DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 61     <-- 61 -->        PDF

stručnjake. Od oko tri stotine objavljenih stručnih članaka trećina je bila
iz pera (potpisanih) autora a ostali su od nepotpisanih autora i redakcijski. U
objavljenim člancima razmatrana su značajna pitanja iz skoro svih šumarskih disciplina.
Saglaano namemi IM, najviše članaka bilo je iE oblasti šumarske politike
(65), zatim iskorišćivanje drveta, primarne i hemijske prerade i transporta drveta
(43), trgovine drvarom (39), pošumljavanje krša, goleti i živog peska (29) manje
ih je iz šumarskog zakonodavstva (6), uređivanje, dendrometrije i procene vrednosfci
šuma (8) i dr. oblasti,. Najviše je potpisanih) članaka M. Marinfcovića, (52),


I.
Slijepčeviića (7), pa L. Petrovaca, A. Ugrenovića i D. Nanad´ića (po 5) i td.
U svom listu Vučković je pod punim potjpisam objavio samo jedan članak
»Izbori za narodnu skupštinu i Šumarstvo-« (u »Narodnoj šumi« br, 48. do 29. XI
i u br. 49. od 6. XII 1924.).


Najveći broj članaka objavljen za prvi pet godina, a od 1926. broj stručnih članaka
se znatno smanjivao, tako da je, prema pomemutoj Bibliografiji, u 1932. objavljen
samo jedan stručni članak. Među »najvjernijim« saradnicirna ostao je M.
Marinović, koji je kao profesor fakulteta u Beogradu, redovno slao svoje priloge iz
šumarske politike, unutrašnje i spoljne trgovine.


Imajući pred sobom tek manji broj prfimeraka lista iz prvih godina njegovog
izlaženja, s obzirom na široko zahvaćeniu tematiku, moglo bi se ceniti da je list
korisno poslužio odnosno odgovorio svojoj nameni. No, za svestraniju ocenu delovanja,
u tadašnjim relacijama, biće potrebno šire razmatranje u svetlositi ukupne
tadašnje šumarske periodike, pa će se, verovaitno, izmemlitu ranija ocena, da je list
»zastupao interese kapitala i drvotržaca« (u Sum. enciklopediji II izdanje, 2. svezak,
str. 612).


Publicistička delatnost Vučkovića, kako vidimo, počela je 1921. godine i traje
preko 10 godina,. To je zapravo druga faza te delatmostji Vučkovića, jer je u Šumarskom
listu 1904. i 1905. objavio nekoliko članaka u biti, uz jedan izuzetak, informativnog
karaktera. Tri ,su zapravo, kako navodi i sam Vučković, prevodi. To su članci:Izvadak iz francuskog Zakona o šumama, koji se ponajviše tiču šumsko-pati čajnih
odredaba (1904),
— O malom šumskom posjedu u Dalmaciji (1904),
— Kako se bojadlišu šumski sastojinski nacrti (1904),
— O šumarstvu Bugarske (1904, i 1905) i

Kako Nijemci pošumljavaju u Gingtau (Tsingtau) (1905).
Prvi članak je, navodi Vučković, dopuna članka »O šumarstvu u Francuskoj«
objavljenom u Sum. listu 1903. g., koji je također prevod (»dadosmo ga prevesti
za naš list«, napomena je Uredništva) iz »Oestereichische Vierteljahresschrift für
Forstwesen«. Da li je prikaz o šumarstvu Bugarske rađen na osnovu jednog ili više
izvora nema podiataka, jer u ono vreme nije bilo uobičajeno navoditi literaturu.
Ostala tri su prevodi, a postoji mogućnost, da je Vučković preveo i članak o šumarstvu
Francuske iz 1903. godine a po narudžbi redakcija Sum. lista.


3


U svom originalnom radu »ŠUMARSKI ODNOSAJI U SRBIJI S POGLEDOM
NA RAZVOJ I DRUGE UPLIVNE PRILIKE«, V. Vučković je dao niz zapažanja
i ocena o razvoju i stanju Šumarstva Srbije do 1904. (Ovaj Vučkovićev rad poslužio


543