DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 49     <-- 49 -->        PDF

XVIII SVJETSKI IUFRO KONGRES
REPUBLIČKI ORGANIZACIJSKI ODBOR
KOMISIJA ZA EKSKURZIJE


PLAN ZNANSTVENIH EKSKURZIJA
ZA UČESNIKE XVIII SVJETSKOG KONGRESA IUFRO


Tijekom 1984. godine Komisija za ekskurzije ROO održala je dvije sjednice.


Na prvoj sjednici prihvaćen je Program rada Komisije, koji obuhvaća sve aktivnosti
od pripremne faze do završetka XVIII svjetskog kongresa IUFRO. Program
je objavljen u Šumarskom listu 3—4/1984. god. i Biltenu br. 2, SOO YU-86.


Na svojoj drugoj sjednici Komisija je razmatrala i prihvatila Prijelog YU-Komiteta
za ekskurzije SOO da se za potrebe IUFRO Kongresa na području Jugoslavije
razradi 20 ekskurzija, tematskih pravaca. 17 ekskurzija (tematskih pravaca)
razradio je YU-Komitet za ekskurzije na prijedlog Komisija za ekskurzije ROO-a.
Po jednu specijalističku ekskurziju je predložila Sekcija genetičara Jugoslavije i
Sekcija bujičara Jugoslavije. Ekskurzija broj 20 je rezervirana za eventualno naknadno
ukazane potrebe.


Stav SOO i YU-Komiteta za ekskurzije je: (1) da ekskurzije budu multidisciplinarne
(2) da traju najduže 6—7 dana i (3) da sadrže oko 60% stručnog i 40%
kulturnog, historijskog, turističkog i dr. programa.


Prihvaćanjem Prijedloga programa ekskurzija, odnosno maršrutnih pravaca
izvršen je prvi uži izbor RO i OOUR na području SR Hrvatske koje će posjetiti neka
od IUFRO ekskurzija. Republički organizacijski odbor će raspisom obavijestiti sve
RO i OOUR koje su obuhvaćene užim izborom i zatražiti od njih da iz svog područja
rada predlože temu i objekt koji smatraju vrijednim da se prezentira IUFRO
ekskurzijama, i da odaberu rukovodioce priprema i suradnike sa neposrednim zaduženjima.
Na bazi tako prikupljenih prijedloga sačinit će se definitivan izbor sadržaja
na području SR Hrvatske koji će se zatim priređivati za prihvat ekskurzija.


U cilju što boljih i ujednačenijih priprema objekata za prihvat IUFRO ekskurzija
na području Jugoslavije YU-Komitet za ekskurzije, odnosno Komisija za
ekskurzije ROO SR Slovenije organizirala je seminar, dvodnevnu pokaznu ekskurziju
na području Slovenije. Ekskurzija je priređena i održana 26.—28. 9. 1984. godine.
Učestvovali su predstavnici iz svih Republika i Pokrajina.


Moto seminara bio je:


»PRENOS ZNANSTVENIH DOSTIGNUĆA U PRAKSU«


Cilj organiziranja seminara, odnosno ekskurzija bio je dvojak:


1. Prikazati kako u svakodnevnom operativnom radu u uzgajanju šuma primijeniti
rezultate postignute u znanstveno istraživačkom radu.
47
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 50     <-- 50 -->        PDF

2. Prikazati model kako pripremiti ekskurzije koje ćemo organizirati za XVIII
svjetski kongres IUFRO u Jugoslaviji 1986. godine.
Početak seminara bio je u Ljubljani u Cankarjev-om domu. Tom prilikom prof.
dr. D. M 1 i n š e k, predsjednik IUFRO-a, održao je za učesnike predavanje: »Prenos
novog znanja na seminarima u šumarstvu«. Zatim je zajednički razgledan Cankarijev
dom, u kojem će se održati XVIII svjetski kongres IUFRO. Interesantno
je to arhitektonsko rješenje velikih tehničkih mogućnosti.


Tema prvog dana ekskurzije bila je:


»Gospodarenje z gozdovi listavcev v optimalni razvojni fazi«.


Održana je na području TOZD gozdarstvo Straža, Novo Mesto, a posjetili smo
i industriju »Novoles«, Straža.


Tema drugog dana ekskurzije bila je:


»Gospodarenje z gozdovi na osnovi nege gozda«


Održana je na području TOZD gozdarstvo Radije ob Dravi, LESNA Slovenj
Gradec.


Ekskurzija je bila vrlo detaljno vremenski razrađena i stručno dobro priređena.
Za svaki objekt domaćini su priredili pisane materijale, a izlaganja na terenu
su bila vrlo kratka, koncizna i podkrepljena s ilustrativnim grafikonima i šemama.
Nakon izlaganja na svakom objektu vođena je i kratka stručna rasprava.


Po završetku terenskog dijela ekskurzije održana je zaključna analiza. Organizatori
su od učesnika želili čuti primjedbe u pogledu organizacije ekskurzije, pripremljenosti
objekata i stručnih izlaganja. Posebna grupa će razmotriti prikupljene
primjedbe učesnika i dati svoju ocjenu uspješnosti ekskurzija, odnosno ukazati
na njezine nedostatke kako bi ih u pripremama koje nam predstoje izbjegli.


