DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 95     <-- 95 -->        PDF

stranih vrsta povećao, neke kan pokusne, a među njima nalazimo i Pančićevu omoriku,
koja je pokazala dobre rezultate i kao najolpornija vrsta na mraz.6


Prednost je dana četinjačama, jer omogućuje kraće ophodnje (40—50 godina
za vrste brzog rasta a 50 do 80 godina za ostale. Vlasnicima podignutih sastojina
odgovora ophodnja čim stabla dostignu dimenzije pllanske oblovine a može se
prodati za razumnu cijelu. Doduše »britansko šumarstvo naddšlo je njemački koncept
XIX stoljeća, koncept zemljišne rente, ali ne i rentabilitet uloženog kapitala kao
u ostalom i u drugim zemljama Zapadne Europe«, konstatira F. C. HUMMEL.


U novije vrijeme smanjena je gustoća sadnje, jer brzo rastu nadnice radnika
a i tanji sor.timenti ne postižu željenu cijenu.´ Za tako podignute sastoj´ine (kulture)
ne predviđaju se prorede a na kraju ophodnje iskoriste se čistom sječom.


Forestry Commission danas je samostalno tijelo (prije je bilo u sklonu Ministarstva
poljoprivrede) pod upravom Savjeta povjerenika koji je neposredno odgovoran
trojici ministara: ministru poljoprivrede za Englesku, državnom sekretaru za
Škotsku i ministru odgovornom za poslove Walles-a. U cijeloj zemlji, sve do najnižeg
stupnja — šumarija, jedinstvena je organizacija za sve poslove šumarstva tj.
za upravu državnih šuma i za nadzor nad šumama privatnika. U sklopu Forest
Commsission je i istraživačka služba koja obavlja oko 70% svih poslova na tom
području. Ostalih 30% istraživanja provode šumarski fakulteti i neke druge organizacije
uključujući i one za čovjekov okoliš. Takva organizacija istraživačke službe,
konstatira C. H. Hummel, »omogućuje istraživačima da tiraže rješenja koja su najhitnija
za šumsko gospodarstvo i omogućuje slo´bodu i nezavisnost akademskim istraživanjima.
«


O. Piškorić
6) B. Specie : šumarstvo u Velikoj Britaniji i upoznavanja metoda gajenja i održavanja šuma.
šumarski list LXXXV (1961), br. 3—4.


7) Prodaja sitnih sortimenala kod proreda, (celuloznog drva i dr.) otežana je i u Francuskoj \/
kultura podignutih uz pomoć državne subvencije zbog dispariteta cijena koje traže šumoviasnici i cijena
koje može platiti tvornica celuloza (podisnuta prvenstveno za korišćenie takvo« materijala).