DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 42     <-- 42 -->        PDF

MATERIJAL I METODIKA


Tlo za mikroskopiranje uzimano je sa podnožja Zagrebačke gore. Tu se
nalaze rendzina na lithotamniijskom vapnencu i ranker na rastresenom karbonatnom
filitu. Da bi se moglo usporediti kako sezona, odnosno različiti periodi
godine, djeluju na dobivene rezultate, uzorci su uzimani tijekom zime,
u proljeće ljeti i u jesen. Zimi su uzorci uzimani po vrlo hladnom vremenu,
transportirani i uskladišteni. Nastojalo se da period uskladištenja bude što
kraći.


U epruvetu (dimenzija 18 x 180 mm) stavlja se 4—5 g tla u 16 — 18 ml
vode, glicerina ili alkohola (jedno od ta tri otapala). Nakon mućkanja, mikro-
strukturni agregati, koji se nisu dislocirali, stave se u kap vode ili glicerina
na objektnom staklu i poklope sa pokrovnim stakalcem. Kap alkohola nije
podesna, jer brzo hlapi. Pomoću fino zašiljenog drvca pritišće se po stakalcu,
na mjestu gdje se u preparatu nalazi agregat tla. Na taj način spljoštavamo
agregat. Katkada je za tu svrhu dovoljna već sama težina pokrovnog stakalca.


Mikroskopira se sa okularima povećanja 10 x i 16 x, te sa objektivima povećanja
40 x i 50 x. Pri tome postaju vidljiva fungalne strukture i razni mikroorganizmi
perifernog dijela agregata.


Slijedi opis druge tehnike. Najprije se pripremi suspenzija kao i kod naprijed
opisane metode. Suspenzija je međutim previše rijetka, pa treba mnogo
vremena potrošiti za njeno mikroskopiranje. Da se to izbjegne, pomoću manje
pipete malog dijametra (2 mm na pr.) upije se suspenzija tla i pipeta se nagne
u ikosi položaj. Izvjesno vrijeme se pričeka, da se suspenzija u pipeti sedimentira.
Zatim se kap sendimentirane suspenzije kapne na objektno staklo i tako
mikroskopira ili se prije mikroskopiranja stavi pokrovno stakalce, što je možda
bolje.


REZULTATI


Metodom spljošnjavanja agregata tla dobiveni su slijedeći rezultati: opazene
su fruktifikacije od Mucor sp., Penincillium sp., i Fusarium sp. Također
više puta opaženi su konidiofori sličnim onSma od Verticilium sp. Uočene su
spore, koje jako lome svjetlo, inkrustirane hife, septirane i ne-septirane hife,
septirani vjerovatno algalni filament sa fuzioformnim nukleusima, smeđo
interkalarne spore, akrogene spore debelih mebrana itd.


Opažene su različite fruktifikacije koje spadaju u Fungi imperfeeti, sa
morfologijom katkada različitom od mikro-fungi kultiviranih in vitro na hranjivim
agariziranim supstratima, opažene su lanceolatne spore, sporangiji crne
boje, eliptične spore smještene nasuprotne, acikularne hife. fruktifikacije sa
angularnim sporama. nađena je zigota od Mucor sp. sa krenulatnom površinom.
Opažen je sporangij na čijem apikalnom dijelu su klijale spore u obliku
čuperka. Usprkos toga on još nije bio disociran.


Sa sedimentiranom suspenzijom dobijeni su isti ili drukčiji nalazi od onih
sa spljoštenim agregatima tla. Tako su na pr. opažene fruktifikacije od Mucor
sp., od Penicillium sp., katenulatne spore, akrogene spore, fuziformne spore
sa izrazitim membranama, burziformne tvorbe, eliptične spore, angularne spore
kod izvjesnih fruktifikacija, konidiofori sa pršljenastim tvorbama itd.


Treba istaći da se neke nađene tvorbe razlikuju po morfologiji od kulturalnih
formi koje se mogu dobiti in vitro.