Učesnicima će ova ekskurzija biti od velike koristi za organiziranje slične ekskurzije
u svojoj sredini. Naime, YU-Komitet za ekskurzije preporuča Republičkim
organizacijskim odborima da uz pomoć svojih komisija organizira sličan seminar,
odnosno ekskurziju za predstavnike RO i OOUR koji će biti domaćini IUFRO ekskurzija.


U nastavku saopćujemo Program IUFRO ekskurzija koji je prihvaćen na proširenoj
sjednici YU-Komiteta u Ljubljani 26. 9. 1984. godine prema redigiranom
tekstu Saveznog komiteta za ekskurzije.


II!


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 51     <-- 51 -->        PDF

PROGRAM IUFRO EKSKURZIJA!


Ekskurzija br. 1.


Tema : gospodarenje planinskim šumama i posumljavanje u submediteranu
P o č e t a k: Ljubljana; završetak: Pula; trajanje: 4 dana
Broj uče s ni ka: 40—45; prevoz: autobusom.
Maršruta i sadržaji — kratak prikaz po danima:


1. dan: Ljubljana—Postojna—Mašun—P o s t o j n a—
gospodarenje šumama u posljednjih 100 godina na temelju kontrolne
metode i prikaz šuma na Snežniku.
2. dan: Postojna—Pivka—Sežana—U m a g
— pregled drvne industrije »JAVOR« Pivka. Problemi pri pošumljavanju
slovenačkog krša, istorijski razvoj pošumljavanja krša.
3. dan: Umag—Poreč—Rovinj—Pula
— razgledanje: šum. rasadnika »Frančeskija« u Umagu, zatim urbanih
zelenih površina Umaga i Poreča, te arboretuma u Rovinju.
4. dan: Pula—Brioni—Pula
— poseta nacionalnom parku »Brioni«; odlazak učesnika (avionom) do
međunarodnog aerodroma.
Po želji moguć turistički program, uz produženje boravka.


Ekskurzija br. 2.


Tema : gospodarenje raznodobnim šumama u planinskom podmiri, prirodni
rezervati, posumljavanje krša.
Početak : Ljubljana; završetak: Split; trajanje: 6 dana
Broj učesnika: 40—45; prevoz: autobusom
Maršruta i kratak prikaz sadržaja:


1. dan: Ljubljana—Kočevje—D e 1 n i c e
— gospodarenje novopodignutim šumama na nekadašnjim seljačkim posedima,
razgledanje prašume »ROG«; poseta R. O. drvne industrije
»LIK« Kočevje.
2. dan: Delnice—Zalesina—Sungerski Lug—Delnice
— poseta Nastavno-instraživačkom centru Zalesina: gospodarenje raznodobnim
šumama bukve, jele i smrče; naučnoistraživački ogledi.
3. dan: Delnice—Karlovac—Plitvice
— poseta DIP Delnice: centralno stovarište, pilana, građevinska stolarija.
4. dan: Plitvice

razgledanje prašume i ostalih stručnih sadržaja u okviru Nacionalnog
parka »PLITVIČKA JEZERA«; turistički program.
5. dan : Plitvice—Bihać—B. Petrovac—T i t o v Drva r
— ŠIPAD R.O. »OSTRELJ«; proizvodnja rezane građe i vrata; prašuma
»LOM«;
1 Treća veirzija programa pripremljena na sednici YU-Komiteta za ekskurzije od 26. 9. 1984. godine,
usklađena sa sugestijama IUFRO (sednica IO, Helsinki, septembra t. g).
2 Mjesta u kojima se predviđa prenoćište tiskana su špacionirano.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— R.O. »GRMEC«: proizvodnja prozora, panel ploča i ljuštenog furnira;
istorijski spomenici u T. Drvaru.
6. dan:
T. Drvar—Bosansko Grahovo—Livno—S p 1 i t
— Eksploatacija treseta, proizvodnja šum. sadnica i pošumljavanje krša.
7.
dan: Split: Odlazak učesnika (avionom do međunarodnog aerodroma).
Po želji moguć dodatan turistički program.
Ekskurzija br. 3.


Tema : Nizinske šume
Polazak : Ljubljana; završetak: Beograd; trajanje: 7 dana
Broj učesnika: 45; prevoz: autobusom
Maršruta i sadržaji:


1. dan:
Ljubljana—Zagreb
— finalna prerada drveta »ŠAVKIĆ«; Šumarski fakultet; razgledanje
znamenitosti grada.
2. dan:
Zagreb—N. Gradiška—S lavonski Brod
— Nastavno-istraživački centar Lipovljani: šume lužnjaka; prirodni
rezervat »PRASNIK«; D.I. »ORIOVAO.
3. dan:
Slavonski Brod — Vinkovci
— D.I. »SLAVONIJA«: primarna prerada i proizvodnja masivnog nameštaja
od hrasta lužnjaka. (Plantaža jabuka »Borinci«)
4. dan:
Vinkovci—Morović—S. Mitrovic a
— D.I. »SPACVA«: stari slavonski hrastici; S.G.S. Mitrovica: šume zapadnog
Srema — »STARA SMCGVA«, »VINlCNA«.
5. dan:
S. Mitrovica—Obedska bara—Beograd
— arheološke iskopine rimskog grada Sirmiuma; prirodni rezervat
»OBEDSKA BARA«; plantaža topola Kupinski Kut.
6. dan:
Beograd—Deliblatska peščara—Beograd
— poseta Sum. Fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju;
obilazak specijalnog prirodnog rezervata »DELIBLATSKI PESAK«; problemi
pošumljavanja i gazdovanja šumama na pescima nekadašnje
»Evropske Sahare«.
7. dan:
Odlazak. (Moguć turistički program po želji).
Ekskurzija br. 4.


