DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 11     <-- 11 -->        PDF

prirodne zrelosti uzima se dob u kojoj je drvo sposobno za prirodno pomlađen
je, u kojem normalno osržava, tj. vrijeme u kojem drvo fiziološki
normalno živi i u kojem je najsigurnije prirodno pomlađenje, kako s obzirom
na kvalitet i klijavost sjemena, stanje tla, uvjete svjetlosti za podmladak, te
kakvoću i masu drveća koje se može smatrati zrelim. Kako vidimo, problem
je težak i kao što smo rekli, nije jednoznačno rješiv. Ne samo da su moguće
ogromne razlike između sastojina različitim staništima, već su one moguće
i između pojedinih stabala na istom staništu.


Tehničke ophodnje uvjetovane su potrebama tržišta za određenim šumskim
sortimentima. i koje su prilagođene određenim ciljevima. Tehničke ophodnje
su izrazito gospodarski usmjerene jer polaze sa stajališta da se želi
postići maksimalan prihod po jedinici površine u datim tržišnim prilikama.
Npr. uzgajanje drva za celulozu, božična drvca. itd.


Valja napomenuti da je u prošlom stoljeću prevladava tehnička ophodnja,
s usmjerenjem uzgajanja ogrjevnog drva. koje je u ukupnoj sječi, početkom


19. stoljeća, zauzimalo 90 %.
Očigledno ophodnje na temelju fizičke zrelosti ili trenutačnih potreba
tržišta nisu mogle postati djelotvornim mjerilom za određivanje dužine ophodnje,
pa su šumari posegnuli za nekim dodatnim mjerilima. Grupu takvih
kriterija za određivanje ophodnje nazvali su gospodarskim ophodnjama. Cilj
gospodarskih ophodnja je maksimizacija: prosječnog godišnjeg neto prihoda
po jedinici površine, rentabilnosti, neto zemljišnog prihoda, itd. Veža između
bioloških i gospodarskih ophodnja je jasna i veoma uska. Uzimajući npr.
ophodnju najvećeg godišnjeg neto prihoda, šumari su bili u stanju suziti širok
broj godina u kojem bi se drvo moglo smatrati fizički zrelim prema naprijed
navedenim kriterijima.


Niti gospodarske metode određivanja ophodnje ne ispunjavaju, međutim,
sve potrebne kriterije koje bi valjalo uzeti u obzir u planskom gospodarenju
šumama. U tržišnim gospodarstvima, gdje cijena dobara predstavlja izraz ponude
i tražnje s jedne strane, a rentabilitet maksimizaciju alokacije resursa,
društveno-gospodarska korist, kada je u pitanju ophodnja, mogla bi se mjeriti
nastojanjem ka maksimizaciji godišnjeg bruto prihoda, općih koristi šuma,
veličine društvenog proizvoda, najveće proizvodnosti, itd.


Ophodnja je temeljna veličina od koje polazi plansko ostvarivanje gospodarskog
cilja šumarstva. U mnoštvu različitih ciljeva, dužina ophodnji i međusobnih
kombinacija, računajući s tehničkim, tehnološkim, konjunkturnim i
inim promjenama, mogu nastati bezbrojne kombinacije između kojih je teško
izabrati najbolju alternativu. To je tako zbog toga što pri postavljaju cilja ili
ciljeva smjeramo uvijek na neke kriterije, koji su ograničeni u procesu optimalizacije.


Iz naprijed iznijetog vidljivo je da moramo u traženju optimalne ophodnje
utvrditi osim ciljeva gospodarenja i neke kriterije, koji bi postali kompromis
između optimuma individualnog gospodarstva i optimuma narodnog gospodarstva
kao ojeline.


PRIMJER IZRAČUNAVANJA OPHODNJE MAKSIMALNOG GODIŠNJEG
NETO PRIHODA


Kako su odredbe »Pravilnika . . .« specifične posebno u pogledu ophodnji
hrastovine. načinili smo pokus sa hrastovom sastojinom I. bonitetnog raz