DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 28     <-- 28 -->        PDF

OVDJE U ZA VRATNICI
PISAO JE POTKRAJ XIX STOLJEĆA
U OSAMI SVOJA DJELA HRVATSKI KNJIŽEVNIK
VJENCESLAV NOVAK
1859—1905.
ZBOG ČEGA JE PODGORSKI PUK TO MJESTO NAZVAO
»VENCINO POČIVALIŠTE«


SPOMEN PLOČU POSTAVLJA
DRUŠTVO KNJIŽEVNIKA HRVATSKE
1980.


Jedinstvena ljepota Zavratnice zaslužuje veću brigu odgovornih ljudi za
očuvanje tog našeg dragulja Jadrana.
Na temelju obavljenog istraživanja i uvida u prirodne karakteristike
zaljeva ZA VRATNICA možemo zaključiti slijedeće:


1. Zavratnica je prirodni zaljev jadranske obale nastao od nekadašnjeg
bujičnjaka i potopljene morske doline.
2. Geološku građu tvore vapnenca kredne starosti, a tlo je zastupljeno
tipom smeđih primorskih tala.
3. Floru Zavratnice tvore zimzelene vrste eumediterana i listopadne vrste
submediterana. U flori je zastupljena 100 autohtona i 29 alohtonih vrsta.
4. Nekadašnja vegetacija zastupljena sa zajednicom Querco-Carpinetum
orientalis Horv-ić danas predstavljena njenom degradacionom fazom pseudomakijom
i kamenjarom.
5. Zaljev Zavratnica predstavlja divan kutak naše jadranske obale i ima
veliko turističko značenje, pa stoga zaslužuje veću brigu za održavanje i čuvanje.
LITERATURA


1.
Bertoviić, S. (1975): Prilog poznavanju odnosa klime i vegetacije u Hrvatskoj.
Acta biol. VII2. Prirodo®!, isitraž. JAZU 41, Zagreb
2.
Božičević , S. (1982): Zavratnica mije fjord. Matica — list iseljenika Hrvatske,
Zagreb, br. 11/12.
3. Domac . R. (1979): Mala flora Hrvatske, Zagreb
4 ,G 1 a v i č i ć, A. (1978): Senj i okolica. Vodile, Rijeka
5.
Horvat.ić , S. (1954): Ilustrirani bilinar, Zagreb
6.
Poljak , Ž. (1976): Velebit, Vodič, Zagreb
7.
Republički zavod za zaštitu prirode Zagreb: Dokumentacija.
FLORA AND VEGETATION SIGNIFICANT FOR THE ZAVRATNICA
LANDSCAPE


S u m m a r y


Zavratnica is a bay at the foot of the Velebit Mountain, approximately 35 km
from Senj. The bav is approximately 900 m long and its width is between 50 and
150 m, with one hundred meters high steep sides giving it the appearance of a fiord.
Due to its extraordinary eharacter and beauty it is a proteeted natural area; aceording
to the Law of Nature Protection »Significant Landscape«. The vegetation belongs
to the community of Querci-Carpinetum orientalis H-ić with some cultivated
species such as Aleppo pine, Black pine, including the cypress which gives an
impressive picture to the bay. This paper comprises a systematic survey of the
flora which consists of 129 species. (op)


26