Tema : Genetika i oplemenjivanje šumskog drveća (tematska ekskurzija)


Početak : Bled; završetak: Dubrovnik; trajanje 7 + 2 dana
Bro j učesnika : do 45; prevoz: autobusom a na dužim relacijama
avionom


Maršruta i program ekskurzije:


1. dan: Bled—Ljubljana—Zagreb—Jastrebarsko—Zagreb
— upoznavanje sa varijabilitetom smreke na ekstremnim staništima
Pokljuke kod Bleda, ovisno od ekoloških uslova..
— Šumarski institut Jastrebarsko: SR Hrvatska — pregled pokusnih
ploha na oplemenjivanju ariša i Pančićeve omorike, te živog arhiva.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 53     <-- 53 -->        PDF

2. dan:
Zagreb—Đurđevac—P. Slatina—Zvečevo
— pregled pokusnih ploha na oplemenjivanju crnog bora, običnog bora
i japanskog crvenog bora, crne johe i bijele vrbe
3. dan:
Zvečevo—Valpovo—O s i j e k
— pregled Arboretuma Lisičine i pokusnih ploha iz oplemenjivanja četinjača,
— pregled pokusnih ploha na oplemenjivanju topola (Valpovo).
4. dan:
Osijek—Novi Sad—Beograd
— Institut za topolarstvo N. Sad: pregled pokusnih ploha na oplemenjivanju
topola i vrba.
5. dan:
Beograd—Ohrid (let avionom) —Pelister—Ohrid
— Pelister: pregled prirodnih populacija Pinus peuce Griseb.
6. dan:
Ohrid (let avionom) —D ubrovnik
— pregled arboretuma Lokrum i Trsteno (brodom)
NAPOMENA: Ekskurzija
traje šest dana a 7. i 8. dan održava se seminar onajnovijim dostignućima
i perspektivi genetike i oplemenjivanja šumskog drveća.


Ekskurzija br. 5.


Tema : tematska ekskurzija grupe za eroziju i bujice
Polazak : Ljubljana; završetak: u Sarajevu ili Zagrebu;
Pr e voz: autobusom i avionom;
Trajanje: 3 ili 8 dana.
Broj učesnika: 50 (100).


1.
dan: Ljubljana—Kranj—Jesenice—Vršić—Tolmin—N. Gorica—Li pić a
— obilazak radova na regulaciji izvorišnog dela Save Dolinke;
— bujičarske pregrade i zaštita od lavina.
2.
dan: Lipice—Buje—Motovun—Brana Botonega—Pazin—Karbuna—Tunel
Učka—O p a t i j a — iradovi na uređenju bujica u Istri.
3.
dan: Opatija—Rijeka—Slani Potok (Vinodol)—aerodrom Krk—Beograd
(Zagreb) — uređenje slivova u Karstnom području.
4. dan:
Beograd—Ralja—Aranđelovac
— pre podne: razgledanje grada d spomenika neznanom junaku na
Avali (rad I. Meštrovića);
— popodne: istraživački rad na oglednoj stranici za praćenje intenziteta
radne erozije u Ralji.
5. dan:
Aranđelovac—Oplenac—Kragujevac—Aleksinac—Bovan—Niš
— Crkva mauzolej sa galerijom mozaika na Oplencu
— Memorijalni park streljanih rodoljuba u Kragujevcu
— Zaštita
akumulacije »Bovan«.
6. dan:
Niš—Vladičin Han—Skopje
— razgledanje spomenika »Ćele-kula«
— uređivanje bujičnih slivova u Grdeličkoj klisuri
— regulacija Vardara u Skopju
— razgledanje znamenitosti grada.
7. dan:
Skopje—Sarajevo (avionom)
— regulacija Miljacke kroz Sarajevo i uređenje bujičnih tokova u
okolini
— razgledanje objekata zimskog turizma u neposrednoj okolini grada.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 54     <-- 54 -->        PDF

8. dan:
Sarajevo
— prepodnevni izlet na Jahorinu sa razgledanjem šuma i objekata za
zimske sportove; popodne : odlazak avionom.
NAPOMENA: 1) Ekskurzija se predlaže u alternativama u trajanju od 3 ili 8 dana, ili da cela grupa
učestvuje u prva 3 dana ekskurzije, a deo grupe u kompletnom programu (od 8
dana).


2)
Sastavljači programa su zamoljeni da prenapregnute relacije skrate i da po mogućnosti
dužu varijantu skrate na 7 dana.


Ekskurzija br. 6.


Tema : Proizvodnja drveta u plantažama topola i vrba.
Početak : Ljubljana: završetak: Beograd; trajanje 6 dana
Broj učesnika: do 45; prevoz: autobusom
Maršruta i sadržaji:


1. dan:
Ljubljana—Brezice—Li pik
— Ljubljansko Barje: ogledni objekti topola i vrba.
2. dan:
Lipik—Osijek
— ogledni objekti topola i vrba na području Jasenovca; poseta spomen
obeležju »Jasenovac«


3. dan:
Osijek i okolina
— poseta Kombinatu D.I. »BELIŠČE«: mehaničke i hemijske prerade
drveta, proizvodni ogledi plantaža topola »Španjolska ada«; Pampas.
4. dan: Osijek—Novi Sad
— ogledi sa topolama: Tikveš. Ilok, Bačka Palanka; prirodni rezervat
»KOPAČKI RIT«;


5. dan:
Novi Sad—S. Mitrovica—B e o g r a d
— Poseta Instituta za topolarstvo N. Sad i Oglednom dobru Instituta
sa okolnim topolicima; Nacionalni park »Fruška Gora«; Ogledi zasada
topola u Posavini; arheološke iskopine Sirmijuma.
6. dan:
Beograd—Pančevo—Kostolac—B e o g r a d
— ogledi plantaža topola i vrba u Potamišju, Donjem Podunavlju i
Pomoravlju.


