DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 40     <-- 40 -->        PDF

kočnicu lanca. Padove bi trebalo detaljnije analizirati kako bi utvrdili uzroke
i strukturu, jer tek tada možemo predlagati mjere za njihovu sanaciju.
6) Distribucija povreda po mjesecima, danima u tjednu i satima rada su
tipične za šumski rad zbog slobodnog ritma rada na otvorenom prostoru.


7) Staž — starost (ili bolje rečeno neiskustvo, neobučenost i neuvježbanost)
radnika je obilježje koje najizrazitije utječe na učestalost povređivanja. Gotovo
50—55° i) povreda možemo dovesti u vezu s tim faktorima. To saznanje je od
izuzetnog značaja jer na te faktore možemo utjecati, odnosno možemo preventivno
djelovati kako oni ne bi bilo »uzrok« povređivanja.


LITERATURA


1.
B 1 o c h, G., Eisenhaue r G.: Utvrđivanje nesreća na radu (Unfallerhebung
bei der Motorsagemarbeit) Fortsarchiv, 51/1980/2.
2.
Bujaš , Z.: Psihofiziologija rada, Zagreb 1964.
3.
B utora , V.: Situacija u vezi nezgoda na radu u šumarstvu Švicarske, Mehanizacija
šumarstva br. 9/80.
4.
Mattes , H.: Nezgode na radu u šumarstvu, Mehanizacija šumarstva br. 5—6/80.
5.
Novosel , M.: Nesreće na radu i izostanci s posla. Izdanje »Rad«, Beograd, 1984.
6.
Ranoga jec, B.: Analiza povreda na radu u šumarstvu, Šumarski list br.
3—4/81.
7.
Ranogajec , B.: Kako unaprijediti sigurnost na radu, Mehanizacija šumarstva
br. 5—6/83.
8.
Thid tripartite technical meeting for the industrv: Ocupatiomal
safetv and Health pro-blems in the timber industrv Ceneue, 1981.
9.
Grup a autora : Činjenice o nesrećama na poslu, Zagreb, 1981.
10.
* * * Profesionalne nezgode na radu u šumarstvu Finske. 1970—1980. Mehanizacija
šumarstva br. 3—4/82.
Analvsis of Work Injuriees in the »SLAVONSKA ŠUMA« Forest
Enterprise from 1980 to 1983


S u m m a r y


The author presents statistical data on injuries at work in the »Slavonska šuma«
Forest Enterprise during the period 1980—1983, giving the sources of injuries and
the most frequently injured parts of the body and concludes that a great number of
injuries at work occur in the field of forestry. Workers are injured due to ignorance.
deconcentration and due to conscious breaking job safety rules.