DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 11     <-- 11 -->        PDF

REPUBLIČKA NAGRADA »NIKOLA TESLA« —
VISOKO PRIZNANJE prof, dr ZDENKU TOMAŠEGOVICU
ZA NJEGOV RAD NA PRIMJENI FOTOGRAMETRIJE I
FOTOINTERPRETACIJE U NAŠEM ŠUMARSTVU


Republička nagrada za znanstveni rad na području tehničkih i biotehničkih
znanosti i njihove primjene »Nikola Tesla« za 1984. god. dodijeljena je
dr Zdenku Tomašegoviću, dipl. ing. šumarstva i dipl. ing. geodezije, istaknutom
znanstveniku i pedagogu, redovnom sveučilišnom profesoru Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ta vrijedna nagrada dodijeljena mu je kao
društveno priznanje za dugogodišnji rad, osobito na području šumarske fotogrametrije
i fotointerpretacije.


Prof. dr Zdenko Tomašegović rodio se je 26. 4. 1917. god. u Zagrebu. U
rodnom gradu je završio osnovno školovanje i gimnaziju, god. 1939. je diplomirao
šumarstvo na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu, a 1953. god.
geodeziju na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao dvostruki inženjer,
šumarski i geodetski, postigao je 1954. god. stupanj doktorata šumarskih
znanosti na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s disertacijom
pod naslovom: »O pouzdanosti aerofototaksacije za neke dendrometrijske
potrebe šumskog gospodarstva«. Izabran je god. 1940. za asistenta na
Katedri za geodeziju Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, od god. 1947. honorarni
nastavnik iz Nacrtne geometrije, god. 1954. izabran je za docenta, 1959.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 12     <-- 12 -->        PDF

za izvanrednog, a 1962. za redovnog sveučilišnog profesora iz Šumarske fotogrametrije
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Znanstveno, stručno i pedagoško djelovanje prof, dr Z. Tomašegovića je
u prvo vrijeme bilo posvećeno geodeziji i iz toga razdoblja je i njegova studija
»Postoji li mogućnost direktnog određivanja koordinantnih razlika u poligonim
vlakovima« objavljena 1948. god., koja je pobudila veliki interes u domaćim
i inozemnim geodetskim krugovim i dala poticaj za nove konstrukcije
geodetskih instrumenata.


Međutim u kasnijem djelovanju prof, dr Z. Tomašegović posvećuje sve
svoje snage, i intelektualne i fizičke, radu na području fotogrametrije i fotointerpetacije,
osobito u šumarstvu, području koje je u svijetu, a naročito nakon
I svjetskog rata, doživjelo neslućen razvitak. On nastoji da se postojeća i nova
svjetska i domaća, te njegova vlastita znanstvena i stručna dostignuća na tom
području prošire među naše šumarske stručnjake, ali i pedologe, geografe, geologe
i druge stručnjake, s ciljem unapređenja društva i društvene proizvodnje.
U Katedri za geodeziju Šumarskog fakulteta u Zagrebu, mogli bi reći od apsolutne
nule, on osniva fotogrametrijski praktikum, razvija znanstveni i stručni
rad, te nastavu iz Šumarske fotogrametrije na zavidnog visini.


Počinje s izobrazbom kadrova, jer ljudi su ti koji vuku naprijed i to
preko organiziranja postdiplomskih seminara za primjenu fotogrametrije u
šumarstvu, u trajanju od dva do četiri tjedna, za šumarske inženjere iz prakse,
ali i za agronome, geologe i geografe, te za dva decenija od 1953. god.
održava preko tridesetak takovih seminara. Studentima šumarstva II stupnja
počinje predavati Šumarsku fotogrametriju kao preporučeni predmet 195.1.
god., od 1953. god. to je izborni predmet u IV. godini, od 1980. god. je obavezni
kolegij u III godini studija, u okviru poslijediplomskog studija nastava
iz fotogrametrije i fotointerpretacije odvija se naročito u znanstvenom području
uređivanja šuma. Studente i zainteresirane u praksi prof, dr Z. Tomašegović
je opskrbio odgovarajućim udžbenikom, njegova »Fotogrametrija u šumarstvu«
doživjela je četiri izdanja, a naročito sadržajno i instruktivno je poglavlje