7.
dan: Beograd — Odlazak.
(Po želji moguć turistički program).
Ekskurzija br. 7.


Tema : Prerada drveta (tematska ekskurzija)
Početak : Ljubljana; završetak: Beograd: trajanje 7 dana
Broj učesnika: do 4o; prevoz: autobusom
Maršruta i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—Celje—Maribor
— poseta D.I. »SAVINJA« Celje; razgledanje Celjskog muzeja; poseta
D.I. »MARLES« Maribor.
2. dan:
Maribor—V a r a ž d i n
— D.I. »FLORUAN BOBlC« Varaždin; proizvodnja stolica; razgledavanje
znamenitosti Varaždina i dvorca Trakošćan.
3. dan: Varaždin—Vrbovec—Bjelovar
— Šum. gosp. Bjelovar, Šumarija Vrbovec: gospodarenje šumama hrasta
lužnjaka; D.I. »ČESMA«: primarna prerada hrastovine i proizvodnja
šperploča.
52
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 55     <-- 55 -->        PDF

dan: Bjelovar—Belišće—O s i j e k


D.I. kombinat »BELIŠĆE«: hemijska i mehanička prerada drveta.
— Lovno šumsko gazdinstvo »JELEN« Bilje: prirodni rezervat »KOPAČKI
RIT«; kulturne znamenitosti Osijeka.
dan: Osijek—S. Mitrovica—B e o g r a d


— D.K. »ivo LOLA RIBAR« i Fabrika celuloze »MATROZ« S. Mitrovica;
arheološka nalazišta Sirmijuma; muzej Srema.
— uveče razgledanje Beograda(»Skadarlija«),
dan: Beograd—Skopje—Vranje—Skopje—B e o g r a d
— jutarnjii let Beograd—Skopje i nastavak autobusom do Vranja
— poseta industriji nameštaja »SIMPO« Vranje (nameštaj, tapetarija,
dušeci, dekor, tkanine)
— razgledanje znamenitosti grada Skopja
— povratak u Beograd večernjim letom.
dan: Beograd: odlazak.
(Po želji moguć prepodnevni turistički program, sa odlaskom u popodnevnim
i večernjim časovima).


Ekskurzija br. 8.


Tema : Gospodarenje šumama na preseku visokogorje — nizina
Polazak : Ljubljana (Bled); završetak: Zagreb; trajanje 6 dana
Broj učesnika: 40—45; prevoz: autobusom
Maršruta i sadržaji:


dan: Ljubljana—Bled—L j u b 1 j a n a


— gospodarenje planinskim šumama gdje je cilj proizvodnja visokokvalitetnog
drveta; D.I. »LIP« Bled; turističke znamenitosti Bleda.
dan: Ljubljana—Nazarje—T o p o 1 š č i c a


— značaj šume za život seljaka u planinskom području; gospodarenje
šumama na gornjoj granici šumske vegetacije; razgledanje Logarske Doline.
dan: Topoliščica—Slovenj Gradec—Ravne—T opolščic a


— gospodarenje šumama čiji su vlasnici čvrsto vezani za šumu; problem
oštećenja šuma usled zagađenosti vazduha.
dan: Topolščica—Maribor—Lenart—R a d e n c i


— D.I. »MARLES« Maribor; gospodarenje sa šumama u kojima prevlađuje
mali posed; poseta turističko-zdravstvenom centru Radenci.
dan: Radenci—Murska Sobota—Polana—Varaždin—Zagreb gospodarenje šumama
crne johe i oštrolisnog jasena; razgledanje turističkih znamenitosti
Prekomurja.


dan: Zagreb


— Poseta Š. fakulteta i D.I. »SAVR1Ć«; Odlazak.
(Moguć turistički program po želji).
Ekskurzija br. 9.


Tema : Gospodarenje šumama u privatnom vlasništvu.
Polazak : Ljubljana; završetak: Zagreb; trajanje: 6 dana.
Broj učesnika: 40—45; prevoz: autobusom.
Maršruta i sadržaji:


dan: Ljubljana—V. Lašće—Ribnica—D olenjsk e Toplic e


— gospodarenje privatnim šumama gde preovlađuju mali posedi; razgledavanje
proizvodnje suhe robe (drvna galanterija); poseta muzeja u
Ribnici.
dan : Dolenjske Toplice—Crnomelj—Metlika—Novo Mesto—O t o č e c


— gospodarenje šumama gde preovlađuje malo vlasništvo; transformacija
slaboprinosnih šuma: turističke znamenitosti N. Mesta.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 56     <-- 56 -->        PDF

3. dan:
Otočec—Celje—S. Konjice—Podlehnik
— gospodarenje maloposedničkim šumama na obroncima južnog Pohorja;
razgledanje Dl S. Konjice; poseta muzeju u Celju.
4. dan:
Podlehnik—Kidričevo—Lenart—Rađen ci
— gazdovanje šumama u neposrednoj blizini velikih industrijskih postrojenja
(kombinata); gospodarenje šumama Slovenskih gorica; razgledanje
muzeja u Ptuju i turističko-zdravstvenog centra Radenci.
5. dan:
Radenci—Čakovec—(Varaždin—Zagreb
— Problematika gazdovanja šumama u privatnom posedu u gornjoj Podravini,
kulturne znamenitosta Varaždina (eventualna poseta dvorcu
Trakošćan).
6.
dan: Zagreb — Odlazak (avionom).
(Po želji, kraći turistički program).
Ekskurzija br. 10.


