DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 54     <-- 54 -->        PDF

8. dan:
Sarajevo
— prepodnevni izlet na Jahorinu sa razgledanjem šuma i objekata za
zimske sportove; popodne : odlazak avionom.
NAPOMENA: 1) Ekskurzija se predlaže u alternativama u trajanju od 3 ili 8 dana, ili da cela grupa
učestvuje u prva 3 dana ekskurzije, a deo grupe u kompletnom programu (od 8
dana).


2)
Sastavljači programa su zamoljeni da prenapregnute relacije skrate i da po mogućnosti
dužu varijantu skrate na 7 dana.


Ekskurzija br. 6.


Tema : Proizvodnja drveta u plantažama topola i vrba.
Početak : Ljubljana: završetak: Beograd; trajanje 6 dana
Broj učesnika: do 45; prevoz: autobusom
Maršruta i sadržaji:


1. dan:
Ljubljana—Brezice—Li pik
— Ljubljansko Barje: ogledni objekti topola i vrba.
2. dan:
Lipik—Osijek
— ogledni objekti topola i vrba na području Jasenovca; poseta spomen
obeležju »Jasenovac«


3. dan:
Osijek i okolina
— poseta Kombinatu D.I. »BELIŠČE«: mehaničke i hemijske prerade
drveta, proizvodni ogledi plantaža topola »Španjolska ada«; Pampas.
4. dan: Osijek—Novi Sad
— ogledi sa topolama: Tikveš. Ilok, Bačka Palanka; prirodni rezervat
»KOPAČKI RIT«;


5. dan:
Novi Sad—S. Mitrovica—B e o g r a d
— Poseta Instituta za topolarstvo N. Sad i Oglednom dobru Instituta
sa okolnim topolicima; Nacionalni park »Fruška Gora«; Ogledi zasada
topola u Posavini; arheološke iskopine Sirmijuma.
6. dan:
Beograd—Pančevo—Kostolac—B e o g r a d
— ogledi plantaža topola i vrba u Potamišju, Donjem Podunavlju i
Pomoravlju.


7.
dan: Beograd — Odlazak.
(Po želji moguć turistički program).
Ekskurzija br. 7.


Tema : Prerada drveta (tematska ekskurzija)
Početak : Ljubljana; završetak: Beograd: trajanje 7 dana
Broj učesnika: do 4o; prevoz: autobusom
Maršruta i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—Celje—Maribor
— poseta D.I. »SAVINJA« Celje; razgledanje Celjskog muzeja; poseta
D.I. »MARLES« Maribor.
2. dan:
Maribor—V a r a ž d i n
— D.I. »FLORUAN BOBlC« Varaždin; proizvodnja stolica; razgledavanje
znamenitosti Varaždina i dvorca Trakošćan.
3. dan: Varaždin—Vrbovec—Bjelovar
— Šum. gosp. Bjelovar, Šumarija Vrbovec: gospodarenje šumama hrasta
lužnjaka; D.I. »ČESMA«: primarna prerada hrastovine i proizvodnja
šperploča.
52