DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Kriteriji i značaj tema koje bi Jugoslaveni trebali izložiti na Kongrenu


Za Kongres dolaze u obzir već gotovi znanstveni radovi i radovi koji su u procesu
nastajanja. Oni bi trebali obrađivati naše specifičnosti. To bi trebali biti
radovi sa rezultatima, posebno kompleksne problematike. Ovamo spadaju:


— originalne istraživačke metode,
— originalni pogledi na prirodu rada sa šumom,


— fundamentalna istraživanja iz najrazličitijih područja šume i drveća,

istraživanje jugoslavenskog prostora, koja su zanimljiva za šire područje
Evrope i svijeta.
S obzirom da je moto kongresa »Šumarske znanosti >u službi društva
« posebno su bitni rezultati interdisciplinarnih istraživanja. Težište bi trebalo
biti na ovim temama:


— energija i šumarstvo,
— racionalna prerada drva,
— degradirane šume,
— informatika u šumarstvu,
— poluči ja šuma,
— bibliotekarstvo i dokumentacija,
—- višenamjenske funkcije šume,

agrošumarstvo,

stroj u službi šume,
— produkcija biomase.
Prof. dr D. Mlinšek je naglasio da bi bilo nužno svijetu prikazati i specifičnosti
organiziranosti šumarstva kod nas te primjenu samoupravljanja u šumarstvu.
U svim referatima i drugim oblicima izlaganja mora postojati znanstvena istina.
Pripreme su dobro započele i sada ulazimo u fazu realizacije dogovorenog. O
nama ovisi toliko ćemo napredovati, obogatiti našu znanstvenu misao te stručnu
praksu. Ponuđenu priliku moći ćemo iskoristiti samo ako se realiziraju dogovoreni
programi.


V.
Vonrtra