Tema : Prikaz šuma i šumarstva na presijeku sever—jug (od Panonske


ravnice, preko karstnih Dinarida, do obale Jadrana)
Početak : Osijek; završetak: Dubrovnik; trajanje 6 + 1 dan
Bro j učesnika : 40—45; prevoz: avionom do Osijeka, a dalje autobusom
Maršruta i sadržaji:


1. dan:
Ljubljana—Osijek (avionom)—Bilje—Osijek
— šume mekih lišćara na lokalitetu »Španjolska Ada«, Lovno šumsko
gospodarstvo »JELEN« Bilje; prirodni rezervat »Kopačevski Rit«.
2. dan:
Osijek—Đakovo—S lavonski Brod
— Šumarija Đakovo: šume hrasta lužnjaka; Štrosmajerova galerija; Ergela
Đakovo.
3. dan:
Slavonski Brod — Zavidovići — Sarajev o
— IK »KRIVAJA« Zavidović: proizvodnja rezane građe, ploča iverica,
lameliranih nosača i masivnog nameštaja; šumski rasadnik u Zepču;
prorede kultura crnog bora.
4. dan:
Sarajevo sa okolinom
— poseta S. fakultetu; razgledanje objekata za zimske sportove na Igmanu
i Trebeviću; prašuma jele, smrče i bukve na Igmanu.
5. dan:
Sarajevo—Mostar—Dubrovnik
— Jahorina: objekti zimskih sportova; Mostar: kulturno-istorijski spomenici;
pošumljavanje krša.
6. dan:
Dubrovnik—Mljet—Trsteno—Dubrovnik (brodicom)
— Nacionalni park »MLJET«; arboretum »TRSTENO«.
7.
dan: Dubrovnik: Odlazak (avionom do međunarodnog aerodroma).
(Po želji, moguć i turistički program).
NAPOMENA: Piri razradi stručnih sadržaja u ovoj ekskurziji posebno nastojati da se u što većoj
meri prikaže neposredno izvođenje radova u ravničarskim i brdskoplaninskim uslovima
(tehničko-tehnološki aspekti, primena mehanizacije u svim fazama rada, ekonomski aspekti,
zaštita na radu, izgradnja šumskih puteva i dr.).


Ekskurzija br. 11.


Tema : Bukove šume severo-zapadne Jugoslavije
Polazak : Ljubljana; završetak: Rijeka; trajanje 6 + 1 dan
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Broj učesnika: 40—45; prevoz autobusom
Maršruta i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—Idrija—Ljubljana
— gospodarenje bukovim šumama na osnovu najnovijih istraživanja o
razvoju i rastu bukovih sastojina; razgledanje naučno-istraživačkog ogleda
»Krekovše«.
2. dan:
Ljubljana—Straža—Novo Mesto—Z a g r e b
— gospodarenje bukovim šumama na načelu nege; razgledanje prašume
»PECKE«, poseta D.I. »NOVOLES«.
3. dan:
Zagreb sa okolinom
— gospodarenje prigradskim bukovim šumama (Medvednica); upoznavanje
sa kulturno-istorijskim i turističkim znamenitostima grada.
4. dan:
Zagreb—Karlovac—Plitvice
— bukove šume na području S. gosp. Karlovac; poseta Srednje-školskom
centru u Karlovcu.
5. dan:
P 1 i t v i c e sa okolinom
— Nacionalni park »Plitvička Jezera«: prašuma bukve; turistički program
6. dan:
Plitvice—Senj—Rijeka—O p a t i j a

sanacija erozije pošumljavanjem crnim borom u submediteranu; razgledavanje
Senjske Drage.
7.
dan: Opatija: razgledavanje gradskog parka sa bogatim izborom submediteranske
vegetacije; odlazak do aerodroma za međunarodni saobraćaj.
(Po želji, moguć turistički program).
Ekskurzija br. 12.


