DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 55     <-- 55 -->        PDF

dan: Bjelovar—Belišće—O s i j e k


D.I. kombinat »BELIŠĆE«: hemijska i mehanička prerada drveta.
— Lovno šumsko gazdinstvo »JELEN« Bilje: prirodni rezervat »KOPAČKI
RIT«; kulturne znamenitosti Osijeka.
dan: Osijek—S. Mitrovica—B e o g r a d


— D.K. »ivo LOLA RIBAR« i Fabrika celuloze »MATROZ« S. Mitrovica;
arheološka nalazišta Sirmijuma; muzej Srema.
— uveče razgledanje Beograda(»Skadarlija«),
dan: Beograd—Skopje—Vranje—Skopje—B e o g r a d
— jutarnjii let Beograd—Skopje i nastavak autobusom do Vranja
— poseta industriji nameštaja »SIMPO« Vranje (nameštaj, tapetarija,
dušeci, dekor, tkanine)
— razgledanje znamenitosti grada Skopja
— povratak u Beograd večernjim letom.
dan: Beograd: odlazak.
(Po želji moguć prepodnevni turistički program, sa odlaskom u popodnevnim
i večernjim časovima).


Ekskurzija br. 8.


Tema : Gospodarenje šumama na preseku visokogorje — nizina
Polazak : Ljubljana (Bled); završetak: Zagreb; trajanje 6 dana
Broj učesnika: 40—45; prevoz: autobusom
Maršruta i sadržaji:


dan: Ljubljana—Bled—L j u b 1 j a n a


— gospodarenje planinskim šumama gdje je cilj proizvodnja visokokvalitetnog
drveta; D.I. »LIP« Bled; turističke znamenitosti Bleda.
dan: Ljubljana—Nazarje—T o p o 1 š č i c a


— značaj šume za život seljaka u planinskom području; gospodarenje
šumama na gornjoj granici šumske vegetacije; razgledanje Logarske Doline.
dan: Topoliščica—Slovenj Gradec—Ravne—T opolščic a


— gospodarenje šumama čiji su vlasnici čvrsto vezani za šumu; problem
oštećenja šuma usled zagađenosti vazduha.
dan: Topolščica—Maribor—Lenart—R a d e n c i


— D.I. »MARLES« Maribor; gospodarenje sa šumama u kojima prevlađuje
mali posed; poseta turističko-zdravstvenom centru Radenci.
dan: Radenci—Murska Sobota—Polana—Varaždin—Zagreb gospodarenje šumama
crne johe i oštrolisnog jasena; razgledanje turističkih znamenitosti
Prekomurja.


dan: Zagreb


— Poseta Š. fakulteta i D.I. »SAVR1Ć«; Odlazak.
(Moguć turistički program po želji).
Ekskurzija br. 9.


Tema : Gospodarenje šumama u privatnom vlasništvu.
Polazak : Ljubljana; završetak: Zagreb; trajanje: 6 dana.
Broj učesnika: 40—45; prevoz: autobusom.
Maršruta i sadržaji:


dan: Ljubljana—V. Lašće—Ribnica—D olenjsk e Toplic e


— gospodarenje privatnim šumama gde preovlađuju mali posedi; razgledavanje
proizvodnje suhe robe (drvna galanterija); poseta muzeja u
Ribnici.
dan : Dolenjske Toplice—Crnomelj—Metlika—Novo Mesto—O t o č e c


— gospodarenje šumama gde preovlađuje malo vlasništvo; transformacija
slaboprinosnih šuma: turističke znamenitosti N. Mesta.