DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Sum. list CVIII (1984) 523


UDK 630* 982:635.85 (Tuber sp.)


OPĆENITO O TARTUFIMA, NJIHOVIM PRIRODNIM NALAZIŠTIMA
I UZGOJU NA UMJETNI NAČIN


Josip HRKA*


SAŽETAK. U radu su opisane botaničke karakteristike i biolo


gija tartufa, popis značajnijih vrsta, ekologija staništa, berba u p m
rodnim nalazištima i umjetni uzgoj, njihova upotrebljivost i ekonomičnost
uzgajanja, (op)


UVOD


Tartufi su gljive malo poznate široj javnosti, a zbog njihovog neobičnog
načina života nisu nam baš dostupne. Tartufi su gljive gomoljače, koje žive u
zemlji u simbiozi sa određenim vrstama šumskog drveća i grmlja. Rastu u
vapnenim tlima. Iskorištavanje se vrši na poseban način, kod nas za sada
samo u prirodnim nalazištima Istre. Tartufa ima i u unutrašnjosti naše zemlje,
ali se ne iskorištavaju. Interes, međutim, za njih iz dana u dan sve je
veći. a poznavanje nijih i njihova života, osim izuzetaka, veoma je oskudno
ili nikakvo.


Značajnije domaće literature o njima nema, a neki autori kao: Ugrenovič
(1948), Blagaić (1931), Lindtner (1935), Focht (1979), Božac (1982) i drugi samo
ih u svojim djelima spominju sa kraćim opisom ili bez njega. Nešto opširniji
prikaz o tartufima napisao je tog. R. Paškvan (1956).


Nepoznavanje ili slabo poznavanje tartufa kao i pomanjkanje domaće literature
(postoji veoma brojna talijanska i francuska) nije razlog da smo na
kraju događaja iz ove oblasti, razlog je nepoznavanje koristi od tartufa i pra-,
tećih djelatnosti kao što je uzgoj i dresura pasa. konzerviranje, industrijska
prerada, trgovina itd.


Treba napomenuti da se je od tartufa u susjednoj Italiji, a pogotovo u
Francuskoj, razvila veoma jaka industrija koja u toj djelatnosti ostvaruje
velike financijske efekte.


Mi u našoj zemlji vjerojatno imamo još neotkrivenih nalazišta tartufa
kao i odgovarajućih površina na kojima je moguća njihova proizvodnja, a za
to je potrebno malo smjelosti i odvažnosti, jer nam i sama priroda nudi t::
svoje plodove, koje treba samo iskoristiti.


Za pisanje ovog članka koristio sam se podacima iz strane i domaće literature,
a dobrim dijelom iz vlastitog višegodišnjeg iskustva u traženju, is


* Josip Hrka, di.pl. ing. šum. Poreč, Rovinjska 5


ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 42     <-- 42 -->        PDF

koristavanju, trgovini i istraživanju nalazišta, te uzgoju sadnica za proizvodnju
tartufa.


Od vrsta tartufa opisane su saimo one, koje su kod nas do sada pronađene
ili su od praktične važnosti, odnosno od veće komercijalne vrijednosti.


HISTORIJAT


Tartufi su poznati još u Starom vijeku. Poznavali su ih Egipćani, Grci i
Rimljani. Tartufe su poznavali i starortimski i grčki filozofi, pisci i vladari,
među ostalim Dioskorid, Ciceron, Plinije, Plutark i dr. Ciceron ih naziva
sinovima zemlje, a Plinije kao čudo prirode.


SI. 1. a) Mikorizirani završetak korjena (jako povećan) — b) Nemikorizirani
dio korjena — c) Mikorizirani dio korjena — d) Dio korjena s
hifama gljive i sporama u klijanju — e) Spore u mješinici (ascusu).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 43     <-- 43 -->        PDF

U srednjem vijeku o tartufima se znalo već daleko više. Proučavala se
biologija i ekologija tartufa, otkrivene su spore (A. Micheli 1729), biološke osobine,
simbioza itd. (Ray, Taurnefort, Buffon, Vita dini, Tulasne, Geoffray i dr.)-


Traženje i iskorištavanje tartufa počelo je organiziranije u Srednjoj
i Južnoj Francuskoj (Perigord, Vauclause) kao i u Sjevernoj Italiji (Piemonte).
Tada su učinijeni i prvi koraci na podizanju tartufišta u obliku plantaža
(1835), doduše na primitivan način, a kojli je u posljednje četiri decenije prerastao
u tzv. umjetni način proizvodnje tartufa.


BOTANIČKE KARAKTERISTIKE I BIOLOGIJA
TARTUFA


Ime »tartuf« je naziv za plodno tijelo nekih podzemnih gljiva iz razreda
Ascomycetes koje žive u simbiozi sa određenim vrstama šumskog drveća i grmlja,
te drugog bilja, kao što su: grahovica (Onobrychis viciaefolia), smilje (Helichrysum
italicum), bušin Cistus sp) i sunčanice (Helianthemum sp.).


Tartufi spadaju u kategoriju gljiva koje žive u simbiozi sa višim biljkama.


