DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 16     <-- 16 -->        PDF

u nekim slučajevima ni ovim načinom ne postižu se rezultati što upućuje na
izuzetnu složenost ovih procesa. Postoji više mogućih pristupa njihovom rješavanju,
a jedan od njih je utvrđivanje korela´tivniih odnosa između anatomsko-
histoloških svoijstava vrste što se posebno odnosi na količinu i način rasporeda
mehaničkih tkiva u području pericikla i primarne kore i njene sposobnosti
da regenerira korijen (HARTMAN i KOESTER 1975).


Syringa vulgaris »Michel Büchner«: zakorjenjivanje reznica tretiranih
s NAA.


Obični jorgovan (Syringa vulgaris L.) je vrsta s jako razvijenim mehaničkim
tkivima u području pericikla (KOLEVSKA-PLETIKAPIC 1973) te ima
veoma slabe prirodne regeneracijske sposobnosti. Prema navodima BODDY
1962 i BOJARCZUK 1979 primjenom hormonskih preparata je moguće postići
u određenim uvjetima zadovoljavajuće zakorjenijivanje reznica.


Cilj istražiivanja prikazanih u ovome radu na primjeru nekih kultivara
običnog jorgovana — Syringa vulgaris ´Andenken an Ludwig Spät´ i Syringa
vulgaris ´Michel Buchner´ je ispitivanje stimulativnog djelovanja sintetskih
tvari rastenja na procese nastanka kalusa i adventivnog korijenja kod (jednogodišnjih
reznica. Također su izvršena zapažanja utjecaja stupnja lignifikacije
izbojaka nastalih u istoj vegetacijskoj zoni na sposobnost zakorijenjivanja reznica.


MATERIJAL I METODE


Reznice za ovaj rad uzete su sa dva matična primjerka kultivara običnog
jorgovana, koja se nalaze u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,
Sveučilišta u Zagrebu.


Kao materijal upotrijebljene su jednogodišnje reznice nadzemnih izbojaka
slijedećih kultivara: Syringa vulgaris ´Andenken an Ludwig SpHh i Syringa