Tema : Mešovite prirodne šume Bosne i Crne Gore
Početak : Sarajevo; završetak: Dubrovnik; trajanje 5 -4- 1 dan
Bro j učesnika : do 45: prevoz: avionom do Sarajeva a dalje autobusom
Marš rute i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—Sarajevo
— poseta Šumarskom fakultetu; razgledavanje kulturno-istorijskih i turističkih
znamenitosti grada.
2. dan:
Sarajevo sa okolinom
— razgledanje objekata za zimske sportove (ZOI-84) na Jahorini, Trebeviću
i Igmanu; prašuma jele. bukve i smrče na Igmanu.
3. dan:
Sarajevo—Sokolac—Goča—T j e n t i š t e
— SIPAD — RO »ROMANUA«: proizvodnja rezane građe, grad. stolarije
i kuhinj. nameštaja; semenske sastojine belog bora na Knežinskom
Paležu; gospodarenje sastojinama b. bora na Romaniji; pošumljavanje
kontinentalnog krša.
4. dan:
Tjentište—Mratinje—Plužine—Nikšić—T i t o g r a d
— memorijalni spomenici iz NOB; prašuma »PERUClCA«; industrija
meštaja »JAVORAK« Nikšić; Hidroelektra »Mratinje«.
ALTERNATIVA: Tjentište— Avtovac—Nikšić—T i t o g r a d. Program isti,
sem posete HE »Mratinje«, koja izostaje.
5. dan:
Titograd—Cetinje—Budva
— kulturnoistorijski spomenici (Cetinje); Poseta Njegoševom Mauzoleju
i Nacionalnom parku »LOVCEN«, kulture alepskog bora.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 58     <-- 58 -->        PDF

6.
dan: Odlazak (avionom do aerodroma za međunarodni saobraćaj).
(Po želji, moguć turistički program).
Ekskurzija br. 13.


Tema : Prirodne brdsko-planinske šume zapadne Bosne
Početak : Sarajevo; završetak: Split; trajanje 6 -f- 1 dan.
Bro j učesnika : do 45; prevoz: avionom do Sarajeva, dalje autobusom


Maršruta i sadržaji:


1. dan:
Ljubljana — Sarajevo
— poseta šumarskog fakulteta; kulturno-istorijske znamenitosti grada.
2. dan:
Sarajevo sa okolinom
— razgledanje objekata za zimske sportove (ZOI-84) na Jahorini, Trebeviću
i Igmanu; prašuma jele, smrče, bukve na Igmanu.
3. dan:
Sarajevo—Zavidovići—Maglaj—Do boj
— IK »KRIVAJA«: proizvodnja rezane građe, lameliranih nosača te
masivnog nameštaja od bukovog i borovog drveta; gospodarenje sa šumama
crnog i belog bora i bukve u Krivajskom bazenu; šum. rasadnik
u Žepču; proizvodnja natron papira (Maglaj).
4. dan:
Doboj—B a n j a Luka
— INCEL — OOUR Industrijske plantaže: plantaže četinara brzog rasta;
savremena proizvodnja šumskih sadnica.
5. .dan:
Banja Luka—Jajce—B u g o j n o
— ŠIPAD — »VRBAS«: mehanička prerada drveta i proizvodnja nameštaja;
ŠIPAD — »JANJ-<: proizvodnja rezane građe, montažnih kuća
i masivnog nameštaja.
6. dan:
Bugojno—Kupres—Split
— Lovište »KOPRIVNICA« (Bugojno): usklađivanje lovstva sa šum. proizvodnjom;
pošumljavanje visokog krša (Kupres).
7.
dan: Split: razgledanje znamenitosti grada: Odlazak (avionom do aerodroma
za međunarodni saobraćaj).
Moguć poseban turistički program).
Ekskurzija br. 14.


Tema : Planinske šume bukve i četinara Zapadne Srbije i Istočne Bosne
Početak : Beograd; završetak: Dubrovnik; trajanje 6 -f 1 dan
Bro j učesnika : 45; prevoz: avionom do Beograda a dalje autobu


som.
Maršruta i sadržaji:


1. dan:
Ljubljana—Beograd
— Poseta S. fakultetu i Institutu za šumarstvo; razgledanje kult. istor. i
turist, znamenitosti grada (»Skadarlijsko veče«).
2. dan:
Beograd—Topola—Lazarevac—G. Milanovac—I v a n j i c a
— usputno razgledanje: Meštrovićev spomenik neznanom junaku i pošumljavanje
na Avali; spomen crkva sa galerijom mozaika na Oplencu:
REIK »KOLUBARA« LAZAREVAC: rekultivisanje iskorišćenih dnevnih
kopova i deponija raskrivke rudnika lignita; G. Milanovac: Brdo mi


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 59     <-- 59 -->        PDF

ra — spomenik nastradalim interniranim Jugoslavenima u Norveškoj
i spomen-kosturnica palih partizana i boraca Crvene armije.


dan: Ivanjica—Golija—Ivanjica—Titovo Uzic e


— ŠPIK »IVANJICA«: gazdovanje mešovitim šumama bukve, jele i smrče
šumski rezervat; fabrika ploča iverica.
dan: T. Uzice—Zlatibor—Tara


— razgledanje istorijskih znamen, iz NOB-a; S. G. Titovo Uzice: pošumljavanje
goleti na serpentinu; (Zdravstveno-turistički centar Partizanske
vode); gazdovanje raznodobnim šumama bukve, smrče i jele na
Tari; prirodna nalazišta Pančićeve omorike; kanjon Drine.
dan: Tara—Višegrad—Sokolac—S arajev o


— Tara: usputno razgledanje šuma (nastavak iz prethodnog dana);
— Višegrad: gospodarenje šumama c. bora; tvornica masivnog nameštaja;
Most na Drini;


— Sokolac: proizvodnja grad. stolarije; šume i semenska sastojina be-
log bora.
dan: S a r a j e v o i okolina


— Poseta Sum. fakultetu; prašuma jele, bukve i smrče i objekti za
zimske sportove (ZOI-84) na Igmanu; znamenitosti Sarajeva.
dan: Sarajevo: Odlazak (avionom do aerodroma za međunarodni saobraćaj),


(Po želji moguć turistički prograam sa eventualnom posetom Mostaru, Dubrovniku
i si.).