Vegetativni oblik tartufa je micelij. To je splet finih niti koje se zovu
hife. Hife međusobno komuniciraju kroz mnogobrojne veze (anastamoza). Hife
micelija su septirane, a pregrade s centralnim otvorom radi međusobne izmjene
stanične plazme u pojedinim njihovim sitanicama. Hife u utjecajnoj zoni
zemlje se rašire i postaiju produženi nastavak korjana biljke simbionta. U povoljnim
uvjetima hife grupiranjem formiraju male čvorove ili začetke (fr.
(»primordium«) tartufa koji se kroz izvjesno vrijeme (nekoliko tjedana) razviju
u plodno tijelo — »karpofor«.


Plodno tijelo tartufa je više manje okruglog ili nepravilnog oblika, različite
veličine (od lješmjaka do veličine nogometne lopte), obložena pokožicom
(»peridium«) koja može biti glatka ili bradavičasta. Meso je (»polpa«) protkano
mlazovima staničja koje ograničava zone mješinica (askusa) koji sadržavaju
jednu ili više spora (1 do 6).


Iz zrelog plodnog tijela tartufa oslobađaju se prilikom gnjiljenja ili na
drugi način (pomoću glista, puževa, miševa, kukaca, čovjeka ili vode) askusi
sa sporama, a zatim i same spore. Spore su mikroskopski male, ijedan do nekoliko
mikrometara (M-m), eliptične ili okrugle, što ovisi o vrsti tartufa. Površinska
membrana im je svjetlije ili tamnije smeđa što opet ovisi o stanja
zrelosti spore. Membrana je obložena dlačicama ili žaokama koje im služe za
lakše priljubljivanjo na korjen biljke.


Spore su regenerativni organ i služe za razmnožavanje. Mogu nakon zriobe
odmah klijati, a u nepovoljnim uvjetima mogu na klijanje i čekati. U povoljnim
uvjetima spora klije u jednu ili više hifa. No, daljnji tok razvoja tartufa
nije moguć bez zajedničkog života sa višom biljkom (simbioza).


Zajednički život tartufa sa višom biljkom gdje se vrši obostrana izmjena
hranjivih tvari zove se »mikoriza« (grč. myco — gljiva, rhiza — korijen). Tartuf
živi u simbiozi na završnicama finih žilica korjena biljke. Ti završeoi korjena
poprimaju sasvim novi oblik i sastav. Oni nisu više ni drvo ni gljiva, već
sasvim nova tvorevina mješovitog sastava (Fassi).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Do mikorize kod tartufa dolazi kad hife micelija obavi ju korjen i prodru
među stanice površinskog dijela korjena, kod čega završetak korjena odeblja
poput buzdovana (vidi sliku). Takva mikoriza zove se ekfotrofna. Za razliku
od ove postoji mikoriza gdje hife gljive prodru direktno u stanice korjena
biljke (Orchideae). To je endotrofna mikoriza.


Mikoriza ima u simbiozi dvostruku ulogu: Uloga izmjene hranjivih tvari
je već spomenuta, a druga je da u toku godine osigura trajnost, te u periodi
vegetativnog mirovanja micelij se povlači u nivo mikorize odakle se u proljeće
ili nakon mirovanja opet aktivira da bi naselio nove dijelove korjena i
partije zemlje.


Fruktifikacija je moguća kada su za micelij ispunjeni svi uvjeti, tij. da
je tlo odgovarajućeg sastava, da ima vlage u određeno vrijeme, da ima dovoljno
sunčane topline i konačno da je biljka simbiont u dobrom zdravstvenom
stanju. Ako jedan od uslova nedostaje, izostat će fruktifikacija iako će micelij
tartufa i dalje nastaviti vegetirati.


Micelij tartufa u nepovoljnim prilikama može živjeti više mjeseci, pa i
godina kao što i period od začetka ploda pa do potpune zrelosti može trajati
veoma dugo, od nekoliko tjedana pa do nekoliko .mjeseci-


Tartufi dozrijevaju u više etapa, dakle imaju više generacija, a dozrijevanje
im se poklapa nekako sa punim mjesecom (višegodišnja opažanja).


Tartuf je zrio onog momenta kad »izbaci« svoj karakterističan miris.
Miris tartufa je njegova i najvažnija odlika i kod pripreme hrane, a još više
radi održavanja vrste. Budući da živi u zemlji, razmnožavanje tartufa bez
mirisa, osim putem vode. bilo bi ograničeno ili nemoguće.


VAŽNIJE VRSTE TARTUFA U JUGOSLAVIJI


Vrste tartufa do sada kod nas pronađene kao i neke koje nisu pronađene
ali su interesantne za spomenuti:


I. Tuber
Vrste iz ovog roda dijele se na bijele i na crne tartufe. Razlika između
jednih i drugih je u boji i površini pokožice, zatim u boji mesa i obliku
spora.


Od bijelih tartufa ovamo spadaju:


1. Tuber magnatum Pico
Veličine je različite, od veličine oraha, pa do veličine manje dinje (do
2 kg). Oblika je okruglastog ili nepravilnog. Boja pokožice ije žućkasto bjelkasta,
žućkasto-zelenkasta ili svjetlo´sivo-zelenkasta. Boja mesa (polpa) varira
od bijele na svjetlo smeđu, ružičastu, smeđu i zagasito živo crvenu. Askusi su
sa 1—4 okruglaste spore. Površina pokožice je glatka. Ima jak ugodan i aromatičan
miris, zbog čega je i najviše cijenjen. U našim prilikama dozrijeva već
u toku kolovoza, pa sve do konca prosinca, a i u početku siječnja. Uspijevaju
isključivo na vapnenim, glinenoilovastim, glinenoiiovaisito pjeskovitim i laporastim
vlažnim terenima na podlozi tercijara, kao i u aluvijalnim nanosima naših
rijeka i potoka koji imaju alkaličnu reakciju (pH iznad 7). Rastu od 0 do
500 m nadmorske visine. Rastu u simbiozi sa bijelim i crnim topolama, trepetljikom,
vrbama, hrastovima, lijeskama i lipom.


