DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 77     <-- 77 -->        PDF

STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI


SIMPOZIJ radne grupe »Uređivanje šuma i
gospodarenje«, IUFRO, Nancy (Francuska)
od 7. do 12. V 1984.


U vremenu od 7. do 12. V održan je Sirmpocrij radne grupe »Uređivanje šuma i
gospodarenje« (»Amenagement et gestion«) Međunarodne organizacije šumarskih
instituta (IUFRO). Na zasjedanju te radne grupe bilo je 30 učesnika iz 9 evropskih
zemalja (Austrija, Čehoslovačka, Francuska, Irska, Jugoslavija, Italija, Poljska i
Zap. Njemačka).


Simpozij je otvoren dne 7. V u jutro u paviljonu Nanquette Visoke šumarske
škole u Nancy-u. Po podne istoga dana radilo se na organizacijskim i tehničkim pitanjima
kao i u vezi tematik e za Svjetski Kongres IUFRO-a, koji će se održati
u Ljubljani (1986).


Dne 8. V. do podne i poslije podne održana su 4 referata po prethodno utvrđenoj
tematici prema planu zacrtanom na Svjetskom Kongresu u Kvotu (1981).


Dne 9. V. cijelog dana održana je ekskurzije na području Lorene s naročitim
osvrtom na negativno djelovanje kemijske ´industrije na državnu šumu Sain t
Avoid . Površina te šume iznosi 2.951,63 ha a sastoji se od 43% listopadnih (21%
hrasta kitnjaka, IO10/» bukve, 12%´ ostalih vrsta) i 57% crnogorioniih vrsta drveća
(31% smreke, 23% običnog bora i 3% različitih vrsta). Negativni utjecaj kemijske
industrije očituje se u tome što je u vremenu od 1928. do 1978. obešumljeno 1.309
ha površine. U posljednje vrijeme poduzimaju se intenzivnije akcije da se obešumljene
površine pošume vrstama koje su otporne na zagađivanje. U tom smjeru
pokazao se najotporniji crveni američki hrast (Quercus rubra) ikoji se sadi na
oštećene površine. Na cijeloj površini, koja je izložena zagađivanju, danas postoji
sistem guste mreže ´kontrolnih stanica pomoću kojih se mjeri koncentracija štetnih
plinova i krutih čestica.


Problem je vrlo akutan tako da je izašao iz stručnih okvira, što najbolje potvrđuje
francuski list »Le Monde« koji je neovisno od radne grupe IUFRO-a, ali u
isto vrijeme (7. V 1984), između ostaloga oibjavio ovo: »Sume su u Evropi pod udarom
dviju nedaća: suše koje ih ubijaju i kisele kiše koje ih nagrizaju. Evo kako
izgleda ta apokalipsa: zlo se najprije zbilo u Skandinaviji. Zatim je došla na red
Kanada gdje je oko 20% jezera danas sterilno. Bolest se proširuje na šume centralne
Evrope; ona je napala Zap. Njemačku, gdje se govori o istinitoj pošasti, jer
je 34% njemačkih šuma napadnuto. Stete su zabilježene također u Poljskoj. Češkoj,
1st. Njemačkoj, sjevernoj Skandinaviji i Francuskoj«. Dodajmo k tame da ni
Jugoslavija a naročito Hrvatska, nije pošteđena: govori se o epidemijskom ugibanju
našeg hrasta lužnjaka i sušenju jele.


Dne 10. i II. V održana su ostala 4 referata.


Evo naslova pojedinih referata:


SMYKALA JERZY (Poljska): Kriterij za formiranje gospodarskih jedinica.


455