Ekskurzija br. 15.


Tema : Šumarstvo i pošumljavanje semiaridnih degradiranih zemljišta
na jugu Jugoslavije (Srbija i Crna Gora)


Početak : Beograd; završetak: Južni Jadran; trajanje: 6 dana


Bro j učesnika : 45; prevoz: avionom do Beograda a dalje autobu


som.


M a r š r u t a i sadržaji:


dan: Ljubljana—B e o g r a d (jutarnjim letom)


— poseta Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo, razgledanje
kult. istor. i turist, znamen, gradu »Skadarlijsko´ veče«
dan: Beograd—Topola—Kragujevac—Vrnjačka Banj a


— Spomenik neznanom junaku (rad I. Meštrovića) na Avali; Spomen
crkva sa galerijom mozaika na Oplencu; Memorijalni park streljanih
rodoljuba u Kragujevcu.
dan: Vrnjačka Banja — Kraljevo


— Sum. uprava »BORJAK« V. Banja: gazdovanje izdanačkim šumama;
Ogledno dobro S. fakulteta: mešovite raznodobne šume bukve, jele; istorijski
spomenik manastir Ziča.
dan: Kraljevo—Raška—Novi Paza r


— SIK »JASEN« Kraljevo: proizvodnja nameštaja; pošumljavanje seimioridnih
degradiranih zemljišta na serpentinu (Sum. uprava Ušće);
kulturno istor. spomenik manastir Sopoćani.
dan: N. Pazar—Sjenica—N. Varoš—Pljevlja—2 a b 1 j a k


— pošumljavanja omladinskim radnim akcijama na visoravni Pešter;
gazdovanje šumama smrče, jele i c. bora (ŠIK »VELIMIR JAKIĆ« Pljevlja).


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 60     <-- 60 -->        PDF

6. dan: Zabljak—Mojkovac—Kolašin — T i t o g r a d
— Nacionalni park »DURMITOR«; izuzetno kvalitetna sastojina c. bora
»Crna Poda«; Nacionalni park »BIOGRADSKA GORA«.
7. dan: Titograd—Cetinje—Budva—Tivat
— kult. istor. spomenici Cetinja i Budve; Odlazak (avionom do aerodroma
za međunarodni saobraćaj).
(Po želji moguć turistički program i razgledanje Boke Kotorske i eventualno
Dubrovnika).


Ekskurzija br. 16.


Tema : Bukove šume. drvna industrija i pošumljavanje istočne Srbi;e


— Nacionalni parkovi i pošumljavanje aridnih terena Makedonije.
Početak : Beograd: završetak: Skoplje; trajanje 7 dana.
Bro j učesnika : 45; prevoz: avionom do Beograda, hidrogliserom
do Tekije, dalje autobusom.
Marš ruta i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—Beograd (jutarnji let)
— poseta S. fakultetu i Institutu za šumarstvo, turistički program
2. dan: Beograd—Tekija—D. Milanovac—Eorsko Jezer o
— razgledanje HE »ĐERDAP« Trajanove table, tesnaca »KAZAN« i praistorijskog
arheološkog nalazišta »LEPENSKI VIR«; kratak pregled na
bukove šume Severnog Kučaja.
3. dan: Borsko Jezero—Dubašnica—Resavica—Despotovac—Niš
— SlK »JUŽNI KUCAJ« Zaječar i S.G. »MORAVA« Svetozarevo;
ekosistemi bukovih šuma, prevođenje bukovih prašuma u privredne šušume,
rezervat-bukova prašuma »VINATOVAČA«; srednjevekovni manastir
Manasija.
4. dan: Niš—Kuršumlija—Doljevac—Vranjska Banja—Vranje
— ŠIK »KOPAONIK« Kuršumlija: prerada bukovog drveta (proizvodnja
rezane građe, parketa, šper ploča, lesonita, laminata i kuhinjskog
nameštaja); regulacija bujičkih tokova u Grdeličkoj klisuri; pošumljavanja
erodiranih terena na obodu Vranjske kotline.
5. dan: Vranje—T. Veles—Bitola—Ohrid
— »SIMPO« Vranje: Industrija nameštaja, tapetarija, dušeka i dekor,
tkanina;
— pošumljavanje degradiranih zemljišta u aridnim uslovima (T. Veles
i Kažani); arheološke iskopine antičkog grada Stobi.
6. dan: Ohrid sa okolinom
Nacionalni park »GALlClCA« ili »PELISTER«; kultur. istor. i turist.
znamenitosti Ohrida i Ohridskog jezera.


7. dan: Ohrid—Debar—Tetovo—S k o p j e
— Manastir S. Jovan Bigarski (duborez mijačkih majstora); Nacionalni
park »MAVROVO«; Odlazak (avionom do aerodroma za međ. saobraćaj).
(Moguć turist, program 8. dana kult. istor. i turist, znamen. Skoplja).
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Ekskurzija br. 17.


