DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Šum. list CIX (1985) 17


UDK 630-174 : 630*187 (497.13 Zavratnica)


FLORA I VEGETACIJA ZNAČAJNOG KRAJOLIKA
ZAVRATNICA1


Buro RAUŠ i Joso VUKELIC*


SAŽETAK. Zaljev Zavratnica jedan je od najljepših i najzanimljivih
zaljeva na našoj obali i smatra se draguljem Jadrana. Stoga
je, prema Zakonu o zaštiti prirode, upisan u Registar posebno zaštićenih
objekata prirode kao »značajni krajolik«.


Flora Zavratnice sastoji se od 129 vrsta različitog raslinja, od
čega 29 vrsta su kultivirane, uz obalu i na stranama zaljeva.


Cijeli zaljev nalazi se u submediteranskoj zoni s dominacijom zajednice
Querceto-Carpinetum orientalis H-ić. Na nekoliko mjesta nađena
je crnika (Quercus ilex L.) zatim kultivirani alepski i crni
bor, horizontalni i piramidni čempresi koji daju impozantnu sliku
zaljeva.


UVOD


Ispred samog Jablanca od asfaltne ceste odvaja se uređena pješačka staza,
koja nas vodi u ZA VRATNICU. Zavratnica je zaljev nastao od nekada
aktivnog bujičnjaka, koji je odvodio vode s obranaka Velebita prema moru
i tako je usjekao kanjon sa strmim obalama, ponegdje visokim i do 100 m.
Staza se u početku uspinje, a kasnije polagano spušta do strmih hridina iznad
mora. Prolazeći kroz kraći tunel staza nas vodi do kraja zaljeva i nastavlja
se drugom stranom dok ne dođe do potpuno strmih stijena koje se
vertikalno dižu iz mora do samoga vrha, dajući zaljevu kanjonski oblik.


Dužina zaljeva iznosi oko 900 m a širina varira od 50 do 150 m. Nastao je
u slojevima kredne starosti iz koje se zbog velike razlomljenosti formiraju
brojni karakteristični pojasevi. Svojim izgledom podsjeća na fjord, međutim
Zavratnica je potopljena bujična dolina s visokim kanjonskim stranama (oko
100 m). Na pojedinim dijelovima sjeveroistočne strane formirali se sipari.


Blaže sjeveroistične strane zaljeva obrasle su oskudnom florom grmnstog
izgleda, nadopunjena alothonim borovima i čempresima.
Prirodne osobitosti i ljepota zaljeva Zavratnica uvjetovali su da je, prema
odredbama Zakona o zaštiti prirode (Nar. nov. br. 54. iz 1976. god.), u


*
Prof. dr Đuro Rauš, čMjpl. inž. šum. i Ma- Joso Vukelić, dipl. inž. šum.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Simunska c. 25.
1 Rad je u skraćenom obliku kao referat izložen na II kongresu biologa Hrvatske,
održanom u Zadru od 1—6. listopada 1984.


17
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Registar zaštićenih objekata prirode upisan kao »ZNAČAJAN KRAJOLIK«
(prijašnja kategorija bila je rezervat prirodnog predjela).


EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE ZALJEVA ZA VRATNICA


Smještena u sjevernom Primorju Zavratnica ima opće sinekološke karakteristike
koje važe za šire područje Senj — Karlobag, s tim što ih ona
svojim izgledom i geomorfološkom konstitucijom modificira i stvara posebne
mikro-sinekološke karakteristike zaljeva.


Geološko-geomorfološke prilike


Zaljev ZAVRATNICA stvoren je u slojevima krede starosti iz kojih se
zbog velike razlomljenosti i nekadašnjih bujica, formiraju brojni karakteristični
sipari (velikih širina). Poznato je da naša jadranska obala polako tone,
a to je uvjetovalo postupno spuštanje krških uvala i klanaca od kojlih su
nastali tako duboko u kopno uvučeni morski zaljevi. Stoga možemo reći da
je Zavratnica morem potopljena prirodna dolina, kao ostatak nekada aktivnih
bujica koje su odvodile vodu s obronaka Velebita u more (S. Božičević) .
Geomorfološki izgled Zavratnice daje vrlo impozantnu sliku uskog i duboko
urezanog zaljeva s jugozapadnog dijela okruženog i do 100 metara visokim
vertikalnim stijenjem. a sa sjeveroistoka nešto blaže nagnutim stijenama i moćnim
siparima. Da bi zaustavio daljnji rad bujica čovjek je izgradio u suhozidu
kaskade i terase (gradone) na kojima je posadio čemprese, borove, smokvu
i dr.


