DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Kako se vidi iz tablica 1 i 2 motornim pilama je 1962. izrađeno oko 30°/<>, a
1963. već preko SO´"/» drvne mase godišnjeg plana sječa, kao i to da je proces uvođenja
pila trajaoi od 1961. do 1963. godine.


Ovakav neasporeno nagli tok uvođenja motornih pila u proces proizvodnje, rezultat
je više faktora od ´kojih se navodi najhitnije:


1. Jedno>ručne motorne pile, posebno pila STIHL Contra s kojom srno" se susreli
tek 1960. vrlo su prihvatljive za rad u šumarstvu. One su rezultat neprekinutog
razvoja ovog sredstva rada u drugim razvijenim zemljama. Za ilustraciju ove
tvrdnje neka posluži shema razvoja mehanizacije pojedinih faza rada u šumarstvu
Švedske (slika 1).
Vrst rada godine i»a´ 1980


KoriStcnjc notornih pila


Mehanizirana sječa


Mehanizi rano koranj e


Mehani sirano kre 2 anj e


Iveranje na sječini ili štjovari^tu


Konjska vuča


Slika 1. Razvoj mehanizacije pojedinih faza eksploatacije šuma


Kod nas je, kao što je poznato, nastao prekid rada motornim pilama u periodu
od 1951. do 1961. Razvitak MP u svijetu je 1 u tom desetljeću nastavljen. Interesantno
je usporediti neke karakteristike pila iz 1961. s onima iz 1951. (tablica 3)


Neke tehničke karakteristike MP iza II svjetskog rata


Tablica 3


Tip pil Godina
Snaga
motora
kW
Ukupna
masa
kg
Specifična
masa
pile
kg,%W
»Tales« Smith
Ltd LONDON 1948 5,9 65 11,0
STIHL — Contra 1961 4,4 13,6 3,1
STIHL — 051 AV 1971 4,26 10,5 2,46


Iz ovih podataka vidi da su se u šestom desetljeću pile vrlo brzo razvijale, što
nije karakteristično za njihov daljnji razvoj. Tada je stvorena nova generacija
MP zahvaljujući primjeni mem´bramskog raspliinjača, korištenju većih brzina vrtnje
le pogodnijih materijala.


2. U Šumskom gospodarstvu »Hrast« je već tada bio zaposlen veliki broj dobro
obučenih stalnih šumskih radnika.
3. Kalkulacije koje su prethodile uvođenju pila pokazale su punu opravdanost
uvođenja ovog novog sredstva rada u proces proizvodnje.