Tema : Pošumljavanje i nacionalni parkovi na jugu Jugoslavije (Makedonija,
Kosovo i Crna Gora).
Početak : Ljubljana završetak: Titograd; trajanje 7 dana.
Bro j učesnika : 45; prevoz: avionom do Skoplja, dalje autobusom.
Maršruta i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—S koplj e (jutarnji let)
— upoznavanje sa kult. istor. i turist, znamenitostima grada.
2. dan: Skoplje—Bitola—O hri d
— pošumljavanje degradiranih zemljišta u aridnim uslovima; arheološke
iskopine antičkog grada Stobi; nacionalni park »PELISTER«.
3. dan: Ohrid sa okolinom
— Nacionalni park »GALlClCA«; kult. istor. i turist, znamenitosti Ohrida
i okoline (jezera).
4. dan: Ohrid—Debar—Tetovo—B r e z o v i c a
— Manastir Sv. Jovana Bigarski(duborez mijačkih majstora); Nacionalni
park »MAVROVO«; bukove šume na padinama Sare; kulturno-umetnički
program u planinarskom domu u Brezovici.
5. dan: Brezovica—Prizren—Đakovica—Dečani—Peć
— sastojina munike i molike na Prevalecu, kultur. istor. znamenitosti
Prizrena, kulture i sastojine c. bora oko manastira Visoki Dečani, razgledanje
Manastira; uveče folklorni program.
6. dan: Peć—Rugovska Klisura—Peć—Rožaje—T u r j a k
— šume i endemske vrste Rugove, razgledanje manastira Pecka Patrijaršija;
četinarske šume Gornjeibarskog područja (SlK »GORNJI IBAR«
Rožaje).
7. dan: Turjak—Ivangrad—Mojkovac—Kolašin—T i t o g r a d
— Šuma c. bora izuzetnog kvaliteta (Crna Poda); Nacionalni park »Biogradsko
Jezero« manastir Morača, kanjon Platije.
8. dan: Titograd. Odlazak (avionom do aerodroma za međunarodni saobraćaj).
(Po želji moguć turistički program sa posetom Cetinju, Budvi i Boki
Kotarskoj).


Ekskurzija br. 18.


Tema : Gospodarenje lišćarskim i mešovitim, kontinentalnim i submediteranskim
šumama.
Polazak : Ljubljana; završetak: Split; trajanje: 6 + 1 dan
Broj učesnika: do 45; prevoz: autobusom.
Maršruta i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—Litija—Ca tešk e Toplic e
— razgledanje drvne industrije Litija; gospodarenje sa mešovitim lišćarskim
šumama; razgledanje starog grada Bogenšperk.
2. dan: Cateške Toplice—Bohor—Krško—Cateške Toplic e
— gospodarenje sa šumama lišćara na području Bohorja; razgledanje
tvornice celuloze »ĐURO SALAJ« — Krško.
3. dan: Cateške Toplice—Zagreb—P 1 i t v i c e
— razgledavanje grada Zagreba; poseta Šumarskom institutu Jastrebarsko;
ogledni objekat »TOČAK« Karlovac.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 62     <-- 62 -->        PDF

4. dan: Plitvice—Gospić—Z a d a r
— razgledanje Plitvičkih jezera i poseta muzeju Nikole Tesle u Gospiću.
5. dan: Zadar—Kornati—Zadar
— izlet (brodom) u Nacionalni park »KORNATI«, razgledanje kultur.
istor. znamenitosti Zadra.
6. dan: Zadar—Šibenik—Split
— pogled na slapove Krke kod Šibenika i ostale usputne turističke
atraktivnosti.
7. dan: Split — razgledanje kulturnih i istorijskih znamenitosti grada: Odlazak
(avionom do aerodroma za međunarodni saobraćaj).
(Moguć poseban turistički program, uz produžetak boravka).


Ekskurzija br. 19.


Tema : Korekture tradicionalnog gospodarenja sa šumama
Polazak : Ljubljana; završetak: Zagreb; trajanje 6 + 1 dan.
Broj učesnika: 45; prevoz: autobusom.
Maršruta i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—Radije ob Dravi—Topolščica
— »LESNA« — Slovenj Gradec: gospodarenje sa šumama gde posto i i
dugogodišnja tradicija nege šuma; razgledanje drvne industrije u Radij
ama ob Dravi.
2. dan: Topolščica—Mislinja—Slovenj Gradec—Ljubljana
— gospodarenje četinarskim šumama na staništima mešovitih šuma; posetu
RO »LESNA« Slovenj Gradec sa temom: Povezivanje šumarstva
i drvne industrije i vrednovanje kvalitetnog drveta; priredba Amaterskog
kino kluba SI. Gradec.
3. dan: Ljubljana—Trnovska šuma—N. Gorica—Ljubljana
— razvoj jelovo-bukove šume na trnovskoj površini; razgledanje Dl
»MEBLO« N. Gorica.
4. dan: Ljubljana—Snežnik—Cerknica—Opatija
— gospodarenje sa šumama u kojima je prisutna velika populacija
divljači, usklađivanje odnosa šuma—divljač; poseta grada Snežnik; kratak
pogled na mehanizovano centralno stovarište Stari Trg.
5. dan: Opatija—Rijeka—Delnice
— turistički program: razgledanje Opatije i Rijeke; poseta nacionalnom
parku »RISNJAK«;
6. dan: Delnice—Zagreb
— poseta nastavnom i istraživačkom centru Zalesina i Dl Ravna Gora
(finalna prerada drveta); popodne razgledanje grada Zagreba.
7. dan: Odlazak (avionom).
Ekskurzija br. 20.


Rezervirana za eventualno naknadno ukazane potrebe.


Mr. S. Orlić


Šumarski institut. Jastrebarsko