DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Istovjetan je odnos između starosti radnika i učestalosti povređivanja. S
povećanjem starosti opada broj povreda (slika 5).


18,6
13,5
10,7
10,1
7,2
8,3
5,6
4,5
_?iL


If) if) O


o if) o m
r\i in


f in


o n m t S
OJ i i I i i


i i


o ,_ (fl o 5 10 ,_
D OJ n n T


DOBNI RAZRED


Slika 5: BROJ RADNIKA NA JEDNU POVREDU


U FUNKCIJI STAROST I


Koji je od ta dva faktora staž ili starost važniji teško je i gotovo nemoguće
odrediti, jer su međusobno u visokoj korelaciji. U svakom slučaju, sigurno je da
su oba jednako važna, a to znači da moramo povesti računa o jednom i drugom.


Ako se složimo da radni staž možemo svesti na radno iskustvo, onda ne
smijemo dozvoliti da nam novi radnici stječu znanja i vještine »metodom vlastite
kože«, odnosno ne smijemo dozvoliti da selekciju radnika vrše povrede.
Te metode su najmanje efikasne i s najtežim posljedicama.


Mlade, nove radnike moramo znatno više teoretski, praktično i psihofizički
bolje osposobiti za rad nego što to danas činimo, te ih postepeno uvoditi u
posao dok ne budu potpuno spremni za samostalan rad. Pri tome moramo
poznavati psihologiju mladih, respektirati i voditi računa o osobinama mladih
ljudi jer su upravo one jedna od mnoštva okolnosti koje pogoduju povređivanju.


Investicija u izbor, obrazovanje, osposobljavanje i uvođenje u rad kadrova
je višestruko isplativa, odnosno jedna od najrentabilnijih.


Pokušali smo da povrede analiziramo i s osnova uzroka, međutim zbog
nedostatnih informacija nismo mogli načiniti preciznu i objektivnu analizu.