DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 100     <-- 100 -->        PDF

objektivno spriječen i da se radi o zanemarivanju
te naše stručno-društvene obveze
— dužnosti.


U različitim vremenskim razdobljima!
bila je i vrlo različita aktivnost po pojedinim
DIT-ovima. U posljednjih nekoliko godina
kod većeg broja nastupilo je slabljenje
aktivnosti pa i do prestanka značajnijih
akcija. U ovoj godini osjeća se oživljavanje,
tako na primjer DIT Bjelovar
vrlo uspješno organizira svoje djelovanje.


Naše Društvo u Zagrebu ima vidnih
rezultata, a s obzirom na kadrovski potencijal
i ostale uvjete, osobito društvene prostorije
Saveza — našeg zajedničkog Š umarsko
g doma, može i treba razvijati
još mnogo širu stručno-društvenu aktivnost,
u koju se trebaju uključiti i svi
mlađi članovi. Potrebno je analizirati uzroke
zbog kojih se nisu realizirali ciljevi
postavljeni i obrazloženi u zahtjevu za denacionalizaciju
dijela zgrade. Imam osjećaj
kao da smo tu stali i da nas ove materijalne
teškoće previše pritišću. Smatram
da treba smjelije ići u moguća rješenja,
koja će reprezentirati našu struku i na taj
način predstaviti se našoj široj javnosti u
pravim veličinama i vrijednostima.


Sada bih vas želio upoznati sa vrlo
krupnim aktivnostima — promjenama
koje će uslijediti u šumarstvu, preradi
i prometu drvom u Hrvatskoj
(sve je uzburkano). Tu ima svakakvih pristupa
u tumačenju i nekih pojmova i lansiraju
se različite teze o praktičnim rješenjima.
No tvrda je činjenica da nitko nije
zadovoljan sa postojećim stanjem, ali izostaju
očekivani efekti u razvoju. Već oko
10 godina imamo veliki pad ulaganja u
šumarstvo (nešto je povoljnija situacija u
proteklih nekoliko godina, kako se organiziraju
aktivnosti za pošumljavanje preko
socijalističkog Saveza i omladinske organizacije).
U javnosti se sve više govori i
piše o šumarstvu ali i vrlo često o negativnostima
— što nam ne služi na čast.
Unazad više godina u okvirima naših organizacija
i cijele struke tražili smo moguća
povoljnija rješenja za racionalnije or


ganiziranje naših djelatnosti — šumarstvo,
preradu i promet drvom — ali u tome nismo
uspjeli, prevladali su lokalni i parcijalni
interesi. Zbog toga je došlo do značajnih
aktivnosti u organima Društveno-
politićkih zajednica (općina — republika),
koji su bitno utjecali na postojeća stanja
i promjene koje su u toku.


Komisija Sabora zadužena za provedbu
Zakona o šumama radi na usuglašavanju
različitih stavova po pojedinim područjima
i inzistira na utvrđenim rješenjima u
zakonu. Do sada zadovoljavaju kretanja
u primjeni kod 80% nosioca te aktivnosti,
a kod nekih prisutna su veća kolebanja i
odstupanja od utvrđenih normi u Zakonu
i dogovorenih rješenja. Još uvijek su naglašeni
problemi primjene Zakona na području
Nove Gradiške i Otočca koji pokušavaju
to riješiti na svoj način, a to se
neće tolerirati. Na području Slavonije 8.
prosinca 84. godine ide se na reierendum
sa kompromisnim rješenjima.


Dogovoreno je da se u prvom polugodištu
1985. godine izvrši analiza, kako je
proveden zakon po pojedinim područjima,
pa da se na osnovu tih saznanja po potrebi
vrše korekcije — popravci primjene.


DRUŠTVO JE ČVRSTO STALO IZA
OVIH AKTIVNOSTI NA PRIMJENI ZAKON
A O SUMAMA, jer je nužno osigurati
postojanost šuma, što je ponekad dosta
ugroženo i u okvirima naših organizacija.


Prisutan je proces na organiziranju Poslovne
zajednice »-Exportdrvo«, koja bi trebala
koordinirati razvoj, proizvodnju i poslovanje
naših osnovnih djelatnosti. U toku
su referendumi i očekuju se pozitivni rezultati.
U tim nastojanjima značajna je
podrška i pomoć organa i organizacija
DPZ-a, bez toga teško bi se postigli zadovoljavajući
rezultati, jer ima određeni broj
OUR-a koji ne žele neposredno sudjelovati
u izgrađivanju zajedništva.


Vri na sve strane, sve je uzburkano jer
se mnogi nalaze u vremenskom tjesnacu do


31. 12. 1984. godine moraju se završiti svi
poslovi za funkcioniranje novih odnosa u