma za međunarodni saobraćaj).
(Po želji, moguć turistički program).
Ekskurzija br. 13.


Tema : Prirodne brdsko-planinske šume zapadne Bosne
Početak : Sarajevo; završetak: Split; trajanje 6 -f- 1 dan.
Bro j učesnika : do 45; prevoz: avionom do Sarajeva, dalje autobusom


Maršruta i sadržaji:


1. dan:
Ljubljana — Sarajevo
— poseta šumarskog fakulteta; kulturno-istorijske znamenitosti grada.
2. dan:
Sarajevo sa okolinom
— razgledanje objekata za zimske sportove (ZOI-84) na Jahorini, Trebeviću
i Igmanu; prašuma jele, smrče, bukve na Igmanu.
3. dan:
Sarajevo—Zavidovići—Maglaj—Do boj
— IK »KRIVAJA«: proizvodnja rezane građe, lameliranih nosača te
masivnog nameštaja od bukovog i borovog drveta; gospodarenje sa šumama
crnog i belog bora i bukve u Krivajskom bazenu; šum. rasadnik
u Žepču; proizvodnja natron papira (Maglaj).
4. dan:
Doboj—B a n j a Luka
— INCEL — OOUR Industrijske plantaže: plantaže četinara brzog rasta;
savremena proizvodnja šumskih sadnica.
5. .dan:
Banja Luka—Jajce—B u g o j n o
— ŠIPAD — »VRBAS«: mehanička prerada drveta i proizvodnja nameštaja;
ŠIPAD — »JANJ-<: proizvodnja rezane građe, montažnih kuća
i masivnog nameštaja.
6. dan:
Bugojno—Kupres—Split
— Lovište »KOPRIVNICA« (Bugojno): usklađivanje lovstva sa šum. proizvodnjom;
pošumljavanje visokog krša (Kupres).
7.
dan: Split: razgledanje znamenitosti grada: Odlazak (avionom do aerodroma
za međunarodni saobraćaj).
Moguć poseban turistički program).
Ekskurzija br. 14.


Tema : Planinske šume bukve i četinara Zapadne Srbije i Istočne Bosne
Početak : Beograd; završetak: Dubrovnik; trajanje 6 -f 1 dan
Bro j učesnika : 45; prevoz: avionom do Beograda a dalje autobu


som.
Maršruta i sadržaji:


1. dan:
Ljubljana—Beograd
— Poseta S. fakultetu i Institutu za šumarstvo; razgledanje kult. istor. i
turist, znamenitosti grada (»Skadarlijsko veče«).
2. dan:
Beograd—Topola—Lazarevac—G. Milanovac—I v a n j i c a
— usputno razgledanje: Meštrovićev spomenik neznanom junaku i pošumljavanje
na Avali; spomen crkva sa galerijom mozaika na Oplencu:
REIK »KOLUBARA« LAZAREVAC: rekultivisanje iskorišćenih dnevnih
kopova i deponija raskrivke rudnika lignita; G. Milanovac: Brdo mi