526
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Kod nas ih ima u dolini Raše, u slivu Boljunčice, Foj´be, Mirne, Motovunskoj
šumi, slivu Dragonje, praktički na cijelom području Bijele Istre. U unutrašnjosti
Hrvatske pronađeni su u srednjoj Posavini (Kutina, Lipovljani, Sisak,
Dubica), a Foch t spominje da ih ima i u okolici Zagreba.


SI. 2. Nekoliko primjeraka tartufa vrste Tuberum magnatum Pico \i
Motovunske šume.


2. Tuber Borchii Wittad.
Spada u bijele tartufe. Pokožicu ima glatku bjelkaste do svjetlo smeđe
boje, veličine lješnjaka ili nešto veći. Meso je tvrdo priraslo s bijelim ili crvenkastim
žilicama. U asikusu su 1—4 spore. Miriši na češnjak. Raste u laganim
pjeskovitiim tlima u simbiozi sa hrastom, bukvom, borom, arišem kao i sa
travnatim biljkama kao što su: grahorica (Onobrychis viciaejolia) i smilje
(Helichrysum italicum) do 1600 metara nadmorske visine. Dozrijeva u veljači
i ožujku, ali zbog neugodnog mirisa ima malu cijenu.


U bijele tartufe spadaju još: T. maculatum, T. rufum Pica, T. excavatum,


T. ferrugineum i mnogi drugi, koji kao i ovi nisu cijenjeni, jer imaju često
teško probavljivo meso i slab ukus.
U crne tartufe spadaju:


1. Tuber melanosporum Berk.
Veličine je lješnjaka do kokošjeg jajeta, ali može doseći težinu i do 1/2 kg
i više. Okruglog je, bubrežastog i nepravilnog oblika. Boja poikožice je smeđe
crna sa poligonalnim bradavicama veličine 3—4 mm. Na prerezu je crnoružičast
ili crnoljubičast sa bijelim venama. U askusima se nalazi 4—6 eliptičnih
askospora- Aromatičnog je mirisa i finog okusa.


Raste na vapnenim dubljim i suhim terenima na podlozi Trias, Jura, Kreda
od 4—1000 m/nm. u dubini 5—30 cm sa hrastom, grabom, lijeskom i dr.
dozrijeva od kolovoza pa dokonča ožujka iduće godine.


527
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Zove se još tartuf Norcia u Italiji, a sličan mu je tartuf iz Perigoirda, Vauclause
i Carfentras u Francuskoj gdje ,ga zovu Truffe du Perigord.
Uzgaja se na plantažama u Francuskoj i Italiji. Ima ga u Španlji. Švicarskoj,
Sjev. Africi i drugdje.
Kod nas ga ima u Istri u malim količinama.


2. Tuber brumale Vitt.
Veličina mu varira od veličine lješnjaka do kokošjeg jajeta, a i veći. Zove


se još i crni zimski tartuf. Oblika je kao i prethodni. Boja pokožice je crna


sa stožastim bradavicama. Na presjeku je sivo smeđe boje sa bijelim venama.


Askus ima 3—6 eliptičnih spora.


Raste u laganim pjeskovitim i vapnenim tlima. Dozrijeva od listopada pa
do konca ožujka.


Raste u simbiozi s hrastom, grabom, bukvom i lijeskom. Nalazi se plitko
u zemlji, često ispod samog lišća. Cijena mu je 1/2 od cijene prethodnog tartufa.


Ima ga u Francuskoj, Italiji, Češkoj, Španiji, i kod nas. U Istri ga ima
na više manjih lokaliteta sa prethodnim tartufima, a u unutrašnjosti Hrvatske
na Kalniku (Blag a ić), u Slavoniji kod Dol. Miholjca, Petrijevaca, kod
Velike Gorice (vlastito otkriće), u srednjoj Posavini, u Dalmaciji, te u Srbiji
(L i n d t ner).


3. Tuber aestivum Vitt.
Zove se još ljetni tartuf. Nepravilno okruglastog oblika. Pokožica je smeđe
crvenkaste boje sa širokm stožastim bradavicama 3—12 mm promjera, veličine
kokošjeg jajeta do naranđe. Na prerezu je boje lješnjaka isprepleteno s
brojnim bijelim venama. Askusi imaju 1—5 eliptičnih spora smeđe boje. Ima
aromatičan miris i spada u tartufe srednje kvalitete.


Raste na čisto vapnenim tlima na širem području Sj. Italije, u Francuskoj.
Ijmia ga i u drugim zemljama, posebno u Sjev- Africi, a vjerojatno i kod
nas.


Dozrijeva od svibnja do prosinca. Raste u simbiozi s hrastom, grabom,
bukvom, lijeskom i borom.
Od ostalih crnih tartufa, koji nisu cijenjeni spomenut ću slijedeće: T. mesentericum,
T. macrosporum Vitt. i T, aligosporum.


