DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 19     <-- 19 -->        PDF

REZULTATI I DISKUSIJA


U priloženoj tablici i grafikonu prikazani su rezultati zakorjenjivanja
reznica. Vidimo da je najranije sabiranje reznica, koje ije izvršeno 19. VI 1982.
bilo najuspješnije. Zakorijen´lo se 77 — 96%, odnosno 68 — 92% sabranih reznica.
Pokusi postavljeni 22. VII 1982. godine dali su slabije rezultate. Uspjeh
zakorijenjivanja ije bio 60 — 66%, odnosno 66 — 75´%. Pokusi postavljeni najkasnije,
tj. 27. VIII 1982. dali su najslabije rezultate. Uspjeh zakorijenjivanja
je bio samo 22 — 32%, odnosno 20 — 22%.


Prema brojčanim podacima navedenim u priloženoj tablici kao i grafikonu
vidi se djelovanje NOK i IMK na procese nastanka kalusa i adventivnog korijena.
U ovim istraživanjima je uočeno povoljnije djelovanje IMK (kod Syringa
vulgaris ´Andenken an Ludwig Späth´ 32 — 96%, a kod Syringa vulgaris
´Michel Buchner´ 20—92%) na razvitak adventivnog korijena u odnosu na
NOK (Syringa vulgaris ´Andenken an Ludwig Späth´ 22—77%, a kod Syringa
vulgaris ´Michel Buchner´ 22 — 68%). Povoljnije djelovanje IMK očituje se,
kako u većem postotku zakorijenjeriih reznica, tako i u formiranju bujnijeg
sistema adventivnog korijenja-


Na manjem broju reznica kontrole razvile su se male kalusmg tvorevine.
Iz ovako nastalih kalusa nije došlo do formiranja adventivnog korijenja.


Na postojanje razlika u uspjehu zakorijenjivanja reznica, u odnosu na stupanj
lingnifikacije jednogodišnjih izbojaka kod ove vrste, ukazali su i drugi
autori (BODDY 1962. BOJARCZUK 1979).


Poznato je. da zakorijenjivanje reznica ovisi dobrim dijelom i o egzogenirn
faktorima kao što su zračna vlaga, temperatura zraka i danja svjetlost. Polazeći
od toga. dobijeni su zadovoljavajući rezultati, s obzirom da reznice nisu
zakorijenjivanje u optimalnim usiovima. Uspjeh zakorijenjivanja reznica zavisi
i o enduogenim faktorima koji su predmet istraživanja kako kod voćnih tako
i kod šumskih vrsta drveća. Međutim, mora se imati na umu da je često vrlo
teško postaviti jasnu i oštru granicu između endogenih i egzogenih faktora.
Zato je bolje njihovo djelovanje shvatiti kao kompleks jedinstvenih uticaja
u okviru kojih se procesi razvitka kalusa i adventivnog korijenja odvijaju
(DORMLING. EHRENBERG, LINDGREN 1976).


ZAKLJUČAK


Istraživano je stimulativno djelovanje NOK i IMK na procese nastanka
kalusa i adventivnog korijenja kod jednogodišnjih reznica kultlvara običnog
jor^ovana: Syringa vulgaris ´Andenken an Ludving Späth´ i Syriga vulgaris
´Michel Buchner´. Pokazalo se da obje primjenjene supstance posjeduju stimulirajuće
djelovanje na regeneraciju jednogodišnjih izbojaka.


Dalje se pokazalo da d:i nastanka adventivnog korijenja može doći kod
reznica koje su sabirane u različitim vremenskim razdobljima tokom iste vegetacijske
sezone. Ono je. međutim, najuspjelije postavljanjem pokusa tokom
mjeseca lipnja u kojemu je postignut najveći procent tj. 68 — 96% zakorijenjenih
reznica.