Zaljev ili draga Zavratnica. daje osobitu ljepotu krajolika na ovom dijelu
našeg Jadrana, jer tvori izraziti kontrast između golih stijena vapnenca, plavkasto-
zelene boje zaljeva i plavetnila morske pučine.


Tlo


Tlo nastalo raspadanjem vapnenca i prenašanjem bujica iz viših obronaka
Velebita pripada tipu smeđih primorskih tala. Zaljev je s tlom vrlo oskudan
i nalazimo ga samo u vertikalnim »đepovima« ili pukotinama stijenja i
na malim terasama na zaravnjenom kraju drage.


Tako oskudno tlo omogućilo je siromašan razvoj flore i vegetacije u Zavratnici.


KLIMATSKE PRILIKE


Klimatske prilike Zavratnice prikazat ćemo prema podacima meteorološke
stanice Senj. Podaci se odnose na razdoblje 1948—1960. (13 godina).


Meteorološka stanica Senj nalazi se na nadmorskoj visini od 26 m, sa
koordinatama: 44"50´ sjsverne geografske širine (sjeverno od Ekvatora) i 14°54´
istočne geografske dužine (istočno od Griniča). Srednja godišnja temperatura
u navedenom razdoblju iznosila je 14.8° C. Najvišu srednju mjesečnu temperaturu
ima srpanj 24.4° C. a najnižu siječanj i veljača 6.4° C. Srednje godišnje
kolebanje iznosi 18.0° C. Najveći porast srednje mjesečne temperature je
između travnja i svibnja i to za 4,5° C (od 13,2" C do 17.7° C), a najveći pad
između rujna i listopada i to za 5.2" C (od 20.5° C do 15.3" C). Apsolutni mak


18
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 21     <-- 21 -->        PDF

simum u razdoblju motrenja iznosi 39,0° C, a apsolutni minimum —16,6° C.
Srednja temperatura vegetacijskog razdoblja iznosi 20,2° C.
Srednja godišnja relativna vlaga zraka iznosi 62´°/i> i prema Jurioićevoj
ljestvici ovo područje ima nisku relativnu vlagu zraka.


Srednja godišnja količina oborina iznosii 1293 mm. Po mjesecima, najviše
oborina ima listopad 161 mm, a najmanje srpanj 78 mm. Za vrijeme vegetacijskog
razdoblja padne 554 mm ili 42,8°/« od ukupne godišnje količine.
Obzirom na količinu oborina ovo područje ima humidnu klimu.


Langeov godišnji kišni faktor iznosi 87. Martonneov indeks ariditeta 52,
a srednja godišnja temperatura od 14.8° C prema Gračaninu označava toplu
klimu. Prema Koppenovoj klasifikaciji klima ovog područja je tipa »Cfsax«.


Uvala Zavratnica kod Jablanca


Foto: S. Božičević


Prema podacima, u vegetacijskom razdoblju srednji broj dana sa kišom
iznosi 52,9 dana (> 0,1 mm) sa snijegom 0,5 dana (> 0,1 mm), s tučom 1 dan,
s grmljavinom 27,9 dana, s maglom 0.3 dana dok mraz za vrijeme vegetacijskog
razdoblja nije zablježen.


Srednja godišnja naoblaka iznosi 5,5 stupnjeva, a broj oblačnih dana u
vegetacijskom periodu iznosi 39,3 a vedrih 47,6.


Vrlo velik utjecaj na obilježje klime ovog područja ima bura.


1!)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Velebit djeluje kao pregrada između kontinentalnog i primorskog područja
i uzrokuje vrlo jaka zračna strujanja uslijed čega nastaje bura, naročito
jaka u Podvelebitskom kanalu (Jablanac). Nepovoljno djelovanje bure naročito
se odražava na vegetacijski pokrov. Srednji broj dana s jakim vjetrom
(iznad 6 bofora ili 36 km/h) iznosi 106.4 a srednji broj dana s olujnim vjetrom
(iznad 8 bofora ili 65 km/h) 30,4 dana.


Walterov kllimadijagram za meteorološku stanicu Senj prikazan je na
dijagramu.