II. T e r f e z i a
1. Terfezia leonis Tulasne
Veličine je oraha do srednje jabuke. Sliči na krumpir po obliku i boji.
Raste u mediteranskom području u simbiozi s borom, cedrom, te biljkama iz
porodice Cistus i Helianthemum. Dozrijeva u ožujku i travnju.


Iako nije cijenjen za jelo, mnogo se troši u Sjev. Africi i Sred. Istoku.


III. B a 1 s a m i a
1. Balsamia vulgaris Vitt.
Oblika je nepravilno okruglastog, crveno rđaste boje sa sitnim nepravilnim
piramidalnim bradavicama. Na presjeku je boje slonovače. Ima jak ne
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 47     <-- 47 -->        PDF

prijatan miris. Raste zimi i u proljeće s hrastom, vrbom, topolom, bukvom,
lijeskom i kestenom. Nije jestiv. Ako se jede prouzrokuje gađenje, povraćanje
i proljev. Smatra se otrovnim, ali ne i smrtonosnim.


Choir omyces


1. Choiromyces meandrijormis Vitt.
Veličine je jabuke i veći. oblika nepravilno okruglastog, glatke pokožice,
a boje lješnjaka s bijelim raspukllnaima. Na presjeku je svijetlo ružičaste boje
sa širokim nepravilnim bjelkastim do svjetlo sivim venama. Ima penetrantan
miris. Dozrijeva tokom ljeta, jeseni i zime. Jestiv je samo kuhan i pečen.
Svjež prouzrokuje teže probavne smetnje.


EKOLOGIJA STANIŠTA


Tartufi su kao i većina gljiva veoma izbirljivi i ovisni o mnogo raznoraznih
faktora. Samo kad su svi faktori, o kojima im ovisi život, prisutni, oni
će živjeti i razmnožavati se. u suprotnom im nema života.


SI. 3. Primjerak tartufa Tuber magnatum Pieo iz Motovunske šume težak
800 grama.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Tartufi uspijevaju u umjerenoj srednjeevropskoj ali i u mediteranskoj
klimi između 40° i 50° sjeverne geografske širine. U tom veoma širokom
životnom prostoru ipak je najvažnija mikroklima krajolika pokraj ostalih optimalnih
faktora-


Za dobar urod tartufa presudna je dakle temperatura i količina´ vlage
u zemljištu u periodu početka vegetacije (travanj, svibanj) kada tartufi počnu
s formiranjem i razvojem plodnog tijela. Povremena kiša povoljno djeluje
na rast tartufa u toku duljeg sušnog perioda.


Nadalje važan faktor za život i rast tartufa je geološka podloga, te kemijski
sastav i struktura tla.
Za primjer zahtjeva za tlo spomenut ću dvije najvažnije vrste tartufa:


Bijeli tartuf (Tuber magnatum) uspijeva kako je već naprijed rečeno, na
podlozi Tercijara u vapnenim, svježim i dubljim glineno-ilovasto-pjeskovitim
tlima, posebno na laporastim (fliš) tlima kao i u aluvijalnim nanosima rijeka
i potoka spomenutog sastava tla. Isto vrijedi i za ostale bijele tartufe.


Crni tartuf (Tuber melansporum), kao i ostali crni tartufi ima slične zahtjeve
na tlo kao i bijeli tartuf s tom razlikom što crni tartufi uspijevaju
na tlima s više vapna, koja su nastala trošenjem stijena iz formacija Trias,
Jura, Kreda, ali koja su propusna i s izvjesnim postotkom glineno-ilovstih
česticama koje zadržavaju više vlage. Oni uspijevaju i na šljunkovito-vapnenim
tlima, kao i u vapnenim rendzinama. Postotak vapna u tlu kreće se o-
bično između 10—40%, silicija 50—60% i humusa 1.5—3,OÜ"/o. Reakcija tla
(pH) veća je od 8.


Za bijele tartufe pastatak vapna je nešto niži 18—36%. a humusa 7—8%.
Reakcija tla (pH) 8.


Ekspozicija tla je više važna za crne tartufe nego za bijele. Crni tartufi
imaju veći zahtjev na toplinu, pa im stoga najbolje odgovara južna ekspozacija,
a na ravnom terenu i crnim i bijelim tartufima odgovara poredaj stabala
u smjeru sjever-jug, ako su stabla u redovima.


Koliko je za živoit tartufa važna klima, sastav, struktura i položaj tla,
toliko je važno i bilje s kojima se nalazi u životnoj zajednici.


Vrste drveća i grmlja s kojima tartufi rastu u simbiozi su već spomenute
kod opisa vrsta tartufa, pa se neće ponavljati. Ipak treba reći da svako
stablo i svaki grm od spomenutih vrsta nije uvijek simbiomt tartufa.


Koliko su gljive odnosno tartufi izbirljivi u koječem, toliko je i pojedino
stablo ili grm izbirljivo na svoj način i nije sklono da stupi u zajednički život
sa tartufima. Cesti je slučaj da je takvo stablo već u simbiozi s nekom drugom
za tartufe suparničkom gljivom. Zato u nekoj šumi u kojoj ima tartufa,
nema svako stablo na korjenu tartufe.


