DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Školske godine 1959/60. bio je šest mjeseci na studijskom boravku u Engleskoj
(Oxford, Princes Risborough), zatim 1962. god. u CSSR, 1971. u Kanadi,
1977. u SSSR te 1978. u Engleskoj.


1948. i 1949. godine bio je urednik »Šumarskog lista« a 1952. tajnik Saveza
društava inženjera i tehničara. Sudjelovao je na organiziranju savjetovanja
inženjera i tehničara šumarstva i drvne, industrije u Ohridu 1952., zatim u
Opatiji i Bledu. 1956. godine izabran je za suradnika Instituta za eksperimentalno
šumarstvo JAZU ,1962. za člana dopisnika Comonwelt Forestry Bureau u
Oxfordu. 1962. god. sudirektor je Regionalnog centra FAO za drvnu industriju
u Zagrebu.


Prof. dr Roko Benić rje sudjelovao referatima na brojnim znanstvenim
skupovima u inozemstvu: na 13. IUFRO kongresu u Beču 1961. i 14. kongresu
u Oslu 1972.; na 12 internacionalnih simpozija iz iskorišćavanja šuma što ih
je organizirala Evropska zajednica znanstvenih radnika iz područja iskorišćivanja
šuma u raznim zemljama Evrope.


U zemlji je sudjelovao na tri znanstvena skupa što ih je organizirala JAZU
(1974, 1976, 1978. god.) te na Savjetovanju »Mehanizacija u teoriji i praksi«
u Opatiji 1983.


Na Šumarskom fakultetu prof, dr Roko Benić je obavljao vrlo uspješno
brojne i odgovorne dužnosti, spominjemo najbitnije: predstojnik Katedre za
iskorišćivanje šuma. prodekan Drvno-industrijskog odjela, predsjednik Upravnog
odbora Fakulteta, dekan Fakulteta, predsjednik Izvršnog odbora pokusnih
i nastavnih šumskih objekata Fakulteta od osnivanja ovih sve do 1981.
godine, član izvršnog odbora za istraživanja u šumarstvu. Bio je član Sveučilišnog
savjeta, predsjednik upravnog odbora Šumarskog instituta.


Od Biotehniške fakultete u Ljubljani prof, dr Roko Benić je dobio posebno
priznanje i zlatnu plaketu za izvođenje nastave. Društvo1 inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije SR Slovenije izabralo ga je za počasnog
i zaslužnog člana. Od Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije SR Hrvatske dobio je povelju i zlatnu plaketu, a za suradnju s
privrednim organizacijama šumarstva i drvne industrije primio je više povelja
i plaketa.


Vrlo uspješna nastavna djelatnost prof, dr R. Benića odvijala se na fakultetima
u Zagrebu i Ljubljani. U svom nastavnom radu obuhvatio je znanstvena
područja Iskorišćivanja šuma i Organizacije rada u drvnoj industriji
na dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi. Bio je voditelj nastave, nastavnik
pojedinih disciplina i mentor kod izrade magistarskih radova. Bio je mentor
devetorici sadašnjih magistara iz znanstvenog područja Iskorišćivanje šuma
a osamnaestorici iz područja Organizacija rada u drvnoj industriji.


Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu prof, dr Roko Benić je bio mentor
četvorici doktoranata iz znanstvenog područja Iskorišćivanje šuma, a iz područja
Organizacija rada u drvnoj industriji također četvorici doktoranata
i jednom doktorantu na Biotehniškoj fakulteti u Ljubljani.


Svi navedeni doktoranti postigli su znanstveni stupanj doktora bioteničkih
znanosti iz navedenih područja.


U svom stručnom i pedagoškom radu prof, dr Roko Benić objavio je veoma
vrijedne stručne radove, priručnike i udžbenike koji su poslužili nastavi na