RAZDOBLJE 1948-1960 0


mm
200


39.0


100


29.8


60


18,0
40


20


3.5
0


16,6
KLIMAD/JAGRAM PO H. WALTERU


( Prema 5. Bertovicu, 1975.)


SISTEMATSKI PREGLED I DETERMINACIJA FLORE


PTERIDOPHYTA (PAPRATNJACE)
Raz.: Fil.icinae (paprati)


1. Fam.: Polvpoidiaceae
1. Asiplenium trichomanes L. sleznica
2. Asiplenium ruta muraria L. sleznica
SPERMATOPHYTA (ČETINJAČE)
GYMNOSPERMAE (golosjemenjače)
Raz.: CONIFERAE (četinjače)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 23     <-- 23 -->        PDF

2.
Fam.: Pimaceae
3.
Piinius nigra Armold
4. Pinus halepensis Mili.
5.
Cedrus atlantica Manetti
3.
Faim.: Cupressaceae
fi. Cupresus sempiervirens L. hor.
7.
Cuipreisisius iseirmperviirens L. pyr.
(S.
Junipenus oxycedrus L.
9.
Jiunipenus saibina L.
10. Thuja orientalis L.
ANGIOSPERMAE
I raz. DICOTILEDONES


4.
Fam.: Betulaeeae
11. Caripinus orientalis Mili.
5.
Fam. Fagaceae
12. Querous ilex L.
6.
Fam. Juiglandaceae
13. Juglans regia L.
7.
Fam. Moraceae
14. Morus alba L.
15. Fious carica L.
´6. Fam. Ulmaceae
16. Celtiis ausitralis L.
9.
Fam. Urticaceae
17. Parietaria ramniflara
10. Fam Santalaceae
13. Osyr,i,s alba L.
11. Fam. Polygoinaceae
19. Humex acetotsa L.
12. Fam. Euphorbiaceae
20. Euphorbia fragifera Jam.
13. Buxaceae
21. Buxus sempervirens L.
14. Chenopodiaceae
22. Atriplex ´portulacoiides L.
23. Saisola soda L.
24. Chenopodium sp. glaucum L.
15. Caryophyllaceae
25. Dianthus bebius Vis.
2(i. Melandrium rubnim L.
27. Silene Mlata
28. Silene vaiseri
1(1. Fam. Laiuraceae
29. Laurus nobilis
17. Fam. Ramunoulaceae
30. Clematiis viticella L.
31. Clematis ilammula L.
crni bor (kult.)
alepski bor (kult.)
atlanski cedar (kult.)


horizontalni čempres (kult.)
piramidalni čempres (kult.)
smrika
planinska somina
tuja (kult.)


(Kritosjemenjače)


(dvosiupnice)


bjelograbić


crnika


orah (kult.)


oijeli dud (kult.)
smokva (kult.)


koprivić (kult.)


crkvina


metla


kiselica


primorska mlječika


šimšir (kult.)


pepeljuga (kult.)
solnjača
loboda


Karanfil
golesak
pušina
pušina


iovor (kult.)


haložina
skorbut
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 24     <-- 24 -->        PDF

18. Farn. Cruciferae
32. Drafoa verna L.
19. Fam. Cistaceae
34. Fumama ericoides (Cav.) Pan.
20. Fam. Violaceae
34. Viola odorata L.
21. Faon. Tamar.iicaceae
35. Tamarix tetrandra Pal..
22. Fam. Tiliaceae
36. Tilia platyphyllos Scop.
23. Fam. Geraniaceae
37. Geranium rolbertianuni L.
24. Fam. Slmaruibaceae
38. Adlanth´us al´tissima (Mili.) Swi,ngle
25. Fam. Anaioardioiceae
39. Piiistaciia tterebiintihus L.
26. Fam. Aceraoeae
40. Acer rnoinspesistulanum iL.
27. Fam. Aquifoliaceae
41.. EvonymiuS euroipaea Mili.
28. Fam. Rharnniaceae
42,. Rhamnus intermedia Steud et Hochst.
43. Rhaimnius ruipesltris Scop.
44. Paliiunus aculeatus Lam,
29. ´Fam. Crassiulaceae
45. Sediuim maximuim (L.) Sut.
46. Seđum acre L.
47. Sedum baloniense Lois
30. Fam. SaxitLragaceae
48. Parmassia capelate
31. Fam. Pittosporaceae
49. Pittosporum tobira Dryand
32. Fam. Roisaceae
50. Rubus fruticosus W. N.
51. Rosa sempervirens L.
52. Sanguisorba minor Scop.
53. Prunus mahaleb L.
54. Pirus amygdalifoiiTmis Vili.
55. Amelanchier ovalis Med.
56. Sorbus doimestlca L.
57. Crataegus transalipina
33. Fam. Legumiiinasae
58. Cercis sil´iq´Uaistruim L.
59. Gleditschia traaicanthois L.
60,. Aimarpha fruticoisa L.
61. Sophora japonica L.
62. Spartium junceum L.
gladuš