Sve je ovo potrebno dobro poznavati, jer bez dobrog poznavanja ekologije
staništa i biologije tartufa ne može biti uspjeha ni sreće sa tartufima-


BERBA TARTUFA U PRIRODNIM NALAZIŠTIMA


Berba tartufa iziskuje poznavanje najosnovnijih značajki nalazišta ili terena
gdje tartufa ima, a to su razni indikatori koji označavaju prisutnost tartufa.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Prvo treba znati da li je zamišljeno zemljište vapneno ili kiselo.
Ne treba tartufe tražiti tamo gdje su prisutne acidofilne vrste bilja kao što
su: pitomi kesten (Castanea vesca), vrišt (Calluma vulgaris), tmasta žutilovka
(Genista germanica), velika žutilovka (Genista tinctoria), bujad (Pteridium
aquilium), naprstak (Digitalis purpurea) i druge.
Od drveća i grmlja koje raste na vapnanim tlima dobar indikator terena
na kojima uspijevaju i tartufi su ove vrste: klokočika (Staphylea pinnata),
glog (Crataegus oxiachanta), dren (Cornus mas), rašeljka (Prunus mahaleb),
zelenika (Phillyrea sp.), ruj (Cotinus coggygria), crni grab (Ostrya carpinifolia),
pucalina (Colutea arborescens), crni jasen (Fraxinus ornus), krkavina (Rhamnus
cathartica), mukinija (Sorbus aria), obična borovica (Juniperus communis),
šmrika (J. oxycedrus) i dr.


Od prizemnih i travnatih biljka, koje mogu biti indikator nalazišta tartufa,
su: runjika (Hieraciurn pilosella), vlasulja (Fectusa ovina), turica (Alyssum
calycinum), gušarka (Arabis hirsuta), lazarkiinja (Asperula cynanchica), režuha
(Cardamine minor), rožac (Cerastium brachypetalum), bročiika (Galium
jordani), žednjak (Sedum rejlexum), djetelina (Trifolium repens), lucerna (Medicago
lupolina), a od gljiva: smrča´k (Morchella esculenta), žiiasta tavica (Disciotis
venosa), miška (Tricholoma terreum), ludara (Boletus satanas), bijela žurdana
(Amanita ovoidea).


Dobar indikator mjesta gdje se nalazi tartuf je i tartufina muha (Helomysa
tartufifera), raspucavanje zemlije iznad tartufa poslije kiše i napokon pomanjkanje
travnatog d nislkog raslinja ispod stabala s kojima dolaze tartufi.
Ovo posljednje vrijedi samo za crne tartufe, dok to nije slučaj i za bijele tartufe
za koje nema nikakvih vanjskih znakova. Za njih preoistaije indikator samo
miris koji tartufi imaju (dobiju) kad potpuno sazriju.


Ovo su samo indikatori terena odnosno lokaliteta gdje tartufa ima, a za
određivanje daljnjeg mjesta ležišta tartufa u zemlji čovjek je sam bespomoćan.
Treba, dakle, pomoćnika, a kao najbolji pomoćnik je u svakom slučaju
dobro dresirani pas, a može biti i domaća svinja. Dobar pas pronađe svaki
zreli tartuf na udaljenosti i do 50 metara, pa i više. Pas, kad nanjuši tartuf,
grebe iznad njega zemliju i na taj način pokaže gdje se tartuf nalazi. Za učinjenu
uslugu on dobije nagradu, koja se sastoji od komadića kruha, kobasice
ili sira. Nakon dobivene nagrade pas nastavlja svoj posao. Ako u neposrednjoj
blizini ima više tartufa, dobar pas ni ne čeka za svaki tartuf nagradu, već žuri
na traženje i drugih tartufa.


Od vrste pasa za traženje tartufa najbolji su prepeličari, šunjkavci, ptičari,
pudli. ovčari kao i mješanci koji imaju dobar njuh.


Svinja iako ima dobar njuh nije prikladna za taj posao, jer razrova mnogo
zemlje kod čega uništi mnogo micelija, katkad uz zrelog tartufa iskopa i nezrelog,
a katkada ga i pojede.


Kod iskapanja tartufa iz zemlje treba paziti da se iskopa što manja rupa
i da se rupa odmah nakon iskopanog tartufa zatrpa iskopanom zemljom. Na
taj se način najmanje uništi micelija gljive i sitne žilice na korjenu biljke
gdje se nalazi mikoriza.


Nikakvo kopanje tartufa nasumce sa motikom ili krampon ne dolazi u
obzir. Takvo kopanje je samo način za uništavanje tartufa, i ništa više.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Kod nas za sada postoji samo sakupljanje tartufa u prirodnim nalazištima
Istre. U 1983. godini bilo je registrirano cea 400 tragača »tartufara«. Broj tartufara
se iz godine u godinu povećava i količina sakupljenih tartufa iz godine
u godinu varira. U 1983. godini na primjer sakupljeno je oko 2500 kg
tartufa uglavnom bijelih.


Vrijednost ovih tartufa iznosi 50,000.000,00 deviznih dinara. Od ove količine
95%> je izvezeno u Italiju. Tartufe otkupljuje od okolnog stanovništva
Šumarija Buzet. Najviše tartufa u posljednjih 25 godina sakupljeno je u Istri
1959. godine i to pretežni dio u Motovunskoj šumi. Tada je otkupljeno 6000
kg bijelih sa manjim postotkom crnih tartufa u ondašnoj vrijednosti od
18,000.000 Lit., dok je iste godine vrijednost etata drvne mase (uglavnom hrasta
i jasena) od 5000 m:l iznosila 22,000.000 starih dinara-


Da je sakupljanje tartufa i atraktivno i ekonomski interesantno, kako za
zajednicu tako i za pojedince, vidi se iz navedena dva primjera, pa je svaki
komentar suvišan.


