DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 23     <-- 23 -->        PDF

šum. list CVIII (1984) 505


UDK 630* 443:582.6 (Quercus sp.)


CERATOCYSTIS (OPHIOSTOMA) GLJIVE NA HRASTOVIMA


Mr Milan GLAVAŠ*


SAŽETAK. U ovom radu dat je opći prikaz o gljivama iz roda
Ceratocystis Ellis et Halsted emend. Bakshi. Posebno je naglašena i
prikazana važnost tih gljiva za različite vrste hrastova u svijetu. S
obzirom na štetnost i patogena svojstva Ceratocystis (Ophiostoma)
vrsta za hrast iste su podijeljene u tri grupe, a za svaku vrstu navedene
su najvažnije karakteristike. Prva grupa obuhvaća traheomikozne
gljive koje uzrokuju venuće i sušenje hrastovih stabala, druga
uključuje vrste koje uzrokuju bolesti žira i mladih biljaka, dok trećoj
grupi pripadaju vrste koje uzrokuju plavilo hrastovog drveta. Na
taj način obuhvaćene su sve poznate Ceratocystis vrste na hrastovima
u svijetu, a ujedno su razvrstane po svojoj važnosti.


Skoro sve gljive iz prve grupe (traheomikoze) ujedno pripadaju
drugoj grupi (bolesti žira) te im se važnost povećava. Neke od njih
pripadaju i trećoj grupi i obratno.


U našoj zemlji bilo bi potrebno izvršiti sakupljanje i proučavanje
gljiva iz Ceratocystis roda na hrastu i drugim biljnim vrstama.


UVOD


Poznato je da na različitim vrstama hrastova u svijetu dolazi prilično
velik broj Ceraiocystis i srodnih gljiva koje su različitog ekonomskog značenja
(uzročnici venuća hrastovih stabala, oboljenja žira i mladih biljaka, te uzročnici
plavila drva). Da bi se znalo koje su to gljive ovdje se daje njihov popis
uz navođenje, za neke. najvažnijih podataka;.


OPĆENITO O CERATOCYSTIS GLJIVAMA


Askomicetni rod Ceratocysti s Ellis et Halsted emend. Bakshi (cerates
= rog, ticalo; cyst = vreća, kesa, torba) obuhvaća veći broj ekološki
vrlo interesantnih vrsta koje imaju određenu ekonomsku važnost u šumarstvu
i poljoprivredi. Većina vrsta nađena je na drvu. a manji broj na supstratu
koji nije drvo (HUNT. 1956). GRIFFIN (1968) navodi da nekoliko taksonomskih
grupa gljiva uzrokuje plavilo drva. a da većina od njih pripada rodu
Ceratocystis. Neke Ceratocystis vrste su patogene na poljoprivrednom bilju,
neke uzrokuju bolesti šumskog drveća, druge plavilo drva a samo mali broj
je bez ekonomske važnosti.


* Mi- Milan Glavaš. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Simunska c. 2:5.
505