DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 73     <-- 73 -->        PDF

razvojni planovi biti razumni i ekonomični, U torn istrzanom poslu potreban inarn je
svaki stručnjak koji znade misliti svojom glavom na evropski macin i želi svoja
znanja staviti u funkciju razvoja našeg šumarstva odnosno društva u cjelini.


4. Svaki dobronamjernik koji se priključuje proučavanju proteklih zbivanja na
području mehanizacije u šumarstvu pomaže da se ne ponavljaju greške prošlosti.
Naravno, samo pod -uvjetom da se pri tom služi dokumentima i istinom, te da je
znalac u navedenom području. Svakom takvom stručnjaku je jasno da na tom
području nema slave a da se uspjesi i neuspjesi izmjenjuju.
Bedžula Drago, đipl. inž. šum.


UVOĐENJE MOTORNIH PILA NA PODRUČJU ŠUMSKOG
GOSPODARSTVA »HRAST« VINKOVCI OD 1961. DO 1963. GODINE


UVOD


U tijeku uvođenja motornih pila (MP) na području SG »Hrast« Vinkovci pisano
je u članku »Razvoj mehanizacije šumskih radova na području istočne Slavonije


— stanje danas i perspektive«, koji je objavljen u »Zborniku o stotoj obljetnici
šumarstva istočne Slavonije«!.
Zbog značaja ove teme nastavilo se s prikupljanjem dokumenata o navedenoj
problematici. Ovom prilikom objavljujemo novi, potpuniji obzor o tom pionirskom
poslu na uvođenju motornih pila na radovima sječe i izrade, o uvođenju motornih
pila u periodu od 1961. do 1963. g.


Prvi neuspjeli pokušaj uvođenja MP u periodu od 1948. do 1951. u nas, neće se
ovom prilikom ponovo obrađivati, jer je to urađeno u gore spomenutom radu. Možda
tada i nisu navedeni svi relevantni činioci ovog neuspjeha. Za pisanje o toj
problematici se koristila oskudna dokumentacija, što općenito karakterizira taj period
razvitka šumarske mehanizacije.


No o periodu od 1961. do 1963. kada su MP uspješno uvedene u tehnološki proces
eksploatacije šuma, postoji obilje dokumenata. Evo kako je na temelju prikupljenih
činjenica tekao proces uvođenja MP na području današnjeg SG »Hrast«
Vinkovcii.


Prva demonstracija MP tipa Stini — BLK za stručno osoblje ŠPIKA »Spačva«
Vinkovci (tadašnji naziv Šumskog gospodarstva »Hrast«) održana je 21. prosinca
1960. u šumskog predjelu Stara Zabrana, šumarija Mikanovci2. Nekoliko dana ranije
je 10 polaznika liz Vinkovaca sudjelovalo na tečaju za motorne pile u Velikoj kraj
Slavonske Požege (8. do 16. XII 1960.R


Tijekom 1961. g. nabavljeno je 30 komada motornih pila. One su poslužile u
prvom redu za obuku radnika — rukovalaca motornim pilama. Učinak na sječi i
izradi motornim pilama u toj godini nije posebno registriram.


1 »Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije«, Jugoslavenska akademija znano


sti i umjetnosti, Cctar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci — Slavonski Brod, 1974, str. 185—204


2 Tomić, B.: Dnevnik rada


3 Trohar, V.: Dvadeset godina koi išćenja motornih pila u šumarstvu naše Republike, Mehaniza


cija šumarstva 6 (1981) 7—8 (217—227)


451
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Daljnji tak nabavki motornih pila kao i učinci rada na sječi i ´izradi motornim
pilama u periodu od 1961. do 1965. g, prikazan je u tablici 1 i 2.
U »Izvještajima o poslovanju« ŠPIK-a »Spačva« Vinkovci´1 navedeni su još i slijedeći
podaci:


— 1961. g. »Norme sječe i izrade u odnosu na nučni alat povećane su za 75V»«

1962. g. »U II i III kvartalu prišlo se redukciji radnika na sječi izradi za 30%«.
Bilo je velikih problema oko obuke radnika.
»Tokom 1961. g. i 1962. g. osposobljeno je za Tad s motornim pilama 72 radnika
«.

