DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 101     <-- 101 -->        PDF

promjenjenim organizacionim oblicima šumarstva
nema produženja rokova.


5. Dr Zvonko Potočić: Smeta me
kada u izvještaju govorimo o ekskurzijama,
jer se zapravo radi o organiziranim
susretima s drugim DIT-ovima, gdje vršimo
razmjenu iskustava o aktualnim temama
iz naše struke. Novo Predsjedništvo
zajedno s organima Saveza treba u buduće
mnogo više razvijati odgovarajuće aktivnosti,
kako bi afirmirali našu struku, koja
je uvijek bila značajan činilac u širem
društvenom djelovaju unazad više od 140
godina.
6. Nadan Siroti ć, dipl. inž.: Želim
naglasiti da je naša velika slabost i pogreška
što do sada nismo iskoristili sve
mogućnosti da po DIT-ovu i Savezu upoznamo
širu javnost o značenju šumarstva
i prerade drveta za ukupan razvoj našeg
društva.
Ađ. 4.


Emanuel V i 1 č e k, dipl. inž. upoznaje
Skupštinu sa sadržajem novog Statuta, nakon
čega ga svi prisutni prihvaćaju.


Ađ. 5.


Na prijedlog predsjedavajućeg daje se
razrješnica starom odboru.


Ađ. 6.


Drago Maj e r, dipl. inž. u ime kandidacione
komisije predlaže kandidate za
Predsjedništvo i za Samoupravnu kontrolu;
koje Skupština prihvaća i to:


A. Predsjedništvo
1.
Tomica Horvat (Opće udruženje šumarstva,
prerade drva i prometa,
Zagreb),
2.
Dušan Dadasović (Šumarija RemeJ
tinec),
3.
Dragutin Bohm (Republički zavod
za zaštitu prirode),
4.
Emanuel Vilček, umirovljenik,
5.
Nadan Sirotić, umirovljenik,
6.
Nikola Lukić (Šumarski fakultet),
7.
Litraj Tibor (Institut za drvo).
B.
Samoupravna radnička kon*
t r o 1 a
1.
Rudolf Herljević (»ŠAVRIĆ«, RO za
proizvodnju i promet namještajem i
drvnim proizvodima),
2.
Antun Doduš (Šumarski institut Jastrebarsko),
3.
Boris Brdarić (Šumsko gospodarstvo
Zagreb),
4.
Drago Biondić (Institut za drvo),
5.
Ivo Krznarić (EXPORTDRVO).
Ad. 7.


Usvojen je prijedlog da godišnja članarina
iznosi:


1.
za umirovljenike 120,00 din.,
2.
za redovne 240,00 din.
Prima se na znanje, da se organizira
drugarska večer za doček 1985. godine u
četvrtak 27. prosinca s početkom u 17 sati.
Zadužuje se predsjedništvo DIT-a da
formulira zaključke Skupštine u skladu rasprave
i datih prijedloga.
Zapisničar:
Ivan Maričević, dipl. inž.