No, ne treba se zadržavati samo u Istri. Napomenuto je da tartufa ima i
drugdje u našoj zemlji, možda i više nego u Istri. Treba samo nastaviti daljnjim
istraživanjem i rezultati neće izostati.


OSNIVANJE TARTUFIŠTA


Uzgoj tartufa nije najbolji izraz, kaže I. Rebiere , jer se ne uzgajaju
tartufa nego biljke s kojima tartufi žive u zajednici.
Tartufe je moguće proizvoditi odnosno uzgajati sadnice sa mikorizom tartufa
i podizati bilo plantaže, bilo drugi oblik nasada za njihovu proizvodnju.


Postoji više načina osnivanja tartufišta. Jedan od njih je sadnja hrastovog
žira sabranog od hrastovih stabala koja već imaju na korjenju tartufe
kao i sadnja reznica topola i vrba proizvedenih od tartufofilnih stabala ili grmova.


Postupak je da se žir ili rožnice sade sa otpacima zrelih tartufa, ili da se
zreli tartufi drobe i razmute u vodi da bi se oslobodile spore; žir i reznice se
namaču u taj rastvor i direktno sade na način koji se primjenjuje kod običnog
pošumljavanja. Kod sadnje žira potrebno je proklijalom žiru polomiti klice
s namjerom da se iz žira razviju stabla sa što više površinskog korjenja
bez žile srčamice.


Za 1 kg žira potrebno je 0.10 kg tartufa.
Ova metoda danas je samo nužda, jer uspjeh kod takve sadnje može biti
polovičan ili i slabiji i to zato jer nije sigurno da li će doći do simbioze obzirom
da u tlu ima i drugih suparničkih gljiva koje onemogućavaju stvaranje
mikorize.
Bolja i sigurnija metoda je podizanje tartufišta u obliku plantaže ili drvoreda.
Prije podizanja tartufišta potrebno je utvrditi da li odabrano zemljište ima
optimalne sve ekološke faktore koji su presudni za uspjeh. Kao prvo, da je
zemljište vapneno (pH 7 i više) propusno i odgovarajuće strukture, po mogućnosti
južne ili zapadne ekspozicije, uz kakav potok iil vodotok i da je izvršen
odgovarajući izbor sadnica.


532
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Najsigurniji i najbolji način podizanja plantaža za proizvodnju tartufa je
sadnja već mikoriziranih sadnica sa tartufima. Mikorizirane sadnice se drže
1—2 godine u zemljanim loncima ili plastičnim vrećicama, ili ako se nabave
već gotove mikorizirane, sade se u rano proljeće na pripremljeno zemljište.
Prije sadnje provjerava se da li je na sadnicama prisutna miikoriza-


Sa dobro mikoriziranim sadnicama i dobro odabranim zemljištem postiže
se dobar uspjeh. Rizik je vrlo mali ili ga uopće nema.


Zemljište, prije sadnje treba pripremiti. Izvršiti duboko oranje, očistiti od
korova i korjenja, istrasirati redove i pristupiti sadnji. Na sadnicama žile srčanice,
ako ih imaju, treba prikratiti. U rupe treba sadnice stavljati sa zemljom
iz lonca ili plastike kako se ne bi oštećivalo^ korjenje s mikorizom.


Najpovoljniji razmak sadnje je u redove 6 X 6 m, ista tako i razmak u
redovima. Razmak može biti i 5 X 5 što ovisi o vrsti sadnica. Poželjno je da
odraslo drveće ima dovoljno svjetla, a korjenje dovoljno prostora.


Nakon izvjesnog broja godina krošnje stabala se formiraju tako da stabla
razviju grane što više u horizontalnom smjeru.
Tartufi počnu roditi nakon 5—7 godina, a i prije, što ovisi o razvoj« i
vrsti sadnica.
Nakon sadnje plantaža se održava sve do početka uroda tartufa. Teren se
čisti od korova i plitko se razrahljuje.
U sušnom periodu pogotovo u mjesecu svibnju poželjno je umjereno navlaživanje
zemljišta ukoliko postoji u blizini voda.


Među redove stabala u plantaži može se prve 3—4 godine saditi ili sijati
međukultura, kao na primjer zob, pšenica, lavanda i dr. koja može pokriti
troškove osnivanja tartufišta. Treba napomenuti još i to da se je u istraživanjima
mikorize na sadnicama utvrdilo da mikorizirane sadnice imaju bolji
rast.


Na plantažama u Italiji i Francuskoj dobiva se nakon 10-te godine osnivanja
tartufišta sa 400 sadnica po 1 hektaru ctko 100 kg tartufa. Za bijele tartufe
(T. magnatom) nema podataka-


NEPRIJATELJI, PARAZITI I ŠTETNICI TARTUFA


Tartufi kao i svako živo biće imaju svoje neprijatelje i štetočine. Prvi
među njima je čovjek.
Sječom stabala i opsjekanjem grana čovjek često i nesvjesno čini štetu
tartufima.
Cesto iz zavisti sječe stablo ako mu netko drugi na njegovom posjedu
bere tartufe.


