DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 45     <-- 45 -->        PDF

UTJECAJ PROSJEKA NA PRIRAST SUSJEDNIH STABALA


Jure KULAŠ


SAŽETAK. Autor je na četiri razna lokaliteta u mješovitim sastojinama
hrasta lužnjaka istražio prirast stabala, koja se nalaze
neposredno ili blizu šumskih prosjeka i utvrdio da imaju veći prirast
nego stabla dublje u sastojini. Povećani prirast traje tako dugo,
dok se krošnje stabla s jedne strane prosjeke ne dodirnu s krošnjamastabala s druge strane prosjeke kada se njihov prirast izjednačuje s
prirastom stabala unutar sastojina. (op)


1. UVOD
U Složenoj šumsko-gospodarskoj organizaciji »Slavonska šuma« u Službi
za unapređivanje proizvodnje u Osijeku započeta su 1978. godine istraživanja
utjecaja prosjeka na prirast stabala uz prosjeke, a u okviru Programa rada
Službe za unapređivanje proizvodnje u 1978. godini.


Za istraživanja su odabrana 3 lokaliteta u Šumskom gospodarstvu »Krndija
« Našice, u Šumarijama Đurđenovac i Koska, a 1 lokalitet u Šumskom gospodarstvu
»Papuk« Podravska Slatina u Šumariji Podravska Slatina.


Zahvaljujući uskoj suradnji sa stručnjacima spomenutih organizacija, uspio
sam obaviti sve terenske radove i prikupiti potrebne podatke. Posebno se zahvaljujem
upravitelju Šumarije Đurđenovac dipl. inž. šum. Stjepanu Sablja k
u, upravitelju Šumarije Koska mr Stjepanu K 1 a s i ć u i upravitelju Šumarije
Podravska Slatina dipl. inž. šum. Vladimiru Gabriću , koji su mi pomogli
odabrati objekte i osigurati potrebne radnike za obavljanje terenskog posla.


2. CILJ ISTRAŽIVANJA
U gospodarenju šumama primjenjuju se prosjeke različitih širina i različitih
međusobnih razmaka, a imaju višestruku namjenu kao: staze u uzgajanju
šuma, vlake u iskorišćivanju šuma, požarne prosjeke u zaštiti šuma, lovne prosjeke
u lovstvu, medne prosjeke u uređivanju šuma i svjetle pruge u gradnji
šumskih cesta. Suvremene metode rada u uzgajanju šuma sve se više temelje
na radu sa prosjeka, naročito u njezi sastojina. Među stručnjacima u praksi
često se vode rasprave o utjecaju tih prosjeka na ukupnu produkciju drvne mase
odjela, odnosno na smanjenje ukupne proizvodne (obrasle šumom) površine.


* Jure Kulaš, dipl. inž. šum.. SSGO »SLAVONSKA SUMA«, Vinkovci