DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 53     <-- 53 -->        PDF

2. dan:
Zagreb—Đurđevac—P. Slatina—Zvečevo
— pregled pokusnih ploha na oplemenjivanju crnog bora, običnog bora
i japanskog crvenog bora, crne johe i bijele vrbe
3. dan:
Zvečevo—Valpovo—O s i j e k
— pregled Arboretuma Lisičine i pokusnih ploha iz oplemenjivanja četinjača,
— pregled pokusnih ploha na oplemenjivanju topola (Valpovo).
4. dan:
Osijek—Novi Sad—Beograd
— Institut za topolarstvo N. Sad: pregled pokusnih ploha na oplemenjivanju
topola i vrba.
5. dan:
Beograd—Ohrid (let avionom) —Pelister—Ohrid
— Pelister: pregled prirodnih populacija Pinus peuce Griseb.
6. dan:
Ohrid (let avionom) —D ubrovnik
— pregled arboretuma Lokrum i Trsteno (brodom)
NAPOMENA: Ekskurzija
traje šest dana a 7. i 8. dan održava se seminar onajnovijim dostignućima
i perspektivi genetike i oplemenjivanja šumskog drveća.


Ekskurzija br. 5.


Tema : tematska ekskurzija grupe za eroziju i bujice
Polazak : Ljubljana; završetak: u Sarajevu ili Zagrebu;
Pr e voz: autobusom i avionom;
Trajanje: 3 ili 8 dana.
Broj učesnika: 50 (100).


1.
dan: Ljubljana—Kranj—Jesenice—Vršić—Tolmin—N. Gorica—Li pić a
— obilazak radova na regulaciji izvorišnog dela Save Dolinke;
— bujičarske pregrade i zaštita od lavina.
2.
dan: Lipice—Buje—Motovun—Brana Botonega—Pazin—Karbuna—Tunel
Učka—O p a t i j a — iradovi na uređenju bujica u Istri.
3.
dan: Opatija—Rijeka—Slani Potok (Vinodol)—aerodrom Krk—Beograd
(Zagreb) — uređenje slivova u Karstnom području.
4. dan:
Beograd—Ralja—Aranđelovac
— pre podne: razgledanje grada d spomenika neznanom junaku na
Avali (rad I. Meštrovića);
— popodne: istraživački rad na oglednoj stranici za praćenje intenziteta
radne erozije u Ralji.
5. dan:
Aranđelovac—Oplenac—Kragujevac—Aleksinac—Bovan—Niš
— Crkva mauzolej sa galerijom mozaika na Oplencu
— Memorijalni park streljanih rodoljuba u Kragujevcu
— Zaštita
akumulacije »Bovan«.
6. dan:
Niš—Vladičin Han—Skopje
— razgledanje spomenika »Ćele-kula«
— uređivanje bujičnih slivova u Grdeličkoj klisuri
— regulacija Vardara u Skopju
— razgledanje znamenitosti grada.
7. dan:
Skopje—Sarajevo (avionom)
— regulacija Miljacke kroz Sarajevo i uređenje bujičnih tokova u
okolini
— razgledanje objekata zimskog turizma u neposrednoj okolini grada.