Osim čovjeka tu su i druge štetočine tartufa. Među ostale spadaju miševi.
Tartufe jedu u zemlji i na površini. Tu su i mnogi drugi iz životinjskog svijeta:
lisica, vuk, jelen, medvjed, koza, jazavac, kuna zlatica, vjeverica, puh,
zec, zatim puževi od kojih je najproždrljivijii crveni balavac. On je ujedno i
indikator prisustva tartufa.


Treba spomenuti i neke insekte. kao što su: Anisotoma cinnemomea, tvrdokrilac
smeđe crvene boje, dug 3—4 mm. Odlaže jaja u tartufu kojega ličin


533
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 52     <-- 52 -->        PDF

ke svega izbuše. Zatim Helomyza sp. dvokrilci dugi oko 1 cm, sa dugim krilima,
crveno brončaste boje metalna sjaja. Kao i prethodni odlažu jaja u tartufe.
I ijedni i drugi su istovremeno i štetnici i dobri indikatori tartufa.


Indirektni štetnici tartufa na biljkama sii.mbiotima su: hrastov li.tijaš (Thaumetopoea
processionea), gubar (Lymantria dispar), hrastov savijač (Tortrix
viridiana), i dr., a od gljiva pepelnica (Oidium quercinum).


KONZERVIRANJE TARTUFA


Tartufi se mogu dulje vrijeme čuvati svježi u hladnoj tekućoj vodi (jednu
ili više sedmica). Zatim očišćeni od zemlje na temperaturi od 0 do +2° C


Tartufi se dalje mogu konzervirati za dulje vrijeme na razne načine: u
suhom pijesku, u rastopljenom maslacu, u vinu maršala, a najuobičajeni način
je konzerviranje u limenkama i staklenkama u destiliranoj slanoj vodi
i sterilizacijom kod 115 — 116° C. Najnoviji način konzerviranja za domaću
upotrebu je duboko zamrzavanje tartufa.


TARTUFI U KULINARSTVU


Tartufi se mogu jesti svježi, kuhani, a najčešće lagano dinstani sa tjesteninom,
jajima, rižotom, piletinom, svježe ribani kao salata i na mnogo drugih
načina. Koriste se kao prilog jelu (2 dag po osobi), nikako kao glavno jelo.


PRINOS TARTUFA U PLANTAZNOJ PROIZVODNJI


Prinos jednog tartufnog hrasta može na dva kvadratna metra biti i 0,20
kg godišnje, može biti i više od 1 kg. Ne treba pretjerivati s ocjenom prinosa,
ali realno se može očekivati prinos 0,25 kg po stablu godišnje ili na plantaži sa
400 stabala 100 kg. Ne treba se zavaravati, takav prinos može se očekivati nakon
10 godina osnivanja plantaže, i on se iz godine u godinu povećava u optimalnim
uvijetima rasta. Stablo hrasta ima trajnost proizvodnjeg 50 i vise
godina.


Desi se da neka tartufna stabla neće dati tartufe. Neki od takvih neuspjeha
mogu se objasniti iako i pored toga može biti problema. Naime, sva staništa
nisu jednako sposobna za proizvodnju.


Sva zemljišta nemaju iste mogućnosti kao i sve godišnje dobe nisu uvijek
povoljne.


Unatoč nekih neizvjesnosti treba saditi i uzeti na sebe izvjesnu mjeru
rizika.


EKONOMSKA VAŽNOST


Svake godine na području Istre sakupi se u prirodnim nalazištima cea
2000—3000 kg uglavnom bijelih tartufa. Sve sakupljene količine nisu registrirane,
jer dio tartufa izmiče kontroli i ide mimo otkupne stanice Šumarije


534
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Buzet. Ali ostanimo za 1983. god. kod cifre od 2500 kg. Srednja cijena u 1983.
godini bila je 25.000,00 za 1 kg ili vrijednost tartufa 62,500.000,00 din.
Navest ću još samo primjer koliko se prosječno godišnje proizvodi tartufa
na razne načine u Italiji i Francuskoj.
Italija godišnje proizvodi cea 100.000 kg biijelih i crnih tartufa. Pretežni
dio izvoza u evropske zemlje i u SAD.


Francuska prosječno godišnje proizvodi 1500 tona crnih tartufa, kojima
je 1980. god. bila cijena 1000 franaka za 1 kg, i kod čega je tada ostvarila prihod
od 1 „500,000.000 franaka.


Francuska, oisim vlastite proizvodnje, uvozi tartufe iz Italije i Španije,
i to: cea 20 toma godišnje svježih i cea 50—60 tona konzerviranih. Isto tako
tartufe i izvozi, i to: cea 20 tona konzervi ranih i 5—10 tona svježih. Za potrebe
Francuske Konferderaciije proizvođača konzervi godišnje se troši oko 125
tona konzervi i 215 tona svježih tartufa (za konzerve tartufa sa mesom, jetrene
paštete, za kobasičare, gostionice, veliko i maloprodaju, te za izvoz — podaci
iz knjige I. Rebiere: La truffe du Perigord iz 1981. g.).


ZAKLJUČAK


Pretpostavka je da u raznim dijelovima naše zemlje ima mnogo, kako
šumskih tako i poljoprivrednih površina, koje su napuštene, zapuštene i neiskorištene,
bilo da su to duboke ravničarske površine, bilo da su kamenjari
na kojima još šumska vegetacija raste; da su mnoge i mnoge prikladne za
pošumljavanje i proizvodniju tartufa i da bi ih trebalo iskoristiti za tu vrst
kulture.


