DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 7     <-- 7 -->        PDF

REPUBLIČKA NAGRADA »NIKOLA TESLA« —
— VISOKO PRIZNANJE PROF. ĐR ROKI BENIĆU
ZA NJEGOV USPJEŠAN ZNANSTVENI I PEDAGOŠKI RAD


Prof. dr Roko Benić, umirovljeni redovni profesor Šumarskog fakulteta
u Zagrebu, odlikovan je 1982. godine republičkom nagradom »Nikola Tesla«
za svoj dugogodišnji znanstveni i pedagoški rad.


Prof. dr Roko Benić rođen je 15. kolovoza 1911. god. u Glogovici kod Slavonskog
Broda. Nakon završene gimnazije u Slavonskom Brodu, upisao se
1930. godine na Šumarski odjel Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebju,
a završio ga 1934. godine. Od 1935. počinje njegov stručni rad na raznovrsnim
poslovima u šumarstvu, od čega napominjemo: Senj — Inspektorat za
pošumljavanje krša; Banja Luka — Direkcija šuma; Spačva — šumska manipulacija;
Slavonski Brod — Okružni narodni odbor; Vinkovci — Šumsko
gospodarstvo »Spačva«; Zagreb — Glavna direkcija šumskih gospodarstava.
U toku rada je obavljao slijedeće dužnosti: referent, upravitelj šumske manipulacije,
načelnik Šumarskog odjela Okružnog narodnog odbora, tehnički direktor
i glavni direktor Šumskog gospodarstva. Asistent na Šumarskom odjelu
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta je od 01. siječnja 1948. god. Doktorsku
disertaciju je odbranio 18. 05. 1953. 1955. god. na temelju habilitacijske radnje
izabran je za docenta, a za izv. profesora izabran je 1958. godine. Za redovnog
profesora Šumarskog fakulteta za predmete »Iskorišćivanje šuma«, »Eksploatacija
šuma« i »Organizacija rada u drvnoj industriji« izabran je 1961. godine.