DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 7     <-- 7 -->        PDF

REPUBLIČKA NAGRADA »NIKOLA TESLA« —
— VISOKO PRIZNANJE PROF. ĐR ROKI BENIĆU
ZA NJEGOV USPJEŠAN ZNANSTVENI I PEDAGOŠKI RAD


Prof. dr Roko Benić, umirovljeni redovni profesor Šumarskog fakulteta
u Zagrebu, odlikovan je 1982. godine republičkom nagradom »Nikola Tesla«
za svoj dugogodišnji znanstveni i pedagoški rad.


Prof. dr Roko Benić rođen je 15. kolovoza 1911. god. u Glogovici kod Slavonskog
Broda. Nakon završene gimnazije u Slavonskom Brodu, upisao se
1930. godine na Šumarski odjel Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebju,
a završio ga 1934. godine. Od 1935. počinje njegov stručni rad na raznovrsnim
poslovima u šumarstvu, od čega napominjemo: Senj — Inspektorat za
pošumljavanje krša; Banja Luka — Direkcija šuma; Spačva — šumska manipulacija;
Slavonski Brod — Okružni narodni odbor; Vinkovci — Šumsko
gospodarstvo »Spačva«; Zagreb — Glavna direkcija šumskih gospodarstava.
U toku rada je obavljao slijedeće dužnosti: referent, upravitelj šumske manipulacije,
načelnik Šumarskog odjela Okružnog narodnog odbora, tehnički direktor
i glavni direktor Šumskog gospodarstva. Asistent na Šumarskom odjelu
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta je od 01. siječnja 1948. god. Doktorsku
disertaciju je odbranio 18. 05. 1953. 1955. god. na temelju habilitacijske radnje
izabran je za docenta, a za izv. profesora izabran je 1958. godine. Za redovnog
profesora Šumarskog fakulteta za predmete »Iskorišćivanje šuma«, »Eksploatacija
šuma« i »Organizacija rada u drvnoj industriji« izabran je 1961. godine.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Školske godine 1959/60. bio je šest mjeseci na studijskom boravku u Engleskoj
(Oxford, Princes Risborough), zatim 1962. god. u CSSR, 1971. u Kanadi,
1977. u SSSR te 1978. u Engleskoj.


1948. i 1949. godine bio je urednik »Šumarskog lista« a 1952. tajnik Saveza
društava inženjera i tehničara. Sudjelovao je na organiziranju savjetovanja
inženjera i tehničara šumarstva i drvne, industrije u Ohridu 1952., zatim u
Opatiji i Bledu. 1956. godine izabran je za suradnika Instituta za eksperimentalno
šumarstvo JAZU ,1962. za člana dopisnika Comonwelt Forestry Bureau u
Oxfordu. 1962. god. sudirektor je Regionalnog centra FAO za drvnu industriju
u Zagrebu.


Prof. dr Roko Benić rje sudjelovao referatima na brojnim znanstvenim
skupovima u inozemstvu: na 13. IUFRO kongresu u Beču 1961. i 14. kongresu
u Oslu 1972.; na 12 internacionalnih simpozija iz iskorišćavanja šuma što ih
je organizirala Evropska zajednica znanstvenih radnika iz područja iskorišćivanja
šuma u raznim zemljama Evrope.


U zemlji je sudjelovao na tri znanstvena skupa što ih je organizirala JAZU
(1974, 1976, 1978. god.) te na Savjetovanju »Mehanizacija u teoriji i praksi«
u Opatiji 1983.


Na Šumarskom fakultetu prof, dr Roko Benić je obavljao vrlo uspješno
brojne i odgovorne dužnosti, spominjemo najbitnije: predstojnik Katedre za
iskorišćivanje šuma. prodekan Drvno-industrijskog odjela, predsjednik Upravnog
odbora Fakulteta, dekan Fakulteta, predsjednik Izvršnog odbora pokusnih
i nastavnih šumskih objekata Fakulteta od osnivanja ovih sve do 1981.
godine, član izvršnog odbora za istraživanja u šumarstvu. Bio je član Sveučilišnog
savjeta, predsjednik upravnog odbora Šumarskog instituta.


Od Biotehniške fakultete u Ljubljani prof, dr Roko Benić je dobio posebno
priznanje i zlatnu plaketu za izvođenje nastave. Društvo1 inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije SR Slovenije izabralo ga je za počasnog
i zaslužnog člana. Od Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije SR Hrvatske dobio je povelju i zlatnu plaketu, a za suradnju s
privrednim organizacijama šumarstva i drvne industrije primio je više povelja
i plaketa.


Vrlo uspješna nastavna djelatnost prof, dr R. Benića odvijala se na fakultetima
u Zagrebu i Ljubljani. U svom nastavnom radu obuhvatio je znanstvena
područja Iskorišćivanja šuma i Organizacije rada u drvnoj industriji
na dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi. Bio je voditelj nastave, nastavnik
pojedinih disciplina i mentor kod izrade magistarskih radova. Bio je mentor
devetorici sadašnjih magistara iz znanstvenog područja Iskorišćivanje šuma
a osamnaestorici iz područja Organizacija rada u drvnoj industriji.


Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu prof, dr Roko Benić je bio mentor
četvorici doktoranata iz znanstvenog područja Iskorišćivanje šuma, a iz područja
Organizacija rada u drvnoj industriji također četvorici doktoranata
i jednom doktorantu na Biotehniškoj fakulteti u Ljubljani.


Svi navedeni doktoranti postigli su znanstveni stupanj doktora bioteničkih
znanosti iz navedenih područja.


U svom stručnom i pedagoškom radu prof, dr Roko Benić objavio je veoma
vrijedne stručne radove, priručnike i udžbenike koji su poslužili nastavi na
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Fakultetu a isto tako stručnjacima u privredi. Ovdje ćemo spomenuti udžbenike
i priručnike: 1. Eksplotacija šuma (suradnja s prof. Ugrenovićem); 2.
Kalkulacija troškova i analiza ekonomičnosti u iskorišćivanju šuma, ´Zagreb,
1957. godine, kao prvi priručnik ove vrste kod nas. Nema doktorske i magistarske
radnje koja tretira problematiku troškova i ekonomičnosti u šumarstvu
u kojoj ova radnja nije citirana; 3. Organizacija rada u drvnoj industriji, udžbenik
koji je vrlo povoljno ocijenjen u stručnoj štampi u zemlji i inozemstvu;


4. Šumarsko tehnički priručnik, 1965. godine, gdje je prof, dr Roko Benić bio
urednik i glavni suradnik.
U svojim brojnim stručnim radovima — člancima prof, dr Roko Benić
tretira problematiku gubitaka (otpada) u eksploataciji šuma, uvođenje suvre-.
mene mehanizacije i novih tehnologija rada. Članke objavljuje i u stranim
časopisima.


Znanstveni rad prof, dr R. Benića obuhvaća područje tehnologije drva,
Iskorišćivanje šuma i organizacije rada u drvnoj industriji.


U svom dugogodišnjem znanstvenom radu, prof, dr Roko Benić je proveo
opsežna istraživanja i napisao brojne radove od kojih su neki prevedeni i
objavljeni u stranim časopisima. Raspoloživi prostor nam ne dozvoljava da sve
radove prikažemo i analiziramo. Stoga ćemo po znanstvenim područjima pokušati
obuhvatiti znanstvenu djelatnost prof, dr R. Benića.


U znanstvenom području tehnologija drva, prof, dr Roko Benić je obradio
tehnološka svojstva poljskog i običnog jasena u pogledu širine goda, zone
kasnog i ranog drva u raznim područjima, učešća zdrave neprave srži, fizičkih
svojstava, sadržaju i rasporedu vlage u deblu. Na sličan način istražio je i
svojstva drva jele. crne johe, bijele topole i bijele vrbe.


U znanstvenom području iskorišćivanje šuma prof, dr Roko Benić je istraživao
problematiku veličine odjela, što se reflektiralo i na rješavanje problematike
uređivanja šuma, tako da je prof, dr 2. Miletić u svome udžbeniku
uređivanje šuma odao priznanje prof. dr. R. Beniću. Svojevremeno se u eksploataciji
šuma počeo primjenjivati studij rada i vremena. Trebalo je uočiti
specifičnosti ove primjene, a to je prof, dr R. Benić vrlo uspješno riješio. Posebno
treba naglasiti da je primjena matematičke statistike kod obrade podataka
predstavljala svojevremeno pionirski posao. Radovi prof, dr R. Benića
interpretirani na svoj način bili su među prvima u Evropi i svijetu i predsiavljali
su originalan pristup rješavanju problematike na ovaj način,


Prof. dr Roko Benić obuhvatio je u svojim istraživanjima povijest iskorišćivanja
šuma te uvođenje novih tehnologija rada i primjenu suvremene mehanizacije.


Možemo još samo napomenuti da su znanstveni radovi iz područja organizacije
rada u drvnoj industriji dobili zaslužena priznanja, posebno u podruju
kontrole kvalitete.


Radovi prof, dr R. Benića objavljeni su u časopisima Šumarski list, Drvna
industrija. Tehnika, Tehnički pregled, Organizacija rada, Šumarstvo, Sylvan
(Poljska), Forstarbeit (SR Njemačka) i drugima,


491
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Nastojali smo ukratko prikazati opsežan znanstveni i pedagoški rad prof,
dr R. Benića.


Nagrada koja mu je dodijeljena priznanje je kojem se raduju njegovi
brojni prijatelji, kolege, učenici te njegovi magistrandi i doktorandi.


Najsrdačnije čestitke prof, dr Roki Beniću na dobivenoj i zasluženoj nagradi
!


S. Bojanin