DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Fakultetu a isto tako stručnjacima u privredi. Ovdje ćemo spomenuti udžbenike
i priručnike: 1. Eksplotacija šuma (suradnja s prof. Ugrenovićem); 2.
Kalkulacija troškova i analiza ekonomičnosti u iskorišćivanju šuma, ´Zagreb,
1957. godine, kao prvi priručnik ove vrste kod nas. Nema doktorske i magistarske
radnje koja tretira problematiku troškova i ekonomičnosti u šumarstvu
u kojoj ova radnja nije citirana; 3. Organizacija rada u drvnoj industriji, udžbenik
koji je vrlo povoljno ocijenjen u stručnoj štampi u zemlji i inozemstvu;


4. Šumarsko tehnički priručnik, 1965. godine, gdje je prof, dr Roko Benić bio
urednik i glavni suradnik.
U svojim brojnim stručnim radovima — člancima prof, dr Roko Benić
tretira problematiku gubitaka (otpada) u eksploataciji šuma, uvođenje suvre-.
mene mehanizacije i novih tehnologija rada. Članke objavljuje i u stranim
časopisima.


Znanstveni rad prof, dr R. Benića obuhvaća područje tehnologije drva,
Iskorišćivanje šuma i organizacije rada u drvnoj industriji.


U svom dugogodišnjem znanstvenom radu, prof, dr Roko Benić je proveo
opsežna istraživanja i napisao brojne radove od kojih su neki prevedeni i
objavljeni u stranim časopisima. Raspoloživi prostor nam ne dozvoljava da sve
radove prikažemo i analiziramo. Stoga ćemo po znanstvenim područjima pokušati
obuhvatiti znanstvenu djelatnost prof, dr R. Benića.


U znanstvenom području tehnologija drva, prof, dr Roko Benić je obradio
tehnološka svojstva poljskog i običnog jasena u pogledu širine goda, zone
kasnog i ranog drva u raznim područjima, učešća zdrave neprave srži, fizičkih
svojstava, sadržaju i rasporedu vlage u deblu. Na sličan način istražio je i
svojstva drva jele. crne johe, bijele topole i bijele vrbe.


U znanstvenom području iskorišćivanje šuma prof, dr Roko Benić je istraživao
problematiku veličine odjela, što se reflektiralo i na rješavanje problematike
uređivanja šuma, tako da je prof, dr 2. Miletić u svome udžbeniku
uređivanje šuma odao priznanje prof. dr. R. Beniću. Svojevremeno se u eksploataciji
šuma počeo primjenjivati studij rada i vremena. Trebalo je uočiti
specifičnosti ove primjene, a to je prof, dr R. Benić vrlo uspješno riješio. Posebno
treba naglasiti da je primjena matematičke statistike kod obrade podataka
predstavljala svojevremeno pionirski posao. Radovi prof, dr R. Benića
interpretirani na svoj način bili su među prvima u Evropi i svijetu i predsiavljali
su originalan pristup rješavanju problematike na ovaj način,


Prof. dr Roko Benić obuhvatio je u svojim istraživanjima povijest iskorišćivanja
šuma te uvođenje novih tehnologija rada i primjenu suvremene mehanizacije.


Možemo još samo napomenuti da su znanstveni radovi iz područja organizacije
rada u drvnoj industriji dobili zaslužena priznanja, posebno u podruju
kontrole kvalitete.


Radovi prof, dr R. Benića objavljeni su u časopisima Šumarski list, Drvna
industrija. Tehnika, Tehnički pregled, Organizacija rada, Šumarstvo, Sylvan
(Poljska), Forstarbeit (SR Njemačka) i drugima,


491