sunčac


lj u bića


tamarika (kult.)


lipa (kult.)


pastirska iglica


pajasen (kult.)


tršlja


maklen


O´bična kurika (kult.)


trniika


kršika


drača


žednjak


— žednjak
žednjak
talija


pitospor (kult.)


kapina


zimzelena ruža


krvara


rašeljka


Krušvina


kruščica


jarebica


transalpinski glog


Judino drvo (kult.)


gledičija (kult.)


amorfa (kult.)


sofoira (kult.)


brnistra
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 25     <-- 25 -->        PDF

63.
Cytisus apinescens Presi.
64.
Loibus cornioulatius L.
65.
Oaronilla emeroides Boiss et Spr.
66.
Coronilla Valentina L.
67.
Dorycn,L´um germanicum Rouy
68.
Triifolium stellatum L.
69.
Robinia ipseudoacacia L.
70.
Astragalus illyricus Bernh.
71.
Caragana arborescens L.
72.
Melilotus officinalds (L.) Desr.
73.
Vicia oracca L.
34.
Fam. Thyme:laeaiceae
74.
Daphne alpiina L.
35.
Fam. Araliaceae
75.
Hedera helix L.
36.
Fam. Umbeliferae
76.
Ciiithmium mariitimum L.
77.
Erynigium amethystinum L.
78.
Peucediunum cervarja (L.) Lap.
37.
Ptumbagimaceae
79.
Statice cancellata Bernh.
38.
Fam. Primulaceae
80. Cyclamen neapolitanum Ten.
39.
Fam. Bcragineceae
81. Onosma visiami (Clem) Hoy.
40.
Fam. Solanaceae
82.
Scrophularia camina L.
41.
Fam. Labiatae
83.
Teucrium flavum L.
84.
Roisrnarinus officinalis L.
85.
Salvia offadinaliis L.
86.
Lavandiula špica L
87.
SaJtlureda montana L.
42.
Fam. Globulariaceae
88. Globularia bellidifolia Ten.
43.
Fam. Apocynaceae
89.
Ner.´urn oleander L.
44.
Fam. Asclepiadaceae
90.
Cj´nanchum adriaticum (Beok)
Fritsch
45.
Farn. Oleaceae
SI. Fraxinus oirnus L.
92,. Syringa vulgariiis L.
93. Olea oleaster (Hoff. et Lk) Fiovi
46.
Fam. Ruhiaceae
94.
Galiurn lucidum Ali.
95.
Rubia peregrina L.
bodljikava žućica
svinđuša
krunica
grašar
doriknij
djetelina
bagrem (kult.)
kozlinac
puralima (´kult.)
kokotac
grahonica


li kovač


bršljan


petrovac
kotrljan
smud´nja´k


mrižica


ciklama


oštrika


strupnik


dubačac
ružmarin (kult.)
kadulja
lavanda
čubar


glavulja


oleander (kult.)


lastavina


crni jasen
jorgovan (kult.)
divlja maslina (kult.)


broćika
broćika
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 26     <-- 26 -->        PDF

47. Fam. Caiprifoliace
96. Viburnium tiraus L.
48. Fam. Dilpsacaoeae
97. Cephalaria leucantha (L.) Schrad.
49. Fam. Camparaulaceae
98. Campanula istriiaca Feer.
99. Camparuula fenestrellata Feer.
50. Fam. Composiitae
100. Centaurea spinasaciliata Seenus
101. Inula candida (L.) Cass.
102. Helichry,sum dtalicum (Roth) G. Don
103. Crepis paludasa (L.) Mch.
104. Echinops ritao L.
105. Silytsuni mairiainiU´m (L.) Gartn
106. Chrysanthemum ooironairium (L.)
107. Onopordum illyri108. Urospermum pdcroides (L.) Dest
109. Santolina chamaecyparisus L.
Raz, MONOCOTYLEDONES