1963. g. »Od 01. 10. 1963. ručne pile izbačene su iz upotrebe«.
Dinamika nabave motornih pila na području današnjeg
ŠG »Hrast« Vinkovci


Tablica 1


nabavljeno otpisano stanje 31. XII


itip pile


nj


Stihl Contra
JO-BU
Partner R12


Partner R12
Stihl 08
Ukupno


8 s


Is


CO J


cc


Godina


Ö


Ü


o


c


Üo


o


©


PQ


PP


y

a


c


n


2


2


c


m


2


2


C


2


U 3


M


3


6


55 w >->


2


i


o


<->


Cl V)


in


w
komad a
1961
1962
1963
1964
1965
15 15
30
18
50
30

12

12
~
30
30
42
30
50

15
1
29

12
16
41
15
15
15

15
15
45
63
113
30
30
29


1212—
— 30
60
102
12 116
12 125
Sječa ol bavlj ena od 1962. do 1965. *
Tablica 2
Godina God išnji plar
sječe
i —
Izvršeno´
Motornim
pilama
Ručnim
alatom
Udio motornih
pila
m3 m3 m3 »>/d
1962
1963
1964
1965
173 986
186 868
203 745
208 148
52 977
153 952
203 745
208 148
121 009
32 916
30
82
100
100


* Izvori podataka: Izvještaj o poslovanju SPIK-a »Spačva« Vinkovci za 1961,
1962, 1963, 1964. i 1965. godinu, te pogonsko knjigovodstvo šumarija za 1962. godinu.
4 Šumsko poljoprivredno industrijski kombinat »Spačva« Vinkovci — tadašnji naziv ŠG »Hrast«
5 Skogsarbeten; Logging in Sweden 1980. g.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Kako se vidi iz tablica 1 i 2 motornim pilama je 1962. izrađeno oko 30°/<>, a
1963. već preko SO´"/» drvne mase godišnjeg plana sječa, kao i to da je proces uvođenja
pila trajaoi od 1961. do 1963. godine.


Ovakav neasporeno nagli tok uvođenja motornih pila u proces proizvodnje, rezultat
je više faktora od ´kojih se navodi najhitnije:


1. Jedno>ručne motorne pile, posebno pila STIHL Contra s kojom srno" se susreli
tek 1960. vrlo su prihvatljive za rad u šumarstvu. One su rezultat neprekinutog
razvoja ovog sredstva rada u drugim razvijenim zemljama. Za ilustraciju ove
tvrdnje neka posluži shema razvoja mehanizacije pojedinih faza rada u šumarstvu
Švedske (slika 1).
Vrst rada godine i»a´ 1980


KoriStcnjc notornih pila


Mehanizirana sječa


Mehanizi rano koranj e


Mehani sirano kre 2 anj e


Iveranje na sječini ili štjovari^tu


Konjska vuča


Slika 1. Razvoj mehanizacije pojedinih faza eksploatacije šuma


Kod nas je, kao što je poznato, nastao prekid rada motornim pilama u periodu
od 1951. do 1961. Razvitak MP u svijetu je 1 u tom desetljeću nastavljen. Interesantno
je usporediti neke karakteristike pila iz 1961. s onima iz 1951. (tablica 3)


Neke tehničke karakteristike MP iza II svjetskog rata


Tablica 3


Tip pil Godina
Snaga
motora
kW
Ukupna
masa
kg
Specifična
masa
pile
kg,%W
»Tales« Smith
Ltd LONDON 1948 5,9 65 11,0
STIHL — Contra 1961 4,4 13,6 3,1
STIHL — 051 AV 1971 4,26 10,5 2,46


Iz ovih podataka vidi da su se u šestom desetljeću pile vrlo brzo razvijale, što
nije karakteristično za njihov daljnji razvoj. Tada je stvorena nova generacija
MP zahvaljujući primjeni mem´bramskog raspliinjača, korištenju većih brzina vrtnje
le pogodnijih materijala.


2. U Šumskom gospodarstvu »Hrast« je već tada bio zaposlen veliki broj dobro
obučenih stalnih šumskih radnika.
3. Kalkulacije koje su prethodile uvođenju pila pokazale su punu opravdanost
uvođenja ovog novog sredstva rada u proces proizvodnje.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Dapače, glavni razlog uvođenja motornih pila bila je ekonomičnost njihove
primjene, a ne nedostatak radnika za ove poslove.


4. Početak razvoja samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa u šumarstvu
stvorio je dobre međuljudske odnose, te povjerenje između .proizvodnih radnikarukovodećeg osoblja.
5. Tokom probnog rada, a naročito u početku uvođenja motornih pila u iprodzvodnju,
vodila se izuzetno velika briga oko tog novog sredstva rada. Tu se posebno
isticao naš prvi referent za motorne pile, poslovođa Nedić Ivan, koji je uz veliko
zalaganje vrlo uspješno obavljao posao oko održavanja pila i urednog snabdijevanja
rezervnih dijelova.
Bedžula Drago, dipl. inž. šum.


Na simpoziju Ekofilm 84 Poljska je prikazala i film »Bjalovješka prašuma«.
Od životinjskog svijeta za tu prašumu karakteristično je govedo »žubri« (Bison bo-
nasus) kojeg vidimo na ovoj slici. Danas ih se u tom šumskom kompleksu nalazi
nekoliko stotina komada, ali kako u prvom tako i u drugom svjetskom ratu bili su
gotovo uništeni. Njemačka okupaciona vojska vršila je odstrel za obskrbu mesom.