DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 56     <-- 56 -->        PDF

3. dan:
Otočec—Celje—S. Konjice—Podlehnik
— gospodarenje maloposedničkim šumama na obroncima južnog Pohorja;
razgledanje Dl S. Konjice; poseta muzeju u Celju.
4. dan:
Podlehnik—Kidričevo—Lenart—Rađen ci
— gazdovanje šumama u neposrednoj blizini velikih industrijskih postrojenja
(kombinata); gospodarenje šumama Slovenskih gorica; razgledanje
muzeja u Ptuju i turističko-zdravstvenog centra Radenci.
5. dan:
Radenci—Čakovec—(Varaždin—Zagreb
— Problematika gazdovanja šumama u privatnom posedu u gornjoj Podravini,
kulturne znamenitosta Varaždina (eventualna poseta dvorcu
Trakošćan).
6.
dan: Zagreb — Odlazak (avionom).
(Po želji, kraći turistički program).
Ekskurzija br. 10.


Tema : Prikaz šuma i šumarstva na presijeku sever—jug (od Panonske


ravnice, preko karstnih Dinarida, do obale Jadrana)
Početak : Osijek; završetak: Dubrovnik; trajanje 6 + 1 dan
Bro j učesnika : 40—45; prevoz: avionom do Osijeka, a dalje autobusom
Maršruta i sadržaji:


1. dan:
Ljubljana—Osijek (avionom)—Bilje—Osijek
— šume mekih lišćara na lokalitetu »Španjolska Ada«, Lovno šumsko
gospodarstvo »JELEN« Bilje; prirodni rezervat »Kopačevski Rit«.
2. dan:
Osijek—Đakovo—S lavonski Brod
— Šumarija Đakovo: šume hrasta lužnjaka; Štrosmajerova galerija; Ergela
Đakovo.
3. dan:
Slavonski Brod — Zavidovići — Sarajev o
— IK »KRIVAJA« Zavidović: proizvodnja rezane građe, ploča iverica,
lameliranih nosača i masivnog nameštaja; šumski rasadnik u Zepču;
prorede kultura crnog bora.
4. dan:
Sarajevo sa okolinom
— poseta S. fakultetu; razgledanje objekata za zimske sportove na Igmanu
i Trebeviću; prašuma jele, smrče i bukve na Igmanu.
5. dan:
Sarajevo—Mostar—Dubrovnik
— Jahorina: objekti zimskih sportova; Mostar: kulturno-istorijski spomenici;
pošumljavanje krša.
6. dan:
Dubrovnik—Mljet—Trsteno—Dubrovnik (brodicom)
— Nacionalni park »MLJET«; arboretum »TRSTENO«.
7.
dan: Dubrovnik: Odlazak (avionom do međunarodnog aerodroma).
(Po želji, moguć i turistički program).
NAPOMENA: Piri razradi stručnih sadržaja u ovoj ekskurziji posebno nastojati da se u što većoj
meri prikaže neposredno izvođenje radova u ravničarskim i brdskoplaninskim uslovima
(tehničko-tehnološki aspekti, primena mehanizacije u svim fazama rada, ekonomski aspekti,
zaštita na radu, izgradnja šumskih puteva i dr.).


Ekskurzija br. 11.


Tema : Bukove šume severo-zapadne Jugoslavije
Polazak : Ljubljana; završetak: Rijeka; trajanje 6 + 1 dan