51. Fam. Liliaceae
111. Asparagus aictutifol´us L.
112, Asparagus teniuifoilius Lam_
113. Smilax aispera L.
114. Alliurn vineale L.
115. Muscari camosum (L.) Mili.
116. Asphadelus microcarpus Salzm.
52. Fam. Amaryllidaceae
117. Agava americana L.
53. Fam. Iridaceae
118. Iris illyrica
54. Fam. Cyperaceae
119. Carex humilis Leyss
120. Carex distans L.
55. Fam. Gramineae
121. Hordeum marinum L.
122. Bromus erectus Hiuds.
123. Dactylis hispaniica Roth.
124. Dactylis glomeraita L.
125. Poa pratensis L.
126. Avena sterilis L.
127. Sesleria autumnalife (Scop) Fr. Schultz
128. Andropogon iischaemum L.
129. Fectusa gigantea (L.) Vili.
Cjelokupna flora zastupljena je u 55


lemprika


glavatka


zvončika


zvončika


aman
zečina
smilje
dimak
slikarica
osi obod
ravan
kravačac


— babljača
svetolin
(jedinos´upnice)


šparoga
mekoliSina šparoga
tetivika
luk
presličica
čepljez


agava (kult.)


perunika


šaš crljenika


šaš


ječam


ovsik


rđobrada
klupčasta oštrica
vlasnjača


zob


šašika
vlaska
velika vlasulja


porodica 114 redova 127 vrsta i 2


varietela, što predstavlja ukupno 129 taksona. S obzirom na stanje zemljišnog
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 27     <-- 27 -->        PDF

pokrova broj taksoma prilično je velik ali bi on u normalnoj situaciji toga
podneblja bio i dva puta veći.


VEGETACIJA ZA VRATNICE


Cjelokupno okolno područje Primorja prdpada mediteranskoj regiji, submediteranskoj
zoni i svezi Ostryo-Carpinion. Šire područje Jablanca u koje
spada i zaljev ZA VRATNICA obuhvaćeno je asocijacijom Querco-Carpimtum
orientalis Horv-ić, tj. šumom hrasta medunca i bjelograbića i njenim degradacijskim
stanjima — pseudomakijom, šikarom i kamenjarom. S obzirom
da hrast medunac obrasta vrlo veliki pojas, pružajući se od mora do cea 800
m na južnim padinama Velebita, to se njegova rasprostranjenost prema M.
An i ću (1967) dijeli u topli, umjereni i hladni pojas medunčevih šuma. Zajednica
hrasta medunca i bjelograbića dolazi u toplom pojasu medunčevih šuma,
a i zaljev ZA VRATNICA nalazi se u tom pojasu.


Za topli pojas medunčevih šuma karakteristično je miješanje zimzelenih
eumediteranskih vrsta s listopadnim vrstama submediterana. Degradacijom
šuma u tom pojasu nastaju pseudomakije i kamenjare. U flori ZA VRATNICE
našli smo zastupljene slijedeće eumediteranske vrste: Quercus ilex, Crithmum
maritimum, Stotica cancelata, Helicrysum italicum, Juniperus oxycedrus, Smilax
aspera, Spartium junceum, Rosa sempervirens, Rubia peregrina, Viburnum
tinus, Inula candida, Osyris alba i dr.


Karakteristične vrste submediteranskog pojasa nađene u ZA VRATNICI
su slijedeće:


Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Acer monspesulanurn, Rhamnus intermedia,
Prunus mahaleb, Pyrus amydaliformis, Sorbus domestica, Crataegus
transalpina, Peucedonum cervaria, Rhamnus rupestris, Amelanchir ovalis, Pistacia
terebinthus, Cytisus spinescens i dr.


Sadašnje stanje vegetacije u ZA VRATNICI omogućava rekonstrukciju
nekadašnjeg postojanja asocijacija Querco-Carpinetum orientalis Horv-ić koja
se danas nalazi u degradacijskom stanju pseudomkije s pretežnim površinama
kamenjare i velikim plohama sipara (razdrobljenog pokretnog kamenja).