S druge strane mnoge šume, a možda i drvoredi, te pojedinačna stabla po
raznim pašnjacima nosioci su tartufa, koji propadaju i od kojih nemamo nikakve
koristi, pa bi trebalo izvršiti šira organiziranija istraživanja u određenm
šumskim predjelima radi eksploatacije i popravka nacionalnog dohotka,
jer tartufi su uglavnom izvozni proizvod koji nosi više od bilo kojeg prpizvoda.


LITERATURA


Anić, M.: Dendrologija


C a v a r a, F.: Fungi e tartufi (1934)


D e 1 m a s, I.: La truffe: ison ecodogie, »Agriculture«, 1973, str. 82—7fi


Fass.´, B.: Les mycorhizes en production truffi ere, er Comgres international de


la trufficulture ä Saullac (Lot) 1971.


K i š pa t i ć. J.: Fitopatološki praktikum (1950)


M a n n o z z i-T ox i in i : Manuale di tairtuflicoltura (1970)


Paškvan , R.: O uzgoju tartufa općenito sa osvrtom na uzgoj bijelog tartufa u


Istri, »Agronomski glasnik« 1 (str. 23—31) 1956.


Re b i eri, I.: La truffe du Periigord, 1981.


Ugrenović , A.: Upotreba drveta i sporednih produkata šume (1948)


535
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Broadly on the Subject of Truffles, Their Natural Environment
and Their Cultivation in Artificial Conditions


Summary


This paper explains the botanical characteristics and biology of the truffle, a
list of more significant species, ecology of habitat, harvest in their natural environment
and in artificial cultivation, thear use and economic approach to growing.


PRENIJETO


VIŠE BRIGE — MANJE POŽARA


»DELEGATSKI VJESNIK«, br. 23. od 22. XI 1984. god. pod naslovom »Viš e
brig e — manj e požara « objavio je zaključke analize Odbora Vijeća općina
SRH za društveno-politička pitanja i komunalni sistem i Republiičkog sekretarijata
za unutrašnje poslove, Republičkog štaba civilne zaštite o »Informaciji o zaštiti
šuma od požara ina priobalnom i otočkom području od 15. lipnja do 15. rujna 1984«.
od kojih prenosimo slijedećih nekoliko odlomaka.


»Ovog ljeta na priotoalnom i otočkom području registrirana su 354 požara na
šumskim površinama i otvorenom prostoru (142 bez materijalne štete) kojima su pogođena
4282 hektara pretežno šuma (20 posto prošlogodišnje površine), a ukupna materijalna
šteta iznosi 52 milijuna 130 tisuća dinara (16 posto prošlogodišnje štete)


Zrakoplovni savez Hrvatske uključen je — prema programu — u jedinstven sistem
protupožarne zaštite na priobalnom i otočkom području od 15. lipnja do 15.
rujna ove godine, što je dalo vrlo dobre rezukate (2800 sati leta), kako u otkrivanju
i dojavi (323) tako i u gašenju požara. Oni su u 154 sata i 1622 naleta 8100 tona
vode.


Za ilustraciju spremnosti vatrogasnih jedinica evo nekoliko podataka. U 486
mjesnih zajednica Zajednice općina Split uz 81 dobrovoljno vatrogasno društvo
(3486 članova) i 515 jedinica civilne zaštite (24.427 obveznika) formirano je za to
još 2915 grupa građana u koje je raspoređeno više od 77.400 ljudi. U toj zajednici
općina osnovana su 24 nova dobrovoljna vatrogasna društva, a u Zajednici općina
Rijeka 9 takvih društava i jedan vatrogasni savez općine. To je još uvijek daleko
manje od predviđenih potreba — 55 odnosno 35 novih dohrovoljnih vatrogasnih društava
u tim zajednicama općina.


Zaštiti od požara svoj doprinos dao je upozoravanjem na tzv. »indeks opasnosti
« i — Republički hidrometeorološki zavod. On bi, valja naglasiti, mogao još
više pomoći kad bi se uspostavile veze (preko. Ljubljane) s kompjuterskim centrom
u Beču. O svrsishodnosti prognoziranja govore i ovi podaci — od 354 požara 64,4
posto bili su u klasi vrlo velike opasnosti 25,21 posto u klasi velike opasnosti a 10,4
posto umjerene ili male opasnosti.


Valja naglasiti da radne organizacije koje gospodare šumama te vlasnici šuma
ne obavljaju šumsko-kulturne i zaštitne radove (njega, čišćenje, prorede i si.) odnosno
da su oni na nivou prošle godine. Sredstva za to osigurana društvenim dogovorom
nisu, naime, omogućila povećanje opsega radova, pa se za 1985. predlaže osiguranje
većih sredstava.


Podsjetimo, na kraju, i na uzroke požara: To su:
otpadanje dijelova kočnih uređaja na vlakovima (16,6 posto), spaljivanje poljoprivrednog
otpada (13,6 posto), odbačeni i neugašeni opušci (13 posto), udari groma
(7,3 posto), deponije i spaljivanje smeća (2,8 posto), dječja igra (2,2 posto), paljenje
roštilja i otvorena vatra za pripremanje hrane (1 posto), pastiri (1 posto),
ostali uzroci požara (5 posto). Za 31 posto požara još se intenzivno radi na otklanjajnu
uzroka.«


Nastavak na str. 567