DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 17     <-- 17 -->        PDF

vulgaris ´Michel Buchner´. Reznice su sabirane neposredno prije postavljanja
pokusa. Sabiranje reznica bilo je u tri vremenska intervala i to 19. VI, 22. VII
i 27. VIII 1982. godine.


Djelovanje NAA i IBA na razvitak adventivnog korijenja kod Syringa vulgaris
´Andenken an Ludwig Späth´ i Syringa vulgaris ´Michel Buchner´


Ime kultivara Datum uzimanja
reznica
Supstanca kojom
je reznica
tretirana
% zakoriLjenjenih
reznica
K +
19. VI 1982 NAA 77
IBA 96
Syringa vulgaris
´Andenken an Ludwig
Späth´
22. VII 1982
K
NAA
IBA
+60
(ill
K — 27. VIII 1982 NAA 22
IBA 32
K +
19. VI 1982 NAA 68
IBA 92
Syringa vulgaris
´Michel Buchner´ 22. VII 1982
K
NAA
IBA
66
75
K — 27. VIII 1982 NAA 22
IBA 20


Legenda: K = kontrola (—) = nije došlo do stvaranja kaltusa
NAA = naftalenootena kiselina (-´-) = prisustvo kalusa
IBA = limdolilmaslačna kiselina


Reznice su obrađivane na taj način da je tangencijalnim rezovima odstranjivanja
kora s bazalnog dijela. Ovim načinom otklonjena su mehanička
tkiva kore iz područja pericikla s onog dijela reznice na kojem se moglo očekivati
nastajanje korijenja. U svrhu smanjivanja transpiracije neposredno prije
svakog pokusa odstranjivan je jedan dio listova s donjeg dijela reznice. U
istu svrhu kod preostalih listova na reznici je smanjivana njihova površina
O´drezivanjem dijela lisne plojke.


Kao regulatori rasta na zakorjenjivanju reznica čiji je stimulirajući efekt
bio istraživan, korištena su dva praškasta preparata »Murphy« i »Seradix«.
Ovi preparati sadrže aktivne supstance:


1. naftalenoctenu kiselinu (NOK)
2. lindolilmaslačnu kiselinu (IMK)
U pokusima pored tretiranih reznica sintetskim tvarima rastenja postavljeni
su i pokusi, gdje nisu korišćeni stimulatori rasta. Kao supstrat u kojem
su reznice zakorjenjivane upotrebljen je grublji pijesak. Nakon odgovorajuće
obrade reznice su polagane u navlaženi supstrat, a zatim su stavljene u staklenik,
gdje su ostale kroz cijelo vrijeme trajanja pokusa. Orošavanje reznica
obavljano je prema potrebi zavisno o temperaturi zraka u stakleniku, koja
je varirala danju od 19° C od 34° C, a noću od 12° C do 21° C.