TURISTIČKO ZNAČENJE ZA VRATNICE


Zaljev ZA VRATNICU možemo smatrati najljepšim geomorfološkim fenomenom
naše jadranske obale. Ova draga pruža svakom posjetiocu ugodan boravak,
mir i odmor uz prekrasne vidike i potpunu tišinu. U nekoliko malih
dražica ugodno je kupanje u plavom i čistom moru. Završetak uvale ZAVRAT-
nice nekada je bio lijepo uređen kutak s cisternom vode kišnice, s nekoliko
klupa za odmor i hladovinom zimzelenog rastinja. Danas je to dosta zapušteno.
Na samom kraju uvale ispod morske površine nalaze se ostaci potopljenog
broda iz drugog svjetskog rata.


Zaljev Zavratnica je divan kutak naše domovine i ima nesumnjivo veliko
turističko značenje. Turističko-izletnički brodovi, jahte i gliseri navraćaju u
ZA VRATNICU i posjetioci uživaju u ljepoti krajolika.


U toj prekrasnoj uvali, njenoj tišini i veličanstvenosti uživao je i pisao
hrvatski književnik VJENCESLAV NOVAK. U jednom prirodno isklesanom
kutku na stijeni nalazimo mramornu ploču s uklesanim tekstom:


25
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 28     <-- 28 -->        PDF

OVDJE U ZA VRATNICI
PISAO JE POTKRAJ XIX STOLJEĆA
U OSAMI SVOJA DJELA HRVATSKI KNJIŽEVNIK
VJENCESLAV NOVAK
1859—1905.
ZBOG ČEGA JE PODGORSKI PUK TO MJESTO NAZVAO
»VENCINO POČIVALIŠTE«


SPOMEN PLOČU POSTAVLJA
DRUŠTVO KNJIŽEVNIKA HRVATSKE
1980.


Jedinstvena ljepota Zavratnice zaslužuje veću brigu odgovornih ljudi za
očuvanje tog našeg dragulja Jadrana.
Na temelju obavljenog istraživanja i uvida u prirodne karakteristike
zaljeva ZA VRATNICA možemo zaključiti slijedeće:


1. Zavratnica je prirodni zaljev jadranske obale nastao od nekadašnjeg
bujičnjaka i potopljene morske doline.
2. Geološku građu tvore vapnenca kredne starosti, a tlo je zastupljeno
tipom smeđih primorskih tala.
3. Floru Zavratnice tvore zimzelene vrste eumediterana i listopadne vrste
submediterana. U flori je zastupljena 100 autohtona i 29 alohtonih vrsta.
4. Nekadašnja vegetacija zastupljena sa zajednicom Querco-Carpinetum
orientalis Horv-ić danas predstavljena njenom degradacionom fazom pseudomakijom
i kamenjarom.
5. Zaljev Zavratnica predstavlja divan kutak naše jadranske obale i ima
veliko turističko značenje, pa stoga zaslužuje veću brigu za održavanje i čuvanje.
LITERATURA


1.
Bertoviić, S. (1975): Prilog poznavanju odnosa klime i vegetacije u Hrvatskoj.
Acta biol. VII2. Prirodo®!, isitraž. JAZU 41, Zagreb
2.
Božičević , S. (1982): Zavratnica mije fjord. Matica — list iseljenika Hrvatske,
Zagreb, br. 11/12.
3. Domac . R. (1979): Mala flora Hrvatske, Zagreb
4 ,G 1 a v i č i ć, A. (1978): Senj i okolica. Vodile, Rijeka
5.
Horvat.ić , S. (1954): Ilustrirani bilinar, Zagreb
6.
Poljak , Ž. (1976): Velebit, Vodič, Zagreb
7.
Republički zavod za zaštitu prirode Zagreb: Dokumentacija.
FLORA AND VEGETATION SIGNIFICANT FOR THE ZAVRATNICA
LANDSCAPE


S u m m a r y


Zavratnica is a bay at the foot of the Velebit Mountain, approximately 35 km
from Senj. The bav is approximately 900 m long and its width is between 50 and
150 m, with one hundred meters high steep sides giving it the appearance of a fiord.
Due to its extraordinary eharacter and beauty it is a proteeted natural area; aceording
to the Law of Nature Protection »Significant Landscape«. The vegetation belongs
to the community of Querci-Carpinetum orientalis H-ić with some cultivated
species such as Aleppo pine, Black pine, including the cypress which gives an
impressive picture to the bay. This paper comprises a systematic survey of the
flora which consists of 129 species. (op)


26