DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Šum. list CIX (1985) 39


UDK 631.466.1.001


PROUČAVANJE MIKROORGANIZAMA TLA DIREKTNIM BIOLOŠKIM
METODAMA


Miroslav SOJAT*


SAŽETAK. Autor predlaže za direktno mikroskopiranje tla dvije
modifikacije standardne tehnike, modifikaciju sa spljoštenim agregatima
tla i modifikaciju sa sedimentiranom suspenzijom tla. Prednosti
tih dviju metoda su u tome, što nisu potrebna dodatna sredstva
(bojanje) ni uzgoj na umjetnoj podlozi, pa se forme mikrofunga
vide u potpuno prirodnoj morfologiji. U provedenim pokusima uočene
su i do sada nepoznate forme mikroorganizama, osobito gljiva,
(op)


UVOD


Postoje dvije velike skupine metoda za proučavanje mikroorganizama tla.
Jednu skupinu tvore indirektne mikrobiološke metode (od kojih je najvažnija
diluciona metoda, već opisana u ovom časopisu), a drugu tvore direktne metode
sa raznim modifikacijama,


Broj direktnih metoda prilično je velik. Vrlo dobro su poznate Rossi -
Holodni (1927 — 1930) (13) i Pcrfiljev-Gabe (1960) (13) (10) metode.
Naročito često upotrebljavana ije Perfiljev-Gabe metoda u modifikaciji Ariš tovskaje
(19). Dobro je poznata Jones-Mollison (1948) (5) metoda
za direktno brojanje mikroorganizama tla i za njihovo opažanje. Con n (1918)


(2) i Vinogradsk i (1924) (2) bojili su suspenziju tla sa kiselim bojama.
Strugge r (1949) (2) koristio je za mikroskopiranje suspenzije tla fluorescentu
mikroskopiju sa akridin oranžom. Tada su stanice mikroorganizama zelene.
Ku b i e n a je dao veliki doprinos direktnoj mikroskopiji tla (1938) (7).
H o 1 o d n i je predložio metodu sa komoricama tla (1949) (13) i metodu sa prahom
tla (1936) (13).
Moramo još spomenuti Rossi-Holodni metodu u modifikaciji R i b a 1k
i n e i Kononemko (14). metodu Ni k i t i n a (1970) sa elektronskom mikroskopijom
tla. metode Thorntona (1952) (11), Chesters-a (1948) (11)
itd.


Uz ove navedene metode predlažem za direktno mikroskopiranje tla slijedeće
modifikacije standardnih tehnika: modifikacija sa spljoštenim agregatima
tla i modifikaciju sa sedimentiranom suspenzijom tla.


* Mr Miroslav Sojat, ciipl. inž. Šumarski institut Jastrebarsko