DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 51     <-- 51 -->        PDF

PROGRAM IUFRO EKSKURZIJA!


Ekskurzija br. 1.


Tema : gospodarenje planinskim šumama i posumljavanje u submediteranu
P o č e t a k: Ljubljana; završetak: Pula; trajanje: 4 dana
Broj uče s ni ka: 40—45; prevoz: autobusom.
Maršruta i sadržaji — kratak prikaz po danima:


1. dan: Ljubljana—Postojna—Mašun—P o s t o j n a—
gospodarenje šumama u posljednjih 100 godina na temelju kontrolne
metode i prikaz šuma na Snežniku.
2. dan: Postojna—Pivka—Sežana—U m a g
— pregled drvne industrije »JAVOR« Pivka. Problemi pri pošumljavanju
slovenačkog krša, istorijski razvoj pošumljavanja krša.
3. dan: Umag—Poreč—Rovinj—Pula
— razgledanje: šum. rasadnika »Frančeskija« u Umagu, zatim urbanih
zelenih površina Umaga i Poreča, te arboretuma u Rovinju.
4. dan: Pula—Brioni—Pula
— poseta nacionalnom parku »Brioni«; odlazak učesnika (avionom) do
međunarodnog aerodroma.
Po želji moguć turistički program, uz produženje boravka.


Ekskurzija br. 2.


Tema : gospodarenje raznodobnim šumama u planinskom podmiri, prirodni
rezervati, posumljavanje krša.
Početak : Ljubljana; završetak: Split; trajanje: 6 dana
Broj učesnika: 40—45; prevoz: autobusom
Maršruta i kratak prikaz sadržaja:


1. dan: Ljubljana—Kočevje—D e 1 n i c e
— gospodarenje novopodignutim šumama na nekadašnjim seljačkim posedima,
razgledanje prašume »ROG«; poseta R. O. drvne industrije
»LIK« Kočevje.
2. dan: Delnice—Zalesina—Sungerski Lug—Delnice
— poseta Nastavno-instraživačkom centru Zalesina: gospodarenje raznodobnim
šumama bukve, jele i smrče; naučnoistraživački ogledi.
3. dan: Delnice—Karlovac—Plitvice
— poseta DIP Delnice: centralno stovarište, pilana, građevinska stolarija.
4. dan: Plitvice

razgledanje prašume i ostalih stručnih sadržaja u okviru Nacionalnog
parka »PLITVIČKA JEZERA«; turistički program.
5. dan : Plitvice—Bihać—B. Petrovac—T i t o v Drva r
— ŠIPAD R.O. »OSTRELJ«; proizvodnja rezane građe i vrata; prašuma
»LOM«;
1 Treća veirzija programa pripremljena na sednici YU-Komiteta za ekskurzije od 26. 9. 1984. godine,
usklađena sa sugestijama IUFRO (sednica IO, Helsinki, septembra t. g).
2 Mjesta u kojima se predviđa prenoćište tiskana su špacionirano.