o šumarstvu u sveučilišnom priručniku »Daljinska istraživanja u geoznanostima
« izdanje JAZU 1984. god.
Uz nastavni prof, dr Z. Tomašegović razvija i intenzivan znanstveni i stručni
rad, rezultat čega je preko 70 objavljenih znanstvenih, stručno-znanstvenih
radova, udžbenika i priručnika. U svom znanstvenom radu najviše je posvetio
pitanju primjene fotogrametrije u šumarstvu, odnosno^ nastojanju da se
aplikacija i transfer najnovijih dostignuća fotogrametrije i fotointerpretacije
izvrši u područje šumarstva na najsvrsishodniji način, istražujući pri tome
metodiku, pouzdanost i ekonomičnost takovih nastojanja. Naslovi radova govore
o aktivnosti I širini znanstvenog i stručnog djelovanja prof, dr Z. Tomašegovića,
a brojni radovi objavljeni u inozemstvu, te njihove inozemne recenzije
pokazuju da je njegov rad prešao granice Jugoslavije, da je cijenjen i u
inozemstvu. On održava kontakte s mnogim inozemnim instiucijama, referira
na simpozijima na kongresima u Delftu (Nizozemska), Oslu (Norveška),
Šopronju (Madžarska), Hamburgu (SR Njemačka), prigodni je nastavnik geodezije
na regionalnom FAO nastavnom centru Cavtat 1969. god., a 1977. god.
kao gost Instituta za geodeziju i fotogrametriju Bečkog sveučilišta za kulturu
tla drži uvodna predavanja iz Šumarske fotogrametrije za studente šumarstva
i kulturne tehnike.


494
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Usporedo uz nastavu i znanstvena istraživanja prof, dr Z. Tomašegović
formira, u ovisnosti od raspoloživih materijalnih sredstava, praktikum iz
Šumarske fotogrametrije s odgovorajućim instrumentima, priborom, aerofotosnimcima
i literaturom, kakav je potreban za izobrazbu kadrova u šumarskoj
struci.


Tijekom svog plodnog djelovanja, prof, dr Z. Tomašegović održava suradnju,
s mnogim znanstvenim i operativnim institucijama u Jugoslaviji, tako na
pr. s Republičkom geodetskom upravom SRH, Saveznom geodetskom upravom,
Vojnogeografskim institutom JNA, Šumarskim institutom Sarajevo, Šumskim
gospodarstvima Delnice, Karlovac i Ogulin i drugima. Naročito plodna suradnja
s geodetskim i šumarskim organizacijama se razvila na izradu opće državne
karte 1:5000, u čijoj izradi svojim znatnim sredstvima sudjeluje i šumarstvo.
Svojim istupanjima na odgovarajućim konferencijama, savjetovanjima i kongresima,
osobito u zemlji, on nastoji usmjeriti fotogrametrijsku djelatnost tako,
da bude od koristi za šumarstvo.


Pionirski rad prof, dr Z. Tomašegovića iz šumarske fotogrametrije i fotointerepetacije
daje pečat djelovanju na tom području u cijeloj našoj zemlji.
Gotovo tri decenije (1948. — 1978.) nastavna djelatnost iz šumarske fotogrametrije
u Zagrebu je bila jedina te vrste u zemlji i okupljala stručne kadrove
iz cijele Jugoslavije.


Prof. dr Z. Tomašegović jedan je od prvih inicijatora za osnivanje asocijacije
fotointerpretatora iz različitih struka i kao rezultat trogodišnjih nastojanja
zainteresiranih osnovan je 1979 god. Savjet za daljinska istraživanja i
fotointerpretaciju pri JAZU u Zagrebu, gdje je prof, dr Z. Tomašegović biran
u dva dvogodišnja mandata (1979 — 1983) za prvog potpredsjednika.


Kao priznanje za dugogodišnje djelovanje na unapređenje šumarstva i
drvne industrije, a povodom 130. obljetnice osnivanja i 100. godišnjice neprekidnog
izlaženja Šumarskog lista prof, dr Z. Tomašegoviću je Savez šumarskih
društava SRH dodijelio zlatnu plaketu, a 1980. god. mu je Radnički savjet
Šumskog gospodarstva Delnice povodom dvadesete godišnjice postojanja gospodarstva
dodijelio´ srebrnu plaketu za dugogodišnju uspješnu suradnju i doprinos
unapređenju šumarstva.


Povodom dodjelu republičke nagrade za znanstveni rad »Nikola Tesla«
za 1984. god. prof, dr Z. Tomašegoviću iskrene čestitke, uz želju da još dugo
pridonosi, kako je i dosada činio, napretku naše domovine i naše zelene šumarske
znanosti i prakse!


Zvonimir Kalafađžić
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 14     <-- 14 -->        PDF

/gradu na uglu Strosmajerovog trga i ulice M. P. Katančića izgradilo je
»Kr. ugarsko ministarstvo za poljodjelstvo« (pod kojeg su spadale državne
sume i u Hrvatskoj) za »ured kr. šumarskog ravnateljstva koji je
do sele smješten u najmljenih privatnih prostorijah« (gum. list, 1899). Danas
je u toj zgradi Republički zavod za društveno planiranje.


Foto 0. Piškorić, 1984.